Στο προσκήνιο επανέρχεται, μετά την αποφόρτιση της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα από τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, η εκκρεμότητα που υφίσταται στον έλεγχο δαπανών του πρώην Δήμου Ροδίων για την οποία φέρονται ως υπόλογοι 36 αιρετοί και 6 δημοτικοί υπάλληλοι.

Οι τελευταίοι “απειλούνται” με 8 φύλλα μεταβολών και ελλείψεων, που αφορούν σε έλεγχο παραστατικών, στην οικονομική διαχείριση των ετών 1999-2006, που δεν έχουν απολεσθεί, με καταλογισμό ύψους 9,2 εκατ. ευρώ για πληρωμές του πρώην Δήμου Ροδίων, που κρίθηκαν ανοίκειες.
Πιο συγκεκριμένα στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκκρεμεί, η λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη καταλογιστικών πράξεων, διότι απαιτείται να προηγηθεί η διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης, που παραγγέλθηκε και ουδέποτε υλοποιήθηκε ως σήμερα, για την απόδοση ευθυνών (αν υφίστανται) από την απώλεια παραστατικών.
Στον πρώην Δήμο Ροδίων έγινε συγκεκριμένα πλημμύρα στην αποθήκη όπου εφυλάσσοντο παραστατικά και στοιχεία, με αποτέλεσμα ο έλεγχος να μην είναι πλήρης.
Για την διενέργεια της ΕΔΕ διορίστηκαν αρχικά επιθεωρητές της Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης, που δεν ολοκλήρωσαν, λόγω φόρτου εργασίας το έργο που τους ανατέθηκε, εντός των προθεσμιών που είχαν τεθεί.
Στην πορεία με νομοθετική ρύθμιση διαλύθηκε η Οικονομική Επιθεώρηση Κρήτης και οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Οι επιτελείς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επιφορτίστηκαν με το έργο της ολοκλήρωσης των ελέγχων σε όλη τη χώρα και κατέστησαν από την πρώτη στιγμή σαφές με έγγραφά τους ότι είναι αντικειμενικά αδύνατο να εκτελέσουν όλες τις παραγγελίες που εκκρεμούσαν.
Σε δύο οικονομικούς επιθεωρητές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ανατέθηκε στην πορεία η διενέργεια ΕΔΕ η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
Από αυτοψία που διενήργησαν τρεις ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών αλλά και των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου διαπιστώθηκε ότι το αρχείο των οικονομικών υπηρεσιών του καποδιστριακού δήμου είναι πλήρες από το έτος 2007 και μετά, ενώ για τα προηγούμενα χρόνια διαπιστώνεται απώλεια ενταλμάτων και άλλων παραστατικών και από το 1999 και πριν την καταστροφή πολλών παραστατικών.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ζητήσει για την ολοκλήρωση του ελέγχου την συνδρομή ελεγκτών από την κεντρική υπηρεσία.
Στα 8 φύλλα µεταβολών και ελλείψεων του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα, µε τα οποία διαπιστώνονται παρατυπίες σε δαπάνες, η είσπραξη των οποίων ζητείται από τον ενιαίο Δήµο, υπόλογοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι (αιρετοί – 2 έχουν αποβιώσει) κ.κ. Γιώργος Γιαννόπουλος, Μανώλης Σαββής, Μανώλης Γλυνός, Γρηγόρης Μοράρης, Περικλής Μαντάλης, Φωτεινή Τσιμπιδάκη, Νικόλαος Χαραλάμπης, Ειρήνη Γιαλλουράκη, Λη Μηναΐδη, Βασίλειος Κουγιός, Αντώνιος Αλαβέρας, Γεώργιος Καρυδάκης, Μάνος Κόκκινος, Γεώργιος Συμεωνίδης, Ευαγγελία Χριστοφάκη-Τρίππη, Δημήτριος Ασβέστης, Καζούλης Καζουλλάκης, Σακελλάρης Καραγιάννης, Αριστοτέλης Ηρακλείδης, Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, Κάλλιστος Διακογεωργίου, Ιωάννης Τσιγάρος, Μιχαήλ Μπαλάνος, Εμμανουήλ Αντώνογλου, Αλέξανδρος Μπεκιάρης, Δημήτρης Καρατζιάς, Νικήτας Μόσχος, Θανάσης Μπαράκας, Χατζής Χατζηευθυμίου, Ιωάννης Γιαννακάκης, Τσαμπίκος Τριομμάτης, Μαρίνα Μπόνη και Αντώνης Αλαχούζος.
Είναι εξαιρετικά πρόωρο να πιθανολογήσει κανείς ότι ο καταλογισµός που θα ακολουθήσει θα είναι ύψους 9,2 εκατ. ευρώ.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ
Με τα φύλλα μεταβολών και ελλείψεων του πάρεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα, οι σημαντικότερες δαπάνες ανά έτος που έχουν κριθεί ως παράνομες συνολικού ύψους 9,7 εκατ. ευρώ είναι οι ακόλουθες (σημείωση τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί):

– Έτος 1999
Δαπάνες ύψους 230.000 ευρώ για επιχορηγήσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
– Έτος 2000
Δαπάνες ύψους 400.000 ευρώ για επιχορηγήσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.

– Έτος 2001
1. Δαπάνες ύψους 560.000 ευρώ για επιχορηγήσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
2. Κρατήσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν αποδόθηκαν ύψους 220.000 ευρώ.
3. Δαπάνες για δημόσιες σχέσεις ύψους 60.000 ευρώ.
4. Δαπάνες για έξοδα παράστασης ύψους 13.000 ευρώ.
5. Δαπάνες για ταξίδια στο εξωτερικό ύψους 280.000 ευρώ.

– Έτος 2002
1. Δαπάνες ύψους 430.000 ευρώ για επιχορηγήσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
2. Κρατήσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν αποδόθηκαν ύψους 290.000 ευρώ.
3. Δαπάνες ύψους 70.000 ευρώ για την καταβολή του πριμ παραγωγικότητας σε υπαλλήλους.
4. Δαπάνες για δεξιώσεις ύψους 30.000 ευρώ.
5. Δαπάνες σε κινητά τηλέφωνα ύψους 15.000 ευρώ.
6. Δαπάνες για δημοσιεύσεις ύψους 16.000 ευρώ.

– Έτος 2003
1. Κρατήσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν αποδόθηκαν ύψους 800.000 ευρώ.
2. Δαπάνες για δημόσιες σχέσεις ύψους 11.000 ευρώ.
3. Δαπάνες για δημοσιεύσεις ύψους 15.000 ευρώ.
4. Διάφορες άλλες δαπάνες ύψους 7.000 ευρώ.

– Έτος 2004
1. Κρατήσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν αποδόθηκαν ύψους 1.200.000 ευρώ.
2. Δαπάνες για δημόσιες σχέσεις ύψους 42.000 ευρώ.
3. Δαπάνες για δημοσιεύσεις ύψους 5.000 ευρώ.
4. Δαπάνες σε κινητά τηλέφωνα ύψους 18.000 ευρώ.
5. Δαπάνες ύψους 6.000 ευρώ για επιχορηγήσεις στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
6. Δαπάνες για την επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ ύψους 9.000 ευρώ.
7. Διάφορες άλλες δαπάνες ύψους 5.000 ευρώ.

– Έτος 2005
1. Κρατήσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν αποδόθηκαν ύψους 1.900.000 ευρώ.
2. Δαπάνες για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ύψους 50.000 ευρώ.
3. Δαπάνη για την επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ ύψους 11.500 ευρώ.
4. Δαπάνες για δεξιώσεις ύψους 40.000 ευρώ.
5. Δαπάνες για βοηθήματα σε απόρους ύψους 8.000 ευρώ.
– Έτος 2006
1. Κρατήσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν αποδόθηκαν ύψους 1.700.000 ευρώ.
2. Δαπάνες για επιχορηγήσεις 60.000 ευρώ.
3. Δαπάνες ύψους 297.000 ευρώ για την ενίσχυση των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.
4. Δαπάνη για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΡΟΔΩΝ ΑΕ ύψους 206.000 ευρώ.
5. Δαπάνη για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΕΚΤ ύψους 760.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι επιθεωρητές που διενήργησαν τον έλεγχο έκριναν ότι οι ως άνω δαπάνες δεν εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις 2 τροπολογιών που εκδόθηκαν για τη νομιμοποίηση δαπανών του είδους από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ