Η Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση νωρίτερα σήμερα τη δωρεά εκπαιδευτικού υλικού και γραφικής ύλης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο και πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Εργαστήρι Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας, ήδη από το 2016, παρέχει με τη πολύτιμη συμβολή καθηγητών και εθελοντών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε εβδομαδιαία βάση, μαθήματα ελληνικής γλώσσας για αρχάριους και προχωρημένους μαθητές, σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στο νησί μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που επιτρέπουν την περαιτέρω μετακίνησή τους στην ενδοχώρα.

Ευχαριστώντας για την προσφορά, ο Πρόεδρος του Τμήματος και η υπεύθυνη του Εργαστηρίου παρέδωσαν στον επικεφαλής του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας στα Δωδεκάνησα μια συμβολική ζωγραφιά από παιδιά πρόσφυγες που απεικονίζει το ταξίδι στη θάλασσα, το νησί του προορισμού και το Πανεπιστήμιο ως ένα χώρο ασφαλή και ανοικτό σε όλους, χωρίς διάκριση στη γνώση.

Η μέχρι σήμερα στενή επικοινωνία μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας και του Πανεπιστημίου και ο σημαντικός ρόλος του τελευταίου ως φορέα που δύναται να συνδράμει καταλυτικά στην αρμονική συνύπαρξη αναμένεται πολύ σύντομα να οδηγήσει και στην υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας από κοινού με την Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση σχετικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προς το σκοπό αυτό.

Η Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με σταθερή και ενεργή παρουσία ήδη από το 2010 σε όλα τα Δωδεκάνησα, συμπεριλαμβανομένης της Ρόδου, υλοποιεί κατά το τελευταίο έτος πρόγραμμα προσωρινής στέγασης για τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που φθάνουν σε αυτή τη νησιωτική περιοχή και παρέχει βασική οικονομική στήριξη με κριτήρια που έχουν από κοινού θεσπιστεί με τα αρμόδια Υπουργεία της χώρας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ