“Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης νησιωτικών επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων για πρώτη φορά και αυτών της Κρήτης, στο πλαίσιο του
Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ξεκινάει αύριο 24 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει
στις 30 Οκτωβρίου 2020.
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου (ΦΕΚ
Β, 4044), αποσαφηνίζεται η επιλεξιμότητα επιχειρήσεων, ενώ για πρώτη
φορά δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των γεωργικών, κτηνοτροφικών
και αλιευτικών δραστηριοτήτων και αυτών του τομέα εμπορίας προϊόντων της
πρωτογενούς παραγωγής.
Επίσης, διευρύνεται η βάση επιλεξιμότητας επιχειρήσεων με στοχευμένη
χρηματοδότηση, με απλούστευση των διαδικασιών και εξορθολογισμό της
διαδικασίας πληρωμών.
Σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις- δικαιούχοι της
δράσης μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://metaforikoisodynamo.gr“.

https://www.facebook.com/christkalogirou


Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ