Ειδήσεις

Προϋπολογισμός 2018: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,8%, με ανάπτυξη 2,5% και νέα βάρη το 2018

Κατατέθηκε στη Βουλή από το ΥΠΟΙΚ το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2018, κομίζοντας πρόσθετα φορολογικά βάρη και περικοπές δαπανών με τις οποίες εκτιμά ότι διασφαλίζονται υπερ-πλεονάσματα και για τον επόμενο χρόνο. Το τελικό κείμενο δεν είχε ανατροπές εν συγκρίσει με τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών.

Προβλέπει για φέτος πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,44% του ΑΕΠ (από 2,21% του ΑΕΠ στο προσχέδιο και 1,75% του ΑΕΠ μνημονιακής υποχρέωσης) και στο 3,82% το 2018(έναντι 3,5% του ΑΕΠ μνημονικής υποχρέωσης και 3,57% στο προσχέδιο).

Η υπέρβαση του μνημονιακού στόχου για το 2017 υπολογίζεται σε 1,235 δισ. ευρώ (0,69% του ΑΕΠ) και για το 2018 σε 587 εκατ. ευρώ (0,32% του ΑΕΠ).

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν την διανομή μερίσματος 1,4 δισ. ευρώ για το 2017.

Χρέος

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης

σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

(σε εκατ. ευρώ)

 

2016

2017

2018

Πραγματ/σεις

Εκτίμηση

ΜΠΔΣ

Εκτίμηση

Πρόβλεψη

ΜΠΔΣ

Πρόβλεψη

 

 

 

 

 

 

 

1.

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία  ESA (μεταφορά από πίνακα 3.2)

6.441

3.814

4.683

7.420

7.716

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρμογές Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

118

-369

-322

-795

-665

 

Μεταφορά εσόδων από ANFA και SMP (σε δεδουλευμένη βάση)

-375

-345

-345

-314

-314

 

Επιστροφές εσόδων

847

0

0

0

0

 

Προσαρμογή για το πρόγραμμα στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

-338

0

-14

0

0

 

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων

-26

-52

-39

-507

-380

 

Δαπάνες μεταναστευτικών ροών μη αντικριζόμενες

10

28

75

26

29

 

2.

Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

6.560

3.445

4.360

6.625

7.051

 

% ΑΕΠ

3,77%

1,90%

2,44%

3,53%

3,82%

 

3.

Στόχος Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

871

3.171

3.125

6.571

6.464

 

% ΑΕΠ

0,50%

1,75%

1,75%

3,50%

3,50%

 

4.

Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

5.689

274

1.235

54

587

 

% ΑΕΠ

3,27%

0,15%

0,69%

0,03%

0,32%

 

 

ΑΕΠ

174.199

181.204

178.579

187.745

184.691

 

 

Τα νέα βάρη του 2018

Υπενθυμίζεται ότι μπορεί η 3η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς να μην οδήγησε σε νέα μέτρα για το 2018, αλλά στο Μεσοπρόθεσμο του προηγούμενου Μαΐου θεσπίστηκαν παρεμβάσεις 500 εκατ ευρώ. Αυξάνονται συνολικά στα 1,86 δισ. ευρώ περίπου μαζί με τα μέτρα που συμφωνήθηκαν με την αρχική συμφωνία του 2015, αλλά και την πρώτη αξιολόγηση του 2016. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αυξήσεις στις εισφορές των επαγγελματιών, παρεμβάσεις στα επιδόματα, στην υγεία και στις συντάξεις, την φορολόγηση δραστηριοτήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων τύπου Airbnb, την κατάργηση της μείωσης του φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες, την κατάργηση της έκπτωσης κατά 1,5% στην φορολογία εισοδήματος, την κατάργηση της έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης, αλλά και της θέσπισης ανώτατου ορίου δαπάνης για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

Χαμηλότερη ανάπτυξη φέτος

Ο στόχος ανάπτυξης για το 2017 μειώθηκε στο 1,6% από 1,8% που προέβλεπε το προσχέδιο. Πρόκειται για μία αναμενόμενη εξέλιξη ώστε να εναρμονισθεί με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν. Για το 2018 προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% (έναντι 2,4% στο Προσχέδιο).

Ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί φέτος κατά 0,9 και το 2018 κατά 1,2 (έναντι 1,1% και 1,4% στο προσχέδιο του προϋπολογισμού). Στηρίζεται σε αύξηση των επενδύσεων κατά 5,1 φέτος και κατά 11,4 το 2018 (έναντι 4,3% και 12,6% αντίστοιχα) , ενώ υπολογίζει σε μείωση της ανεργίας στο 21,7% φέτος και στο 20,2% το 2018 (έναντι 22% και 20,8% αντίστοιχα στο προσχέδιο).

 

Πίνακας 1.3  Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας

(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)

 

 

2016

2017**

2018**

Πραγματικό ΑΕΠ

-0,2

1,6

2,5

Ιδιωτική κατανάλωση

0,0

0,9

1,2

Δημόσια κατανάλωση

-1,5

0,9

0,2

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου

1,6

5,1

11,4

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

-1,8

6,9

4,6

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

0,3

6,0

3,8

Αποπληθωριστής ΑΕΠ

-1,0

0,9

0,9

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

0,0

1,2

0,8

Απασχόληση*

0,5

1,9

1,7

Ποσοστό ανεργίας*

21,7

19,9

18,4

Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού)

23,5

21,7

20,2

 

*Σε εθνικολογιστική βάση
** Εκτιμήσεις/Προβλέψεις

Κάτω από 200 εκατ. ευρώ ο στόχος για τα φορολογικά έσοδα σε σχέση με το προσχέδιο

Τα στοιχεία εν συγκρίσει με το προσχέδιο δείχνουν μείωση κατά 200 εκατ. περίπου στον φετινό στόχο των τακτικών εσόδων (στα 52,055 δισ. ευρώ από 52,218 δισ. ευρώ στόχου τον Οκτώβριο). Το 2017 σε δημοσιονομική βάση τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 52,281 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αρνητική απόκλιση κατά 1,004 δισ. ευρώ ή 1,9%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Για το 2018 τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 50,509 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.795 εκατ. ευρώ έναντι του 2017 και μειωμένα κατά 764 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Για το 2017, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 57,425 δισ. ευρώ σε δημοσιονομική βάση, αυξημένες κατά 170 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου. Οι συνολικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού (σε ταμειακή βάση) για το έτος 2018 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 48,438 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 916 εκατ. ευρώ σε σχέση το στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Η επιστολή Τσακαλώτου – Χουλιαράκη

Στην επιστολή τους προς τη Βουλή των Ελλήνων οι κ.κ. Τσακαλωτός και Χουλιαράκης αναφέρουν  μεταξύ άλλων ότι το 2018, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,8% του ΑΕΠ, “ποσοστό που είναι συμβατό με τους στόχους του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και παρέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας”.

“Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή των ετών 2015-18 συνοδεύτηκε από τη σταδιακή ενίσχυση της προστασίας των πιο ευάλωτων στρωμάτων με την πλήρη ανάπτυξη εργαλείων όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης αλλά και παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής στον κρίσιμο τομέα αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας. Ειδικά για το έτος 2018, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από την επιτυχημένη επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών, θα χρηματοδοτήσουν μια σειρά πρόσθετων δράσεων κοινωνικής προστασίας” επισημαίνουν.

“Στα έτη που ακολουθούν, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 είναι επαρκείς για να εξασφαλίζουν τον δημοσιονομικό χώρο ώστε να διευρυνθούν οι παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας αλλά και να εφαρμοστούν μειώσεις φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων” καταλήγουν.

capital.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου