Στις 22 Μάρτιου 2018 σήμερα ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία του Σωματείου των Εστιατόρων Ρόδου Δωδεκανήσου
με την επωνυμία <<Πρωτοπορία>> στην Νέα Αγορά 1ος όροφος  αριθμός 4  μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου,
Ιωάννου Κλούβα   το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές 19/03/2018 συνήλθε για συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας
διάταξης Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου .

Μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα :

Ιωάννης Κλούβας – Πρόεδρος

Ιωάννης Χατζηκέλης – Α’ Αντιπρόεδρος

Ευριπίδης Γκόγκος – Β’ Αντιπρόεδρος

Σταύρος  Ζουρούδης- Γενικού Γραμματέα

Σταύρος Ορφανός- Ταμίας

Κων/νος Μάτσης –Έφορος

Μιχαλης  Διάκουλας – Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέας

Δημήτρης Θεοχάρης – Δημοσίων Σχέσεων

Νικόλαος  Μητσηνιώτης- Αξιολόγηση Επαγγελματικών Προσόντων

Πρόεδρος                                                                                                                   Γραμματέας
Ιωάννης Κλούβας                                                                                                  Σταύρος Ζουρούδης

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ