Τοπικές Ειδήσεις

Προσφυγή για την ακύρωση της παραπομπής σε δίκη υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

Ενώπιον της Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου προσέφυγαν 3 εκ των 15 μελών της επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για την ακύρωση κλητηρίου θεσπίσματος της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου με το οποίο παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου την 22α Μαρτίου 2024 για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών από κοινού και εκθεση από κοινού.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου παρέπεμψε σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου 15 άτομα (ιατρούς, διοικητικό προσωπικό και διοικητή) καθώς φέρονται από τον Νοέμβριο του 2020 ως και τον Ιούλιο του 2022 ως μέλη επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, ενώ είχαν ενημερωθεί με εγκυκλίους αλλά και έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας υγείας δεν έλαβαν τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να καταστεί ασφαλής η ύδρευση του νοσηλευτικού ιδρύματος αλλά και για να μην εκτεθούν ασθενείς στην νόσο των λεγεωναρίων.
Φέρονται ειδικότερα να όφειλαν να αναθέσουν την μελέτη του κυκλώματος για να διαπιστωθεί σε ποια τμήματα είχε σχηματιστεί βιομεμβράνη, πού υπήρχε στασιμότητα νερού και διαρροές που μπορούν να δημιουργήσουν εστίες στάσιμου νερού αλλά και να έχουν προβεί σε τακτικές και στοχευμένες δειγματοληψίες.
Με το από 4 Αυγούστου 2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καταγγέλθηκε ότι σε δειγματοληψία που έγινε στο δίκτυο ύδρευσης του Γ.Ν. Ρόδου στις 5-6/7/2022 εντοπίστηκαν τιμές συγκεντρώσεως του μικροβίου Legionella άνω του κανονικού.
Στην προσφυγή τους μεταξύ άλλων οι 3 κατηγορούμενοι καθιστούν σαφές ότι σε συνεργασία με τη διοίκηση του Νοσοκομείου δόθηκε επείγουσα εντολή σε κοινοπραξία που είχε αναλάβει σχετικό έργο για αύξηση της θερμοκρασίας της λειτουργίας των λεβήτων από 65οC σε 75οC προκειμένου κατ’ αυτό τον τρόπο να αυξηθεί και να διατηρηθεί η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης πάνω από 55οC, δηλαδή στη θερμοκρασία που απαιτείται για την πρόληψη και την καταπολέμηση του βακτηρίου της λεγεωνέλλας.
Σε συνεργασία εκκίνησαν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση της απολύμανσης του δικτύου νερού χρήσης. Στις 16 Απριλίου 2021, ύστερα από πλήρη σχεδιασμό της διαδικασίας και των μέτρων για τον περιορισμό, τη διαχείριση και αντιμετώπιση του βακτηριδίου της λεγεωνέλλας, ζητήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του συστήματος υδροδότησης δεξαμενές, σωληνώσεις, βρύσες, ντους, να γίνει απολύμανση του δικτύου με χλώριο για την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης σε σημεία του δικτύου νερού, να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε σημεία του δικτύου που το νερό εμφανίζει στασιμότητα, όπως κλειστά δωμάτια, ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη θυλάκων στάσιμου νερού που αυξάνουν την πιθανότητα μόλυνσης, να αντικατασταθούν οι μπαταρίες των προσβεβλημένων σημείων και στα εξαρτήματα βρυσών και ντους (φίλτρα με σήτα, ακροφύσια) που αποτελούν σημεία εναπόθεσης αλάτων και ξένων ουσιών να γίνει αποσυναρμολόγησή τους, καθαρισμός με διάλυμα αφαίρεσης αλάτων και πλύσιμο, τοποθέτησή τους σε απολυμαντικό διάλυμα χλωρίου (50 ppm/l) για μία ώρα και πλύσιμο- καλό ξέβγαλμα, ενώ σε περιπτώσεις φθαρμένων εξαρτημάτων να γίνει αντικατάστασή τους.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω διαδικασίας, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου απαίτησε την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων από την ιδιωτική εταιρία καθαρισμού του νοσοκομείου για την προστασία του δικτύου ύδρευσης από το βακτηρίδιο της λεγεωνέλλας.
Στις 8 Ιουλίου 2021 η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου επιβεβαιώνει εγγράφως τη σταδιακή υλοποίηση της διαδικασίας για την αντιμετώπιση του βακτηρίου της λεγεωνέλλας και χημική και μικροβιολογική ανάλυση 3 δειγμάτων, που πραγματοποίησε ιδιωτική εταιρία ύστερα από τη δειγματοληψία της 9ης Ιουνίου 2021, η οποία ήταν περιορισμένη λόγω έλλειψης διαθέσιμων πιστώσεων του νοσοκομείου, κατέδειξε το βακτηρίδιο της λεγεωνέλλας, στο σύνολο των δειγμάτων, στα κατώτατα προβλεπόμενα όρια.
Οι ενέργειες για τον έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων και της βελτίωσης της απολύμανσης με τεχνικά μέσα του υδραυλικού συστήματος συνεχίστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
Στις 6 Αυγούστου 2021, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ταμπλετών διοξειδίου χλωρίου και φωτομέτρου για την κατεργασία νερού χρήσης και υπηρεσιών εργαστηριακών αναλύσεων του νερού.
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου πραγματοποίησε δειγματοληψίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου τον Αύγουστο του έτους 2021, τα αποτελέσματα των οποίων για άλλες παραμέτρους (αποδεκτά όρια), όχι όμως για το βακτηρίδιο της λεγεωνέλλας.
Παραταύτα, η απολύμανση με τον νέο τρόπο χλωρίωσης του νερού, δηλαδή τη χρήση ταμπλετών διοξειδίου του χλωρίου, πραγματοποιείτο από το Νοσοκομείο, γι’ αυτό και στις 9 Μαρτίου 2022 έγινε μέτρηση για τυχόν ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο στο νερό χρήσης του Νοσοκομείου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία από το μέτρο αυτό αντιμετώπισης του βακτηριδίου λεγεωνέλλας.
Με το από 4.8.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Δωδεκανήσου που αφορά στα αποτελέσματα των δειγματοληψιών λεγεωνέλλας των 5ης και 6ης Ιουλίου 2022, γνωστοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ότι ανιχνεύθηκε στο σύστημα ύδρευσης το βακτηρίδιο της λεγεωνέλλας με ανώτερα από το αποδεκτό όριο 1000 cfu/L σε 15 δείγματα από το σύνολο των 31 δειγμάτων. Αν και με την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη και τη προβληματική λειτουργία πολλών συστημάτων εξοπλισμού του νοσοκομείου που δεν διευκολύνει την πρόληψη και την ταχύτητα στην αντιμετώπιση του βακτηριδίου της λεγεωνέλλας, τα μη κανονικά δείγματα μειώθηκαν σε ποσοστό 20% στο μεσοδιάστημα των δειγματοληψιών.
Ακολούθησε, όπως τονίζουν, η λήψη και νέων μέτρων και από τους μήνες Αύγουστο έτους 2022 μέχρι και Ιανουάριο 2023 το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προμηθεύτηκε υλικά για την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος υδροδότησης.
Στα τέλη Μαρτίου και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου έτους 2023 υλοποιήθηκε η προγραμματισμένη θερμική εξυγίανση (θερμικό σοκ) στο δίκτυο ζεστού νερού και ο έλεγχος των υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι τακτικός, ενώ και η απολύμανση με τεχνικά μέσα του υδραυλικού συστήματος είναι συνεχής και το πρόβλημα δεν υφίσταται πλέον.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μιχάλης Καντιδενός .

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου