Τοπικές Ειδήσεις

Από τις αρχές του νέου έτους τα λιμάνια της Ρόδου περνούν στην νέα εποχή

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στα λιμάνια της Ρόδου, σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, του μεγάλου έργου που αφορά στην αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας.
Ήδη στο λιμάνι της Ακαντιάς και στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου οι εργασίες υποδομής είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο ενώ πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν και στο λιμάνι της Κολόνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το κατασκευαστικό κομμάτι του έργου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του εξοπλισμού, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση των οικίσκων, όπου θα τοποθετηθούν και μηχανήματα X-RAY και θα λειτουργούν ως σημεία ελέγχου και φύλαξης, την εγκατάσταση των καμερών και το σύστημα access control για την ελεγχόμενη πρόσβαση επιβατών και επισκεπτών, στον χώρο των λιμένων.
Το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης, όπου θα καταλήγει η εικόνα και από τα τρία λιμάνια της Ρόδου, θα λειτουργεί μέσα στον επιβατικό σταθμό του Τουριστικού Λιμένα, δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Τελωνείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις εργασίες, παρ΄ότι διεξάγονται στην καρδιά του καλοκαιριού όπου η κίνηση στα λιμάνια βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, δεν έχει δημιουργηθεί απολύτως κανένα πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των επιβατών των σκαφών, των πλοίων της γραμμής, των ημερόπλοιων και των κρουαζιερόπλοιων, που αποτελούσε και το μεγάλο στοίχημα τόσο για τους υπεύθυνους του έργου όσο και τους υπεύθυνους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην “δ” ο κ. Π. Γιαννακόπουλος, υπεύθυνος ανάπτυξης έργων ασφαλείας της “G4S” που έχει αναλάβει το έργο, εκτός απροόπτου, θα ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου και θα παραδοθεί στο τέλος Δεκεμβρίου (παρ΄ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2020) με την παρέλευση του ενός μηνός για την πιλοτική λειτουργία του. Ετσι από τις αρχές του 2020, τα λιμάνια της Ρόδου περνούν στην νέα εποχή.
Το νέο σύστημα ασφαλείας, προβλέπει την ανάπτυξη και εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων επιτήρησης ασφαλείας, ελέγχου ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης, τα οποία να καθιστούν δυνατές μόνιμες και προσωρινές αναγνωρίσεις, για το προσωπικό και τους χρήστες, τους επισκέπτες και ενίοτε τους επιβάτες οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους με κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια κλπ. Δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όσα άτομα εισέρχονται στη λιμενική εγκατάσταση έχουν συγκεκριμένη εργασία, ή είναι χρήστες ταυ λιμένα, ή προσωπικό, ή επισκέπτες, οι οποίοι εισέρχονται προς εξυπηρέτηση υπόχρεων στον Κώδικα ISPS πλοίων.
Παράλληλα και συνδυαστικά, θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαρκής επιτήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των ζωτικών χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων και του λιμένα με μέσα εποπτείας, αποτροπής και προστασίας. Πρόκειται για ένα πλήρως παραμετροποιημένο και επεκτάσιμο, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας ΙSΡS για τις λιμενικές εγκαταστάσεις με δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης από το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.
Κύριος σκοπός του έργου είναι η πλήρης συμμόρφωση του ΔΛΤΝΔ με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη προστασία των κρίσιμων υποδομών θαλασσίων μεταφορών/λιμένων, την ενίσχυση της παρεχόμενης ασφάλειας και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης κρουαζιέρας, ημερόπλοιων (εσωτερικές πλωτές μεταφορές, υπόχρεες και μη στον Κώδικα ΙSΡS) και άλλων, υψηλής επικινδυνότητας, πλοίων, καθώς και των απαιτήσεων των εταιρειών κρουαζιέρας, γι αυτό και πρόκειται για πρωτοποριακό έργο καθώς ο συνδυασμός των συστημάτων ασφάλειας θα εφαρμοσθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται διαμόρφωση ειδικών χώρων στην κεντρική λιμενική εγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όπως και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε με ασφάλεια και ταχύτητα να ελέγχεται πλήρως το σύνολο των μονίμων χρηστών και επισκεπτών κατά την είσοδο/έξοδό τους από το χώρο τον ISPS. Επίσης θα παρακολουθούνται κρίσιμα και ζωτικά σημεία των χώρων ΙSΡS, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ώστε να διευκολύνεται η εργασία του προσωπικού, αλλά και η ασφάλεια των διακινουμένων στις εγκαταστάσεις. Όλες οι εργασίες ελέγχου και επιτήρησης Θα διευκολύνονται/υποστηρίζονται από συνδυασμό εξοπλισμού ασύρματων (Wi-Fi) και ενσύρματων επικοινωνιών και τοπικών δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων, που Θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο. Οι χώροι ISPS θα εποπτεύονται και θα επιτηρούνται με κάμερες, άστε να μπορούν να εντοπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα παραβίασης των επιτηρούμενων χώρων και να αντιμετωπίζονται άμεσα, καθώς επίσης και να εξομαλύνονται προβλήματα στη ροή επιβίβασης/φόρτωσης σε υπόχρεα πλοία ακτοπλοΐας κατά ISPS.
Σύγχρονος τρόπος ελέγχου
σε όλα τα επίπεδα
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων, η οποία θα ενισχύει μέτρα και μέσα, εφόσον διατίθενται ήδη στο λιμάνι. Ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων στο χώρο, αποτελεί κομβικό στοιχείο στην ενίσχυση της ασφάλειας και ο σύγχρονος τρόπος ελέγχου που καθιερώνεται με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα συντελέσει στην αναβάθμιση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το διεθνές επιβατικό κοινό και τους χρήστες, όσο και στην εικόνα και τη θέση του Δ.Λ.Τ. στο ευρωπαϊκό δίκτυο θαλασσιών μεταφορών και λιμένων. Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης που θα εγκατασταθεί, θα υποστηρίζει τους τακτικούς υπόχρεους κατά ΙSΡS πλόες, που εξυπηρετούνται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Οι επιβάτες θα εισάγουν στα συστήματα ελέγχου τα εισιτήριά τους και θα καταγράφονται αυτόματα όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την επιβίβαση, ενώ παράλληλα θα γίνεται και έλεγχος αυθεντικότητας των εγγράφων προς επιβίβαση. Το σύστημα θα βασιστεί στην ηλεκτρονική αξιοποίηση των πληροφοριών που σήμερα εκτυπώνονται στα στελέχη εισιτηρίου ή κάρτας επιβίβασης για να καταγράφει και αποθηκεύει με ταχύτητα τους επιβάτες που επιβιβάζονται. Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης θα καταγράφει με κατάλληλο μηχανισμό ανάγνωσης/επικύρωσης όλη την απαραίτητη πληροφορία την οποία και θα επιβεβαιώνει με τα συστήματα των πλοίων, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο την περίπτωση παράβασης ή λάθους και στην περίπτωση αυτή δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Τι περιλαμβάνει
Το έργο αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου (Ακαντιάς, Αγγέλων, Κολόνας), για τον έλεγχο πρόσβασης εισερχομένων οχημάτων και χρηστών, ηλεκτρονικών περιπολιών, επιτήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων και χώρων εκμετάλλευσης τον ΔΛΤΝΔ, καθώς και ακτινοσκοπικού ελέγχου επιβατών και καταγραφής της κάρτας επιβίβασής τους σε υπόχρεους κατά τον ISPS πλόες. Η προμήθεια συνίσταται συνοπτικά στα εξής βασικά υποσυστήματα που πληρούν διεθνείς κανονισμούς και πρότυπά ασφάλειας:
α. ΣΥΣΤΗΜΑ CCTV με όλους τους απαραίτητους αισθητήρες (κάμερες ημέρας, θερμικές κάμερες κλπ.), δικτυακή υποδομή και κατάλληλο λογισμικό πρόσβασης, επικοινωνίας και καταγραφής.
β. ΣΥΣΤΗΜΑ ACCESS CONTROL με κατάλληλους αναγνώστες τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα ανίχνευσης και λογισμικό μεγάλης δια-λειτουργικότητας και ύψιστης ασφάλειας.
γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ αποτελούμενος από διάφορα συστήματα όπως φορητούς μεταφερόμενους οικίσκους με κατάλληλο εξοπλισμό ελέγχου επιβατών (x-rαy, μαγνητικές πύλες κλπ.) και οχημάτων, φυλάκια-σκοπιές σε διάφορα σημεία εισόδου, πύλες, φράκτες, φορητό εξοπλισμό ασφαλείας κλπ.

24ωρη παρακολούθηση
σε ξηρά και θάλασσα
Η φιλοσοφία σχεδίασης του παραπάνω συστήματος έχει γίνει με γνώμονα την ασφάλεια αφενός με την 24ωρη παρακολούθηση των παραπάνω λιμενικών εγκαταστάσεων στην ξηρά και τη θάλασσα, εντός και εκτός αυτής καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται.
Η δαπάνη της προμήθειας και εγκατάστασης του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €3.526.127,24, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος Φ.Π.Α. (24%), όπως αυτή διαμορφώθηκε από την επικαιροποίηση τον προϋπολογισμού της μελέτης με βάση την αρ. πρωτ.: 2202/25-07-2017 απόφαση ένταξης της πράξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 69-7135.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/σου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου