«Θα θέλαμε  να σας επισημαίνουμε ότι το ελάχιστο πλέον εναπομείναν προσωπικό του Πολυδύναμου Ιατρείου Σύμης το αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας προς τους μονίμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού, όπως αυτές καθημερινά παρουσιάζονται και προοδευτικά διογκώνονται.

Στις 12 Φεβρουαρίου  εγκρίθηκε η 15ημερη άδεια του αγροτικού ιατρού Γεωργίου Πατσάκη και κατά συνέπεια μετά τη 12-2-2018 η Σύμη παραμένει με ένα αγροτικό ιατρόκαθώς έχει προηγηθεί και η αποχώρηση του κ  ΞανθούΤσαμπίκουπρώηνδιευθυντή του Π.Π.Ι. Σύμης λόγω συνταξιοδότησης.

 

Τίθεται  σε άμεσο κίνδυνο η ζωή και η ασφάλεια των κατοίκων του νησιού (πάνω από 3.000 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 500 περίπου παιδιά).

Δεδομένου, περαιτέρω ότι,

-είναι αδύνατον η μία ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου, να ανταπεξέλθει σε ταυτοχρόνως λαμβάνοντα χώρα τακτικά αλλά και  επείγοντα περιστατικά ,

-η μορφολογία και η οικιστική διαίρεση του νησιού είναι τέτοια που επιβάλλει ιατρικές επισκέψεις σεδιαφορετικά σημεία  του δήμου,

-ενώ σε περίπτωση διακομιδής ασθενούς στη Ρόδο (καθώς είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο)  υποχρεωτικά συνοδεύεται από το γιατρό, με αποτέλεσμα το νησί να μένει χωρίς ιατρό

 παρακαλούμε άμεσα για τις ενέργειές σας, όπως αντιμετωπιστεί το γρηγορότερο και με τον καλύτερο τρόπο η σοβαρή κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή  στο νησί μας, με την αντικατάσταση της δεύτερης θέσεως  ιατρούυπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου και την τοποθέτηση ειδικευμένου ιατρού.»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ