Ξεκίνησε χθες η κυρία ανάκριση για την πολύκροτη υπόθεση υποβολής πλαστών εγγράφων ενώπιον αρμοδίων του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.681.241,95 €, που απεκάλυψε η «δημοκρατική».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες κατηγορούμενοι για κακουργηματική πλαστογραφία από κοινού και για απόπειρα απάτης εις βάρος του Δημοσίου από κοινού με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος (1608/50) είναι δύο κάτοικοι Αθηνών, ηλικίας 51 και 47 ετών, εκπρόσωποι εταιρείας που μετείχε στον διαγωνισμό.
Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν χθες δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους κ. Νικήτα Μπόλκα προθεσμία για να απολογηθούν την 27η Μαρτίου 2019.
Στο πλαίσιο της προδικασίας ελέγχθησαν έγγραφα, που προσκόμισε στο πλαίσιο του διαγωνισμού προκειμένου να αποδείξει την χρηματοοικονομική της επάρκεια για την απόκτηση ή και μίσθωση του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού η εταιρεία «TEXAN ΑΒΕΕ» και συγκεκριμένα έγγραφα, που φέρεται να έχει συντάξει εκπρόσωπος της «Euro Exim Bank» (της Γκάμπιας ή του Ηνωμένου Βασιλείου) αλλά και ισολογισμών της.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση κατέθεσαν τα τρία μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, που απεφάσισαν κατά πλειοψηφία να προκριθεί στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, η εταιρεία «TEXAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «TEXAN ΑΒΕΕ».
Κατέθεσαν επίσης μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκριναν την σχετική εισήγηση την 8η Μαρτίου 2016 αλλά και που κήρυξαν, μετά τις καταγγελίες, την 11η Απριλίου 2016, άγονο τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, αλλά και τα μέλη της επιτροπής που συστάθηκε για τον έλεγχο των προδικαστικών προσφυγών που ασκήθηκαν.
Στοιχεία αναφορικά με τις καταγγελίες που έκαναν επισήμως μέσω των προδικαστικών προσφυγών τους, με εξώδικα αλλά και με επιστολή στον Δήμο Ρόδου υπέβαλαν στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, εκπρόσωποι της ένωσης εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ – ENSER», ενώ κατάθεση αναμένεται να ληφθεί και από εκπρόσωπο της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕ».
Κατέθεσαν επίσης ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Στράτος Καρίκης και ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της ίδιας παράταξης κ. Σάκης Στάγκας.
Θυμίζουμε ότι έχουν ήδη υποβληθεί επισήμως στον Δήμο Ρόδου τα ακόλουθα στοιχεία:
-Επίσημη μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπογράφεται από τον κ. Αλέξανδρο Πετρουτσόπουλο, σύμφωνα με την οποία η οιονεί εγγυητική επιστολή της Euro Exim Bank, που προσκόμισε η εταιρεία «TEXAN ΑΒΕΕ», είναι έγγραφο το οποίο δεν είναι θεωρημένο και δεν υπάρχει το όνομα του υπογράφοντος. Τόνισε ακόμη ότι τα αγγλικά του κειμένου είναι επιεικώς απαράδεκτα και σε κάθε περίπτωση, αποκλείεται να έχει συνταχθεί από υπάλληλο βρετανικής τράπεζας.
-Επιστολή του κ. Graham Bright, της «EURO EXIM BANK» με το οποίο βεβαιώνεται από τον εκπρόσωπό της, ότι η εγγυητική επιστολή, που προσκόμισε η «TEXAN ΑΒΕΕ», η οποία προκρίθηκε στον διαγωνισμό, είναι πλαστή.
-Δεύτερη επιστολή, που υπέβαλε η «TEXAN ΑΒΕΕ» ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, την 11η Απριλίου 2016, με ημερομηνία 7 Απριλίου 2016, που υπογράφεται από τον κ. Sajid Ahmed Mohammad Akhlaq, ο οποίος φέρεται ως διευθυντής της «EURO EXIM BANK» και φέρει στρογγυλή σφραγίδα, με την οποία πιστοποιείται ουσιαστικά ότι η «TEXAN ΑΕΒΕ» είχε, κατά την ημερομηνία εκείνη, πιστοληπτική ικανότητα ποσού 3.500.000€ για τη συμμετοχή της στον ανωτέρω δημόσιο διαγωνισμό.
Όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», ο κ. Bright δήλωσε ότι και το τελευταίο έγγραφο τυγχάνει πλαστό, υποστηρίζοντας ότι το λογότυπο που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι αυτό που χρησιμοποιεί η τράπεζα, η στρογγυλή σφραγίδα που έχει τεθεί δεν είναι αυτή που χρησιμοποιείται αλλά πλαστή κι ότι δεν υπάρχει άτομο με τον τίτλο του Managing Director με στοιχεία ταυτότητας Sajid Ahmed Mohammad Aklihlaq, ούτε έχει εξουσιοδοτηθεί κανένα άτομο με τα ίδια στοιχεία ταυτότητας να απαντά σε αιτήματα που υποβάλλονται στην τράπεζα.
-Εξώδικη καταγγελία της ένωσης εταιρειών, με την οποία υποστηρίζεται ότι η «TEXAN ΑΒΕΕ», που προκρίθηκε στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, προς απόδειξη της εμπειρίας της και προς εκπλήρωση του με αριθμό 7.2.4 Όρου της Διακήρυξης (Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου – Επί ποινή αποκλεισμού) προσκόμισε ισολογισμούς της 31ης Δεκεμβρίου 2011 (11η Εταιρική Χρήση 01/01/2011-31/12/2011) και της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (12η Εταιρική Χρήση 01/01/2012-31/12/2012) που εμφανίζουν σημαντικές και πολλαπλές διαφοροποιήσεις/ αποκλίσεις σε πλήθος μάλιστα σημείων/οικονομικών στοιχείων και μεγεθών σε σχέση με τους αντίστοιχους δημοσιευμένους στο ΦΕΚ και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.
Επίσης διαπίστωσε ότι οι ισολογισμοί του έτους 2013 και 2014 δεν είναι δημοσιευμένοι.
Οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπεραμύνονται της αθωώτητάς τους, υποστηρίζοντας σε ό,τι αφορά τους ισολογισμούς ότι είχαν υποβληθεί λανθασμένα και ότι τηρούνται ορθώς στο ΓΕΜΗ.
Τόνισαν μάλιστα ότι εκείνοι που εκ παραδρομής είχαν καταχωρηθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν είναι οι ορθοί ενώ αυτοί που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό απεικόνιζαν την πραγματική οικονομική εικόνα της εταιρείας.
Επισημαίνουν, παραπέρα ότι ο διαγωνισμός ούτως ή άλλως απέβη άγονος και ως εκ τούτου δεν προκλήθηκε ούτε απειλήθηκε βλάβη εις βάρος του δημοσίου.
Σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό χρηματοοικονομικής επάρκειας, υποστηρίζουν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι απευθύνθηκαν σε συγκεκριμένη εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων της Κύπρου, την οποία και κατονομάζουν, για να τους εξασφαλίσει το πιστοποιητικό για να συμμετέχει στον διαγωνισμό.
Η εταιρεία της Κύπρου τους απέστειλε τον Δεκέμβριο του 2015 το πιστοποιητικό και είχαν πλήρη άγνοια περί της πλαστότητας αυτού.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ