Τοπικές Ειδήσεις

Δήμος Ρόδου: Νέα προσφυγή για την ακύρωση και της νέας διακήρυξης – συμφωνίας πλαίσιο για τα απορρίμματα

Και νέα προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την ακύρωση και της νέας βελτιωμένης διακήρυξης – συμφωνίας πλαίσιο του Δήμου Ρόδου με τίτλο: “Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού, Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου 2022-2026” συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.185.673,81 € (πλέον ΦΠΑ) υπέβαλε ιδιωτική εταιρεία.

Η νέα διακήρυξη του Δήμου Ρόδου είναι σύμφωνη με τις επιταγές της υπ’ αριθμ. 323/2022 απόφασης που εξέδωσε το 3ο Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κάνοντας δεκτή προδικαστική προσφυγή ιδιωτικής εταιρείας και ακυρώνοντας προηγούμενη.
Εχει συγκεκριμένα διαχωριστεί το αντικείμενο του πρασίνου, έχει ληφθεί μέριμνα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και μεμονωμένων εταιρειών και όχι μόνο κοινοπραξιών, και τέλος έχει υπολογιστεί το κόστος της υπηρεσίας ώστε να είναι σύμφωνο με τις σημερινές απαιτήσεις εξόδων (καύσιμα, εργοδοτικό κόστος κλπ) και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες, που θα απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες αλλά οφείλουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα στην διαχείριση των απορριμμάτων τους.
Ο ανασχεδιασμός του συστήματος αποκομιδής από την δημοτική αρχή έχει ως κύριο άξονα την εφαρμογή ενός ευέλικτου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, µε τρόπο αποδοτικό, τόσο οικονομικά όσο και υλικοτεχνικά και ανταποδοτικό για τους δημότες, και να στηρίζεται ταυτόχρονα στην αειφόρο ανάπτυξη, στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.
Πλην όμως αναμένεται να προκληθεί και νέα καθυστέρηση στην διαδικασία καθώς η εταιρεία «UNISON Facility Services Α.Ε.» προσέβαλε την διακήρυξη.
Διατείνεται ειδικότερα ότι έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, αφού είναι επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρασίνου και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον επίμαχο διαγωνισμό και θεωρεί ότι εμποδίζεται να υποβάλει παραδεκτή νόμιμη προσφορά λόγων μη νόμιμων όρων της.
Ισχυρίζεται ειδικότερα ότι υφίστανται αντιφατικοί όροι της διακήρυξης, οι οποίοι σε άλλο σημείο φαίνεται να ζητούν υπολογισμό οικονομικής προσφοράς με βάση τις ώρες παροχής υπηρεσιών και το κόστος κίνησης οχημάτων και σε άλλο σημείο ρητά προβλέπουν ότι η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται με βάση πιστοποιήσεις εργασιών, σε συνδυασμό με το ότι, όπως υποστηρίζει, πουθενά, στην διακήρυξη, δεν αναφέρονται ποσότητες εργασιών.
Η προσφεύγουσα θεωρεί ότι εμποδίζεται να υπολογίσει και να καταθέσει οικονομική προσφορά που να ανταποκρίνεται προς τους όρους της.
Θεωρεί ειδικότερα ότι καθίσταται αδύνατη η σύνταξη οικονομικής προσφοράς, όταν από την μία πλευρά ζητείται κόστος απασχόλησης προσωπικού και χρήσης μηχανημάτων και από την άλλη πλευρά προβλέπεται ότι η πιστοποίηση των εργασιών θα γίνεται με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των δημοσίων έργων, δηλαδή με ακριβή αριθμητική πιστοποίηση των εργασιών ανά κατηγορία και είδος.
Εχει υποβάλει εξάλλου και αίτημα αναστολής λήψεως προσωρινών μέτρων και ζητά να απαγορευτεί η πρόοδος της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής, να διαταχθεί η αναστολή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής και να διαταχθεί η αναστολή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την έκδοση απόφασης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου