Τοπικές Ειδήσεις

Εφαρμογή νέων διαδικασιών εισόδου-εξόδου της Συνθήκης Schengen – Tι αλλάζει στο τουριστικό λιμάνι της Pόδου

Πρόσω ολοταχώς για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών εισόδου/εξόδου της Συνθήκης Schengen οδεύει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου καθώς από την 1η Φεβρουαρίου 2022 όλα αλλάζουν στην υποδοχή κρουαζιερόπλοιων από τρίτες χώρες αλλά και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα τουρκικά παράλια.
Η πιλοτική εφαρμογή των νέων διαδικασιών της συνθήκης Schengen άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2021 χωρίς να υπάρχουν ωστόσο κατάλληλες υποδομές σε κανένα λιμάνι της χώρας, γι αυτό και φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων εκφράζουν την ανησυχία τους καθώς τυχόν καθυστέρηση του εναρμονισμού θα στερήσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα πρόσβασης κρουαζιερόπλοιων από τρίτες χώρες, επηρεάζοντας και την καθημερινή σύνδεση των νησιών του Αιγαίου με τα τουρκικά παράλια (όταν επιτραπούν εκ νέου τα δρομολόγια που διεκόπησαν λόγω πανδημίας), με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στα νησιά.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα ώστε να προλάβει τις προθεσμίες και η μετάβαση να γίνει απρόσκοπτα.
Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, για κάθε υπήκοο-ταξιδιώτη από τρίτη χώρα που εισέρχεται σε ή εξέρχεται από χώρα της ζώνης Schengen, εκτός από τις έως τώρα υφιστάμενες Βάσεις Δεδομένων, θα πραγματοποιείται έλεγχος με την χρήση του ταξιδιωτικού του εγγράφου και στη Βάση Δεδομένων του νέου Συστήματος Εισόδου-Εξόδου.
Η νέα Βάση Δεδομένων προϋποθέτει την λήψη των βιομετρικών στοιχείων του υπηκόου [δακτυλικά αποτυπώματα τεσσάρων δακτύλων ή/και φωτογραφία προσώπου], για να διαπιστωθεί αν αυτός έχει καταχωρηθεί στην Βάση Δεδομένων ή όχι. Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων του Συστήματος Εισόδου- Εξόδου, θα ακολουθεί η δημιουργία φακέλου, που θα περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία τον υπηκόου-ταξιδιώτη, των τεσσάρων δακτυλικών αποτυπωμάτων τον δεξιού ή αριστερού τον χεριού καθώς και της φωτογραφίας του προσώπου του.
Επιπλέον αυτών με το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου θα υπολογίζονται αυτόματα οι ημέρες παραμονής των ταξιδιωτών-υπηκόων τρίτων χωρών στο χώρο Schengen, αντικαθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την υποχρέωση σφράγισης των διαβατηρίων, που ισχύει αυτή την περίοδο. ‘Ετσι υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος εντός μιας τριετίας έχει πραγματοποιήσει επαναλαμβανόμενες εισόδους στο χώρο Scheηgen, έκτος των ελέγχων που διεξάγονται κάθε φορά στις σχετικές Βάσεις Δεδομένων, θα ταυτοποιείται με τα βιομετρικά του στοιχεία και θα ελέγχεται στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου, για το εάν έχει ή όχι υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής.
Για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που εξέρχεται από τον χώρο Schengen, ελέγχεται με τα δημογραφικά του στοιχεία, καθώς και διασταυρώνεται η ταυτότητά του με ένα εκ των βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα ή φωτογραφία προσώπου), που καταχωρήθηκαν κατά την είσοδό του στο ΣΕΕ. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με εγκύκλιό του ενημέρωσε τους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των 61 Συνοριακών Σημείων Διέλευσης (ΣΣΔ) για τις επί μέρους απαιτήσεις του κάθε ΣΣΔ, συμπεριλαμβανομένης και της Ρόδου, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προσαρμογής. Παράλληλα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με εγκύκλιό του παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής τον φακέλου έγκρισης των απαιτούμενων υποδομών προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Διοίκηση του ΔΛΤ Ν. Δωδεκανήσου, λαμβάνοντας υπόψιν την κρισιμότητα της συγκεκριμένης νομοθεσίας τόσο σε εθνικό όσο όμως και σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, ξεκίνησε με βάση τα ανωτέρω τις διαδικασίες προσαρμογής του λιμένα Ρόδου στις νέες απαιτήσεις, έχοντας αποκλειστικό γνώμονα την επίτευξη της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των υπό σχεδιασμό υποδομών σε συνδυασμό με την ελάχιστη δυνατή διατάραξη της έως τώρα λειτουργίας του λιμένα Ρόδου, λαμβάνοντας υπόψη και τα παρακάτω δεδομένα:
(α) Την αναπτυσσόμενη δυναμική του λιμένα Ρόδου ως προορισμού κρουαζιέρας, και μάλιστα με σχεδόν το 50% της κίνησης από/προς προορισμούς Εxtra Schengen
(β) Την προοπτική εξυπηρέτησης διεθνών πτήσεων υδροπλάνων από τρίτες χώρες (Εxtrα Schengen)
(γ) Την με βάση τις νέες απαιτήσεις του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) υποχρεωτική διέλευση των Θαλαμηγών σκαφών από/προς τρίτες χώρες από Συνοριακό Σημείο Διέλευσης (ΣΣΔ)
(δ) Την έλλειψη κατάλληλων υποδομών για τη λειτουργία του λιμένα Ρόδου ως ΣΣΔ σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις
(ε) Την ανάγκη για τη μη παρακώλυση των καθημερινών λειτουργιών του λιμένα από την εφαρμογή του νέου ΣΕΕ κάτω από τις προβλεπόμενες αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας
Με βάση το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, με τους χωροταξικούς περιορισμούς που υπάρχουν λόγω του χαρακτηρισμού του προβλήτα Αγγέλων ως προστατευόμενου από την UΝΕSCO αρχαιολογικού χώρου, αλλά και την ουσιαστική βοήθεια του Τελωνείου Ρόδου που παραχώρησε τους ελάχιστους απαιτούμενους χώρους, διαμόρφωσε τις υποδομές που οριακά καλύπτουν τις απαιτήσεις τον εγγράφου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Η τελική αποτύπωση των αναδιαμορφωμένων κτιριακών υποδομών του ΣΣΔ Ρόδου και η συνοπτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του λιμένα, παρουσιάσθηκαν από τους συμβούλους και έλαβαν την άτυπη-προφορική-αποδοχή από την Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την προϋπόθεση της περαιτέρω επεξεργασίας και αποτύπωσης αναλυτικών λειτουργικών διαδικασιών προκειμένου αφενός να μη διαταραχθεί η καθημερινή λειτουργία του λιμένα και αφετέρου να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι τις λειτουργικές διαδικασίες. Παράλληλα διενεργήθηκαν αρκετές διαβουλεύσεις με όλες τις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές (Αστυνομία, Τελωνείο, Λιμεναρχείο), για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής λύσης.
Ηδη ελήφθη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να υποβληθεί ο επίσημος φάκελος προς τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για έγκριση, για την αποδοχή και έγκριση των διαμορφωμένων κτιριακών υποδομών, της χωροταξικής τον θέσης εντός του λιμένα και του «Εγχειριδίου Λειτουργικών Διαδικασιών ΣΕΕ του ΣΣ Δ. Ρόδου».
Με την υποβολή τον φακέλου και την αποδοχή-έγκριση της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας θα ξεκινήσει η σύνταξη των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το ΥΝΑΝΠ που θα διασφαλίσει και τη χρηματοδότηση αυτής της βασικής λιμενικής υποδομής.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου