Η πρώτη αστική απόφαση για αδικοπραξίες συνταξιούχου εφοριακού

Χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 61.556,96 ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη επίδοσης της αγωγής και έως την ολοσχερή εξόφληση, επεδίκασε με απόφαση, που εξέδωσε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο ...