Τοπικές Ειδήσεις

Εξωδικαστικός συμβιβασμός «μαμούθ» του Δήμου Ρόδου με την ENACT AE!!

Εξωδικαστικός συμβιβασμός «μαμούθ» με σημαντική οικονομική ωφέλεια για τον Δήμο, τους πολίτες και γενικά για το δημόσιο συμφέρον επετεύχθη χθες και επικυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ENACT AE.
Πιο συγκεκριμένα στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου παροχής της Σύμβασης «Υπηρεσίας Αποκομιδής, Μεταφοράς & Διαχείρισης ΑΣΑ, Σάρωση (μηχανική & χειρωνακτική) χορτοκοπτική-Κλαδοκοπή (μηχανική & χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή & διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, του Δήμου Ρόδου», τέθηκε υπ’ όψιν η από 16η Απριλίου 2021 γνωμοδότηση του Καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Κωνσταντίνου Ρέμελη, με την οποία αποφάνθηκε ότι ο Δήμος Ρόδου έχει τη δυνατότητα να κηρύξει έκπτωτη την ανάδοχο εταιρεία «EN.ACT. Α.Ε.», από την υπό εκτέλεση σύμβαση καθαριότητας της νήσου Ρόδου, καθώς και να της επιβάλει την παρεπόμενη κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, από μελλοντικές και εν εξελίξει δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.
Περαιτέρω, της τέθηκε υπ’ όψιν το από 20-05-2021 έγγραφο/αίτημα των εταιρειών «EN.ACT. Α.Ε.», «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ EN.ACT. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», στο οποίο περιγράφονται οι τελικές αξιώσεις των αναδόχων, από την συνολική εκτέλεση και ολοκλήρωση της επίμαχης Κύριας Σύμβασης Καθαριότητας της νήσου Ρόδου, καθώς και της Α’ Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτής.
Από την προσεκτική εξέταση του αιτήματος των αναδόχων, η ΕΠΠΕ έκρινε πως συνάγεται ευχερώς, ότι με αυτό ζητείται ο επανακαθορισμός του φυσικού, και κατ’ επέκταση του οικονομικού αντικειμένου, των επίμαχων συμβάσεων, σε πλήρη και ουσιαστική συμμόρφωση κατ’ ουσίαν, προς τις σχετικές θέσεις και αποφάσεις του Δήμου Ρόδου.
Ειδικότερα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είχε αναγνωρισθεί στην ανάδοχο εταιρεία «EN.ACT. Α.Ε.» η δυνατότητα άσκησης, του συμβατικά προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, υπό την σαφή προϋπόθεση του επανακαθορισμού του φυσικού, και κατ’ ακολουθία του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, λόγω της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, συνεπεία της πανδημίας, του ιού covid-19, και ιδίως λόγω της δραστικής μείωσης, της τουριστικής ροής στο νησί.
Επιπροσθέτως, από το ύψος του οικονομικού αιτήματος και των συνολικών αξιώσεων των αναδόχων, βάσει της Κύριας Σύμβασης και της Α’ Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκύπτει, ότι οι τελευταίοι παραιτούνται αξιώσεων, που είχαν προβάλει αρχικώς, ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και όλων των υπολοίπων απαιτήσεων που δε θα τιμολογηθούν μέχρι τη ληξη της σύμβασης.
Εκ του συνολικού ποσού των 5.276.476,086 Ευρώ η εν συνόλω παραίτηση έναντι του Δήμου Ρόδου, ανέρχεται στο ποσό των 2.075.876,08 ευρώ.
Στο ποσό αυτό της παραιτήσεως δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό τουλάχιστον των περαιτέρω 98.400 ευρώ, που θα καταβληθεί αμοιβαία προσπάθεια από τον Δήμο Ρόδου και τον Ανάδοχο/ους – Ιδιώτη/ες για να εισπραχθούν για το ΚΔΑΥ, από την ΕΕΑΑ.
Το συνολικό ποσό πρότασης του αναδόχου είναι η τελική οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Ρόδου στο συνολικό maximum ποσό των 3.200.000 ο€.
Οπως αναφέρει η ΕΠΠΕ η οικονομική αυτή πρόταση του αναδόχου/ων, αφενός συνιστά πλήρη αποδοχή της (Συμβατικής) νομιμότητας, όπως είχε υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, και αφετέρου αποτελεί μια σημαντική οικονομική ωφέλεια για τον Δήμο, τους πολίτες και γενικά για το Δημόσιο Συμφέρον.
Η ανάδοχος ανέφερε, μεταξύ άλλων, στό έγγραφο της ότι ενόψει της ανάγκης ολοκλήρωσης του εναπομένοντος μέρους της επίμαχης σύμβασης και της ομαλής διευθέτησης όλων των μεταξύ των δύο μερών, διαφωνιών και αμφισβητήσεων και με σκοπό την αποφυγή άσκοπων δικαστικών αντιδικιών, της δεινής οικονομικής θέσης στην οποία έχει περιέλθει εξαιτίας της μη εισέτι είσπραξης των συμβατικών αμοιβών δώδεκα μηνών αλλά πρωτίστως και λόγω των εξαιρετικά πρωτόγνωρων συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Ρόδου, προτείνει τη μείωση του φυσικού και κατ’ ακολουθία του οικονομικού αντικειμένου του έργου:
-Κύρια Σύμβαση: Η εταιρεία θα ανακαλέσει – ακυρώσει όλα τα ήδη εκδοθέντα τιμολόγια (είτε με την έκδοση ισόποσων πιστωτικών τιμολογίων είχε με άλλο τρόπο) και θα υποβάλει έναν ενιαίο λογαριασμό για τη χρονική περίοδο Μάιος 2020 έως και τη λήξη της Σύμβασης, ώστε η συνολική οφειλή του Δήμου, περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ, να ανέλθει σε 3.397.400 ευρώ.
-Αναφορικά με το ΚΔΑΥ: ο Δήμος δικαιούται το ποσό των 98.400,00 €. Ο Δήμος δύναται να συμψηφίσει την απαίτηση αυτή των 98.400 € με τις ανωτέρω οικονομικές υποχρεώσεις του, προς εξόφληση προς την ΕΝ.ACT. Συνεπώς το συνολικώς υπόλοιπο προς καταβολή ποσό διαμορφώνεται στα 3.299.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τέλος δηλώνει ότι τόσο η ENACT Α.Ε. όσο και η κοινοπραξία θα παραιτηθούν από κάθε ένδικο βοήθημα, δικόγραφο ή διοικητική προσφυγή που έχουν κατατεθεί ενώπιον οιουδήποτε ποινικού, διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου ή ενώπιον οιασδήποτε διοικητικής αρχής, που σχετίζονται με την εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου