Τοπικές Ειδήσεις

Οι απαντήσεις της ΟΤΕ ΑΕ και της Στήριξις Τεχνική ΑΕ στην εξώδικη όχληση του Δήμου Ρόδου για το έργο των LED

Με δύο σχεδόν ταυτόσημες απαντήσεις, στις οποίες γίνεται λόγος για αντισυμβατικές και αυθαίρετες κινήσεις από πλευράς του Δήμου Ρόδου, ανταποκρίθηκαν, ήδη, δύο εκ των τριών μελών της ένωσης εταιρειών Ο.Τ.Ε Α.Ε., “Στήριξις Τεχνική Α.Ε.” και GLOBILED M. E.Π.E., που έχει αναλάβει το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου”, στην εξώδικη όχληση για παροχή στοιχείων.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η δημοτική αρχή τελεί σε αναμονή των απαντήσεων σε μια σειρά από θέματα, που αφορούν στη νομιμοποίηση όσο και στην εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου των LED στον Δήμο Ρόδου, που απέστειλε την 11η Φεβρουαρίου 2020 σχετικό εξώδικο.
Στο εξώδικο, που υπογράφεται από το νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου, ζητήθηκαν μια σειρά από έγγραφα και διευκρινίσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση της ένωσης εταιρειών, την εκπροσώπησή της καθώς και θέματα που άπτονται της νομιμότητας υπογραφής της Σύμβασης και των παραρτημάτων της.
Στην εξώδικη δήλωση έχουν απαντήσει ειδικότερα, μέχρι στιγμής η Ο.Τ.Ε Α.Ε. και η “Στήριξις Τεχνική Α.Ε.”, τονίζοντας εισαγωγικά ότι δεν δεσμεύονται από την προθεσμία των 3 ημερών που είχε θέσει με την εξώδικό του ο Δήμος Ρόδου, προσθέτοντας ότι τέθηκε «μονομερώς, αντισυμβατικώς και αυθαιρέτως».
Διατείνονται παραπέρα ότι ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου δεν έχει αρμοδιότητα ως προς την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, την υπογραφή εγγράφων, που απλώς αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης της ΣΠ και στην παράσταση εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων φορέων ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου καθώς με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει εξουσιοδοτηθεί αποκλειστικά και μόνο «για την ενεργοποίηση της σχετικής κατά τον νόμο διαδικασίας εκπτώσεως».
Προσέθεσαν παραπέρα ότι η νομιμότητα της υπογραφής της ΣΠΥ και η συναφής νομιμοποίηση των εταιρειών που απαρτίζουν την ανάδοχο έχουν ήδη ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Ρόδου και δεν αμφισβητούνται. Τονίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή, ως το μόνο αρμόδιο όργανο του Δήμου Ρόδου, έχοντας αποφασίσει να κινήσει τη διαδικασία όχλησης για την έκπτωση της αναδόχου, προφανώς αποδέχεται ότι υφίσταται εγκύρως υπογεγραμμένη σύμβαση του Δήμου Ρόδου με την ανάδοχο, ουδόλως έχει δε εγείρει ζήτημα δήθεν «μη νόμιμης σύμβασης», ούτε ζήτημα δήθεν ανάγκης «επαλήθευσης» της αναδόχου.
Σε ό,τι αφορά την παράσταση, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, συγκεκριμένων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων φορέων έγινε ήδη δεκτή και νομιμοποιήθηκε, επισημαίνουν παραπέρα.
Προσθέτουν ακόμη ότι τα στοιχεία που ζητούνται έχουν εξάλλου υποβληθεί στο παρελθόν και βρίσκονται στο αρχείο του Δήμου Ρόδου.
Σε ό,τι αφορά στη νομική μορφή της ένωσης εταιρειών, τονίζουν ότι οι συμμετέχουσες στον διαγωνισμό ενώσεις οικονομικών φορέων δεν είχαν την υποχρέωση να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή σύμφωνα με την διακήρυξη, ενώ τέτοια υποχρέωση δεν συνέτρεχε ούτε κατά την υπογραφή της ΣΠΥ, διότι ο Δήμος Ρόδου δεν το είχε ζητήσει.
Προσθέτουν ότι η ανάδοχος ήταν και παραμένει μία ένωση εταιρειών χωρίς συγκεκριμένη νομική μορφή και χωρίς νομική προσωπικότητα.
Αναφέρουν παραπέρα ότι η νομιμοποίηση των προσώπων που υπέγραψαν τη ΣΠΥ προκύπτει από το ίδιο το σώμα της τελευταίας, ο Δήμος Ρόδου δεν αντιτάχθηκε, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της, ούτε ως προς την εγκυρότητα της εν λόγω νομιμοποίησης, ούτε ως προς την εν γένει νομιμότητα της υπογραφής της ΣΠΥ.
Διατείνονται επιπλέον ότι όλως αδικαιολογήτως και κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, που επικαλείται ο νομικός σύμβουλος, το με αρ. πρωτ. 02/7247/11.02.2020 έγγραφό του, κάνει αναφορές σε δήθεν «εξαιρετικά σοβαρά νομικά ζητήματα» που ανακύπτουν τάχα αναφορικώς προς την υπογραφή της ΣΠΥ και τη νομιμοποίηση των μελών της αναδόχου και αναφέρουν ότι η συμπεριφορά αυτή αντιβαίνει προδήλως και στις αρχές της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ συμβαλλομένων.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου