Ειδήσεις

Απαντήσεις γύρω από την υπόθεση της «Αιολικό Πάρκο Ρόδου ΑΕ» έδωσαν στην Βουλή τρείς Υπουργοί

Τρείς Υπουργοί απάντησαν σε ερώτηση που υπέβαλε βουλευτής της Χρυσής Αυγής, με την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου για την λειτουργία και την πορεία της επένδυσης, όσο και για την ποινική πορεία υποθέσεων, της εταιρείας “Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε.”.
Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Χατζησάββας, με αφορμή δημοσιεύματα, υποστήριξε με την ερώτηση του ότι προκύπτουν ερωτηματικά γύρω από την συμμετοχή του Δήμου Ροδίων στο μετοχολόγιο της εν λόγω εταιρείας, με χρηματικό ποσό το οποίο φέρεται να ανέρχεται στο 1.500.000 €.
Ζήτησε απαντήσεις γύρω από τον πραγματικό σκοπό ίδρυσης της εταιρείας αυτής, για την νόμιμη ή μη λειτουργία της καθώς και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Διατύπωσε επίσης ερωτήματα για το συνολικό καθεστώς λειτουργίας της εταιρείας, την πραγματική σύνθεση του μετοχολογίου της, τις σχέσεις της εν λόγω εταιρείας με άλλες εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες, στις επαγγελματικές σχέσεις διοικητικών στελεχών της με διάφορες εταιρείες, καθώς και στην στάση την οποία τηρούσε και εξακολουθεί να τηρεί όλα αυτά τα έτη ο Δήμος Ροδίων.
Ερωτήθηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί για τα ακόλουθα:
-Έχουν στο παρελθόν υποβληθεί καταγγελίες, μηνυτήριες αναφορές και εγκλήσεις σχετικά με την εν λόγω υπόθεση και εάν ναι, ποιες ήταν αυτές, πότε υπεβλήθησαν και ποια ήταν η τύχη τους;
-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, κατόπιν της θέσης της στην γνώση του αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου;
-Ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας της εταιρείας και του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην απαιτούμενη νομιμότητα, αναφορικά τόσο με την λειτουργία όσο και με τις εγκαταστάσεις;
-Ποιοι είναι οι μέτοχοι στην εν λόγω εταιρεία και εάν κάποιοι από αυτούς έχουν εμπλακεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο “σκάνδαλο Παναμά” (Panama Papers);
-Έχει πράγματι γίνει δανειοδότηση της εταιρείας “Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε.” και εάν ναι με ποιες προϋποθέσεις, με ποιες εγγυήσεις, από ποιες τράπεζες και πόσο είναι το συνολικό ποσό το οποίο δόθηκε με την μορφή τραπεζικού δανεισμού στην εν λόγω εταιρεία από το έτος 1998 μέχρι και σήμερα;
-Τι ισχύει πραγματικά σχετικά με την οικονομική συμμετοχή του Δήμου Ροδίων στην εν λόγω εταιρεία, ποιο είναι το πραγματικό ποσό της συμμετοχής αυτής και κατά πόσο ήταν και παραμένει νόμιμη αυτή η πράξη του Δήμου Ροδίων;
-Έχει εισπράξει χρήματα από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. η εταιρεία “Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε.” και εάν ναι, πόσα είναι αυτά για ποιόν λόγο και με ποιες διαδικασίες ελήφθησαν;
-Ποιες είναι οι προδιαγραφές, ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ανεμογεννητριών οι οποίες τοποθετούνται και λειτουργούν ανά την Επικράτεια, πως προκύπτει και νομίμως αποδεικνύεται η απαιτούμενη πιστοποίησή τους και κατά πόσο ανταποκρίνονται, με βάση επιστημονικά δεδομένα, στον σκοπό για τον οποίο εγκαθίστανται και λειτουργούν;
Οι απαντήσεις, που δόθηκαν από 3 Υπουργούς, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εγχείρησε στη Βουλή έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Το περιεχόμενο του εγγράφου έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθμ. 50038/ΥΠΕ/1/00057/Ε/Ν.2601/98/23.4.1999 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας υπήχθη στις διατάξεις του ν.2601/1998 επένδυση της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΟΥ Α. Ε.» που αφορά στην ίδρυση αιολικού πάρκου 18 ανεμογεννητριών στη νήσο Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικού κόστους 13.206.162€. Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε, κατόπιν αιτήματος του φορέα, με την υπ” αριθμ. 48828/ ΥΠΕ/1/00057/Ε/Ν.2601/98/13.12.2004 Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η εγκατάσταση 13 ανεμογεννητριών (α/γ) ισχύος 900 KW η κάθε μία συνολικής ισχύος 11,7 MW, αντί των αρχικώς εγκεκριμένων 18 α/γ συνολικής ισχύος 11,88 MW.
Στη συγκεκριμένη επένδυση διενεργήθηκε έλεγχος από Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (ΚΟΕ), το οποίο υπέβαλε την υπ’αριθμ. 10520/24.2.2004 Έκθεση Ελέγχου βάσει της οποίας πιστοποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο και η ολοκλήρωση της επένδυσης με συνολικό κόστος 15.126.070€.
Στη συνέχεια, κατόπιν καταγγελιών που δέχθηκε η Υπηρεσία αναφορικά με παρατυπίες ως προς τη διαδικασία υλοποίησης του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, συγκροτήθηκε νέο ΚΟΕ προκειμένου να επανεξεταστεί το κόστος της επένδυσης αλλά και γενικότερα η σύμφωνη με τους όρους του νόμου και της απόφασης υπαγωγής υλοποίηση της. Το ανωτέρω ΚΟΕ με την υπ’αριθμ. 24399/5.6.2007 Έκθεση Ελέγχου διατύπωνε σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με την απουσία πρωτότυπων δικαιολογητικών και Τιμολογίων. Η Υπηρεσία, ενόψει της σοβαρότητας της υπόθεσης, υπέβαλε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) ερώτημα προκειμένου να κατευθυνθεί αναφορικά με περαιτέρω ενέργειες της, και, βάσει και της σχετικής γνωμοδότησης του ΝΣΚ, προχώρησε στην συγκρότηση νέου ΚΟΕ για επανέλεγχο της επένδυσης.
Το νέο ΚΟΕ, αφού μελέτησε τους φακέλους της επένδυσης, πραγματοποίησε αυτοψία στον τόπο εγκατάστασης από 6 έως 10/6/2011 και, λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη σχετικά έγγραφα και στοιχεία που παρασχέθηκαν από λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, υπέβαλε την υπ’αριθμ. 43500/10.10.2011 Έκθεση Ελέγχου, βάσει της οποίας διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα και παρατυπίες. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, στην ως άνω Έκθεση αναφέρεται ότι η εγκατάσταση (χωροθέτηση) του αιολικού πάρκου έχει πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό εκτός της εγκεκριμένης έκτασης.
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία δεν προχώρησε στην έκδοση Απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης ή/και σε οποιαδήποτε εκταμίευση ποσού επιχορήγησης. Επισημαίνεται, ότι από την πλευρά της εταιρείας κατατέθηκε, εν έτει 2012, σχετική (αιτούμενη την εκταμίευση της επιχορήγησης, κλπ) προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί δε της προσφυγής αυτής μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση».
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής, σε απάντηση του επί της πορείας των δικαστικών υποθέσεων που αφορούν την εταιρεία έδωσε αναλυτική ενημέρωση.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρει συνοπτικά ότι έχουν εκδοθεί δύο απαλλακτικά βουλεύματα, έχει διαταχθεί με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου η σύλληψη ενός κατηγορούμενου, έχει εκδοθεί με άλλη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου Ευρωπαϊκό Ενταλμα σύλληψης, έχει υπάρξει καταδίκη κατηγορούμενου σε ποινή κάθειρξης 8 ετών από το ίδιο δικαστήριο, έχει καταδικαστεί κατηγορούμενος σε άλλη πτυχή της υπόθεσης σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, έχει τεθεί στο αρχείο 43 ΚΠΔ άλλη υπόθεση, έχει υπάρξει καταδίκη σε ποινή κάθειρξης 10 ετών σε κατηγορούμενο σε άλλη υπόθεση, έχει εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα σε μια άλλη, ενώ εκκρεμεί σε Εισαγγελικό Λειτουργό ακόμη μια δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε κατόπιν της από 30-6-2016 έγκλησης που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου από τον Ε.Χ. σε βάρος έξι ατόμων, κάθε μετόχου της εταιρείας και παντός υπευθύνου για διερευνώμενες παραβάσεις αρθρ. 220, 216, 242 ΠΚ, Ν2190/20.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης, απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν ως εξής:
«Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Χατζησάββας, με θέμα «Τι πραγματικά συμβαίνει με την εταιρεία “Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε.;”», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και το Δήμο Ρόδου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21486/27-06-2017 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφο μας.
Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου