Αμεση ήταν η ανταπόκριση της δημοτικής αρχής στο πρόβλημα της τροφοδοσίας του συσσιτίου και των παιδικών σταθμών που ανέδειξε με δημοσίευμά της η «δημοκρατική».
Την 19η Νοεμβρίου 2020 παρελήθη συγκεκριμένα από την Αποκεντρωμένη Διοίξηση Αιγαίου από τον Δήμο Ρόδου ο φάκελος της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια των τροφίμων.
Η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπάγεται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του Ν3852/2010, αποφάσεων των ΟΤΑ.
Με το επείγον έγγραφο του Δήμου Ρόδου της 18ης Νοεμβρίου 2020 διαβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η με αριθμό 834/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την προμήθεια τροφίμων για τις δομές του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου (ΔΟΠ) για τα έτη 2020 – 2021 και ορισμός οριστικών αναδόχων.
Ενημερώνεται εξάλλου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διαύγειας η σχετική απόφαση.
Σημειώνεται στο ίδιο έγγραφο από την αναπληρώτρια της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής παρελήφθησαν από την υπηρεσία της την 18η Νοεμβρίου 2020 και θα κατατεθούν με usb-stick από κλητήρα του Δήμου Ρόδου.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική» είχε ανακύψει σοβαρό ζήτημα στην λειτουργία των σημαντικότερων δομών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας και συγκεκριμένα του συσσιτίου και των παιδικών σταθμών λόγω της μη υπογραφής, από τον Ιούλιο του 2020, συμβάσεων με προμηθευτές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
Το ζήτημα αντανακλά στην τροφοδοσία άπορων οικογενειών με 350 μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση αλλά και των 4 παιδικών σταθμών (η λειτουργία τους ανεστάλη μόλις πρόσφατα λόγω των μέτρων του κορωνοϊού).
Η μη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης γραφειοκρατικής διαδικασίας καλύπτεται επί του παρόντος σε εφαρμογή διάταξης που αφορά στην αξιοποίηση του 10% του προϋπολογισμού του φορέα πλην όμως το ζήτημα λαμβάνει διαστάσεις.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ