Με απόφαση, που εξέδωσαν ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξάνθος και ο αναπληρωτής του κ. Π. Πολάκης, διορίστηκε η κ. Παναγιώτα Παναγιωτακοπούλου του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικής- Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» -Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (Οργανική μονάδα της έδρας «ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»), σε αντικατάσταση της κ. Αικατερίνης Φουσιάνη, η οποία δεν διατηρεί πλέον την ιδιότητα με την οποία ορίστηκε.
Της αποφάσεως προηγήθηκε το αριθμ. 33186/29-11-2017 έγγραφο του Γ. Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» σχετικά με τροποποίηση της απόφασης ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της νέας διευθύντριας λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ