Στο αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να τοποθετηθούν σε κάποια σημεία της πόλης της Ρόδου (κεντρικά) τα ΑΤΜ τα οποία θα εξυπηρετούν τους πολίτες με την έκδοση νόμιμων εγγράφων.
Με αυτό τον τρόπο, εισάγονται αφενός οι νέες τεχνολογίες στην εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς εξοικονομείται χρόνος και γραφειοκρατία.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κ. Σάββας Διακοσταματίου, στην τελευταία συνεδρίαση άνοιξαν οι προσφορές για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών Σταθμών Αυτόματης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Οικονομικών και Διοικητικών Συναλλαγών» και ορίστηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου.
«Προς το παρόν έχουμε τον προσωρινό ανάδοχο και στην επόμενη συνεδρίαση θα έχουμε τον οριστικό ανάδοχο. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Με την τοποθέτηση των Ηλεκτρονικών Σταθμών Αυτόματης Εξυπηρέτησης Πολιτών, προχωρούμε στην λογική της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών που έχουν σκοπό να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση του πολίτη. Μέσα στον Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η εγκατάσταση αυτών των ΑΤΜ σε κεντρικά σημεία της πόλης –δεν έχουμε οριστικοποιήσει τους χώρους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ο πολίτης θα εξυπηρετείται ανά πάσα στιγμή μέσα στο 24ωρο εφόσον χρειαστεί να πάρει ένα πιστοποιητικό ή έγγραφο από τον Δήμο Ρόδου, τα οποία δεν χρειάζονται ιδιαίτερες διατυπώσεις» όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος.
Για να εξυπηρετηθούν από το ΑΤΜ οι πολίτες, θα διατεθούν από τον Δήμο Ρόδου, αριθμοί – κωδικοί ή κάρτες (όπως οι χρεωστικές) τα οποία, μελλοντικά θα χρησιμοποιούνται και για άλλες συναλλαγές ή πληρωμές οφειλών κ.λπ. προς τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου.
Προς το παρόν, τα σημεία που έχουν επιλεγεί είναι ένα στο Δημαρχείο Ρόδου και ένα στην Πλατεία Κύπρου. Αργότερα, σχεδιάζεται να τοποθετηθεί ένα στην περιοχή του Ροδινιού και ίσως σε κάποιο άλλο σημείο (εντός του ιστού της πόλεως).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την σχετική Εισήγηση τμήματος προμηθειών, την περασμένη Παρασκευή 18 Ιανουαρίου κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, εξετάστηκε το θέμα για την οικονομική προσφορά και τον ορισμό προσωρινού αναδόχου.
Προσωρινός ανάδοχος είναι η «ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η οικονομική προσφορά της εταιρείας ήταν 157.002,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 194.682,48€ με Φ.Π.Α. 24%.
Σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Να σημειωθεί πως το σχετικό πρακτικό εγκρίθηκε ομοφώνως και το θέμα θα επανέλθει προς έγκριση και ανάδειξη οριστικού αναδόχου στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ