Τοπικές Ειδήσεις

ΣτΕ: Τα πολιτικά δικαστήρια αρμόδια να κρίνουν την προσφυγή για την ακύρωση της προκήρυξης της ΔΕΗ!

Η «δημοκρατικη» δημοσιοποιεί την επίμαχη απόφαση – Αναρμοδίως ασκήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, του Δήμου Ρόδου και του Σωματείου Εργαζομένων στην ΔΕΗ «Ζευς»

Αναρμοδίως ασκήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, του Δήμου Ρόδου και του Σωματείου Εργαζομένων στην ΔΕΗ «Ζευς» κατά της ΔΕΗ και του ΑΣΕΠ για την ακύρωση της προκήρυξης πρόσληψης 169 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διότι δεν λαμβάνεται υπόψη σε αυτή το κριτήριο της εντοπιότητας!
Η «δημοκρατική» φέρνει σήμερα στην δημοσιότητα την υπ’ αριθμ. 1537/2022 απόφαση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το περιεχόμενο της αποφάσεως έχει ως εξής:
«Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιουνίου 2022, με την εξής σύνθεση: Ευαγ. Νίκα, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Β. Ανδρουλάκης, Αικ. Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Δ. Βανδώρος, Αικ. Κοντοπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος.
Για να δικάσει την από 3 Ιανουαρίου 2022 αίτηση:
των: 1. σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ», που εδρεύει στη Ρόδο, 2. δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης με την επωνυμία «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου», που εδρεύει στη Ρόδο (Στ. Καζούλη 30), οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Μεταξία Ψουρογιάννη (Α.Μ. 618 Δ.Σ. Ρόδου), που τη διόρισαν με πληρεξούσια, και 3. Δήμου Ρόδου, ο οποίος δεν παρέστη.
κατά των: 1. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30), η οποία δεν παρέστη, 2. Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (Πουλίου 6), το οποίο παρέστη με την Αικατερίνη Πουλίδου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 1/2021 προκήρυξη της Δ.Ε.Η. Α.Ε..
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Αικ. Κοντοπόδη.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια των αιτούντων, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 447804160952 0308 0006).
2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση της με αριθμό 1/2021 προκήρυξης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται είκοσι οκτώ (28) θέσεις προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικοτήτων ηλεκτροτεχνικών και μηχανοτεχνικών, στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Σορωνής και στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό Κατταβιάς στη Ρόδο.
3. Επειδή, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) δεν νομιμοποιείται παθητικώς, εφόσον δεν προσβάλλεται πράξη του. Συνεπώς, η παράστασή του στο ακροατήριο είναι απαράδεκτη και πρέπει αυτό να αποβληθεί από τη δίκη.
4. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση, καθ’ ο μέρος ασκείται από τον Δήμο Ρόδου, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως ισχύει, διότι ο εν λόγω Δήμος δεν παρέστη με πληρεξούσιο δικηγόρο, ούτε νομιμοποιήθηκε κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο.
5. Επειδή, η προσβαλλόμενη προκήρυξη, εκδοθείσα με βάση το άρθρο 3 του ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, …» (Α΄ 193), προέρχεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΣτΕ 1494/2018, 113/2012, 1804, 3639/2010, 3048/2009, πρβλ. και ΣτΕ 546/2021) και, συνεπώς, από την προσβολή της προκαλείται ιδιωτική διαφορά, υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, κατά το άρθρο 94 παρ. 2 του Συντάγματος. Ως εκ τούτου, η πράξη αυτή απαραδέκτως προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, απορριπτομένων όσων περί του αντιθέτου προβάλλουν τα αιτούντα σωματεία ως αβάσιμων.
Διά ταύτα
Αποβάλλει από τη δίκη το Α.Σ.Ε.Π.
Απορρίπτει την αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου