Τοπικές Ειδήσεις

Δήμος Ρόδου: Ανεστάλη και η νέα διακήρυξη – συμφωνία πλαίσιο για τα απορρίμματα

Με την υπ’ αριθμ. 456/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Διαδικασία Προσωρινής Προστασίας, ανεστάλη η πρόοδος δύο τμημάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας που έχει ήδη ξεκινήσει για την νέα βελτιωμένη διακήρυξη – συμφωνία πλαίσιο του Δήμου Ρόδου με τίτλο: “Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού, Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου 2022-2026” συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.185.673,81 € (πλέον ΦΠΑ) που υπέβαλε ιδιωτική εταιρεία.
Η νέα διακήρυξη του Δήμου Ρόδου είναι σύμφωνη με τις επιταγές της υπ’ αριθμ. 323/2022 απόφασης που εξέδωσε το 3ο Κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κάνοντας δεκτή προδικαστική προσφυγή ιδιωτικής εταιρείας και ακυρώνοντας προηγούμενη.
Εχει συγκεκριμένα διαχωριστεί το αντικείμενο του πρασίνου, έχει ληφθεί μέριμνα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και μεμονωμένων εταιρειών και όχι μόνο κοινοπραξιών, και τέλος έχει υπολογιστεί το κόστος της υπηρεσίας ώστε να είναι σύμφωνο με τις σημερινές απαιτήσεις εξόδων (καύσιμα, εργοδοτικό κόστος κλπ) και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες, που θα απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες αλλά οφείλουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα στην διαχείριση των απορριμμάτων τους. Ο ανασχεδιασμός του συστήματος αποκομιδής από την δημοτική αρχή έχει ως κύριο άξονα την εφαρμογή ενός ευέλικτου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, µε τρόπο αποδοτικό, τόσο οικονομικά όσο και υλικοτεχνικά και ανταποδοτικό για τους δημότες, και στηρίζεται ταυτόχρονα στην αειφόρο ανάπτυξη, στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η εταιρεία «UNISON Facility Services Α.Ε.» προσέβαλε την διακήρυξη. Διατείνεται ειδικότερα ότι έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, αφού είναι επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρασίνου και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον επίμαχο διαγωνισμό και θεωρεί ότι εμποδίζεται να υποβάλει παραδεκτή νόμιμη προσφορά λόγων μη νόμιμων όρων της.
Ισχυρίζεται ειδικότερα ότι υφίστανται αντιφατικοί όροι στη διακήρυξη, οι οποίοι σε άλλο σημείο φαίνεται να ζητούν υπολογισμό οικονομικής προσφοράς με βάση τις ώρες παροχής υπηρεσιών και το κόστος κίνησης οχημάτων και σε άλλο σημείο ρητά προβλέπουν ότι η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται με βάση πιστοποιήσεις εργασιών, σε συνδυασμό με το ό,τι, όπως υποστηρίζει, πουθενά, στην διακήρυξη, δεν αναφέρονται ποσότητες εργασιών. Η προσφεύγουσα θεωρεί ότι εμποδίζεται να υπολογίσει και να καταθέσει οικονομική προσφορά που να ανταποκρίνεται προς τους όρους της. Θεωρεί ειδικότερα ότι καθίσταται αδύνατη η σύνταξη οικονομικής προσφοράς, όταν από την μία πλευρά ζητείται κόστος απασχόλησης προσωπικού και χρήσης μηχανημάτων και από την άλλη πλευρά προβλέπεται ότι η πιστοποίηση των εργασιών θα γίνεται με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των δημοσίων έργων, δηλαδή με ακριβή αριθμητική πιστοποίηση των εργασιών ανά κατηγορία και είδος.
Η Ενιαία Αρχή στην απόφασή της τονίζει ότι οι λόγοι της προσφυγής δεν πιθανολογούνται ως προδήλως αβάσιμοι ή απαράδεκτοι στο σύνολό τους και ότι απαιτείται κρίση που δεν μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο της προσωρινής προστασίας.
Ως εκ τούτου έκρινε ότι το πλέον πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο για την προσωρινή προστασία των διακινδυνευόμενων συμφερόντων είναι η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για την 29η Ιουλίου 2022.

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου