Ειδήσεις

Χωρίς περιβαλλοντική άδεια λειτουργεί ο ΑΗΣ Σορωνής!

Πολλές παρενέργειες, που αναμένεται να αντιμετωπιστούν με νομοθετική ρύθμιση με ενέργειες της ΔΕΗ και του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκάλεσε η απόφαση «βόμβα» του 5ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία έγινε μερικώς δεκτή η αίτηση του πρώην δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πεταλούδων και μελών της επιτροπής αγώνα Θεολόγου για την ακύρωση της απόφασης της ΔΕΗ να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει 20 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και αεριοστρόβιλο στον ΑΗΣ Σορωνής.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», με την υπ’ αρίθμ. 656/2017 απόφασή του, που εκδόθηκε την 8η Μαρτίου 2017, ακύρωσε την άδεια εγκατάστασης για τον ΑΗΣ Ρόδου, στηριζόμενης σε ΑΕΠΟ που έληξε!
Η απόφαση καθαρογράφηκε μόλις πρόσφατα και κοινοποιήθηκε ήδη από το ΣτΕ αρμοδίως.

Πιο συγκεκριμένα το ΣτΕ εξέτασε 2 αιτήσεις του Δήμου Ρόδου, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου και 21 κατοίκους του πρώην Δήμου Πεταλούδων, οι οποίοι δεν παρέστησαν, κατά του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κατά της παρεμβαίνουσας Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.).
Με την πρώτη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της αποφάσεως Α.Π. Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1000/ 9972/7.6.2007 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΕ» άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27 MW με τη χρησιμοποίηση 20 φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) εντός του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) στη Σορωνή για την κάλυψη έκτακτων αναγκών θερινής περιόδου από το έτος 2008 έως και το 2010.
Με την δεύτερη αίτηση, ζητήθηκε η ακύρωση της 144935/14.7.2008 κοινής αποφάσεως των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Ρόδου ισχύος 234,04 MW της «ΔΕΗ ΑΕ» και της Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1837/27154/20.11.2008 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης 20 Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 25,18 MW με καύσιμο ντήζελ και μιας δεξαμενής αποθήκευσης ντήζελ στον ανωτέρω ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου.
Το ΣτΕ έκρινε ότι η προσβαλλόμενη με την πρώτη αίτηση άδεια παραγωγής ορίζει ρητώς ότι ισχύει μέχρι τις 31.12.2010, δεν προβάλλεται δε ούτε προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η ισχύς της παρατάθηκε. Εφ’ όσον επομένως η ισχύς της είχε λήξει κατά τον χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως, η δίκη δεν έχει αντικείμενο και πρέπει να καταργηθεί.
Το ΣτΕ έκρινε ότι δεν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός ότι τα επίμαχα Η/Ζ συνεχίζουν να λειτουργούν με βλαπτικές συνέπειες για το περιβάλλον.
Επιπλέον έκρινε ότι η ισχύς της προσβαλλόμενης με τη δεύτερη αίτηση ακυρώσεως κ.υ.α. 144935/14.7.2008 περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του ΑΗΣ Σορωνής έληξε στις 31.12.2013, δεν προκύπτει δε ότι υπήρξε ανανέωση της πράξεως αυτής, ή ότι εκδόθηκε η απαιτούμενη κατ’ άρθρο 2 παρ. 8 περ. γ΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) διαπιστωτική πράξη περί μη μεταβολής των δεδομένων υπό τα οποία εκδόθηκε ώστε να παραταθεί η ισχύς της (ΣΕ 4445/2013 7μ. σκ. 6 κ.ά.) και, συνεπώς, ο ισχυρισμός της παρεμβαίνουσας περί αυτόματης παρατάσεως ισχύος της προσβαλλόμενης α.ε.π.ο. κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Ουσιαστικά δηλαδή το ΣτΕ έκρινε ότι ο ΑΗΣ Σορωνής λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική άδεια.
Περαιτέρω, ισχυρίζεται η παρεμβαίνουσα ότι η ισχύς της προσβαλλόμενης α.ε.π.ο. παρατάθηκε σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 εδάφ. β του ν. 4014/2001, η οποία ορίζει ότι «Για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής των αντίστοιχων φακέλων», δεδομένου ότι είχε υποβάλει σχετικό αίτημα με την 6191/16.8.2011 αίτησή της προς το Υπουργείο ΠΕ.Κ.Α. πριν τη δημοσίευση του ν. 4014/2011 στην Ε.τ.Κ. (21.9.2009), δηλαδή σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κατά τις διακρίσεις του άρθρου 37 παρ. 1 και 2 αυτού.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η ΔΕΗ δεν ζήτησε την ανανέωση ισχύος της προσβαλλόμενης α.ε.π.ο. του ΑΗΣ Σορωνής, αλλά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση νέας κινητής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 23,6 MW για την κάλυψη των αναγκών αιχμής κατά την περίοδο από 1.7.2011 έως 31.8.2013.
Επιπλέον κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη με τη δεύτερη αίτηση ακυρώσεως Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1837/27154/20.11.2008 άδεια εγκαταστάσεως επικαλείται στο προοίμιό της ως νόμιμο έρεισμά της, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω 144935/14.7.2008 α.ε.π.ο.
Όμως, μετά τη λήξη, κατά τα ανωτέρω, της ισχύος της προσβαλλόμενης α.ε.π.ο., δεν νοείται η ύπαρξη της επίδικης άδειας εγκαταστάσεως, καθ’ όσον η τελευταία προϋποθέτει ως νόμιμο έρεισμά της ισχύουσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Το ΣτΕ έτσι ακύρωσε την Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/1837/27154/20.11.2008 άδεια εγκαταστάσεως!

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου