Τοπικές Ειδήσεις

Επανέρχεται στη θέση της η κ. Ελευθερία Φτακλάκη

Αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια η από 19 Ιουνίου 2019 αποδοχή παραίτησης λόγω υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 της δημοτικής υπαλλήλου κ. Ελευθερίας Φτακλάκη αλλά και η από 23 Ιουλίου 2019 απόφαση αυτοδίκαιης επανόδου της στην υπηρεσία, λόγω μη εκλογής.
Στην πρώτη απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.2684
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 σε συνδ. με 56 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
3. Το αρ.896/8-11-2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Ρόδου, από το οποίο προκύπτει ότι η εργαζόμενη στο Δήμο μας με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού και με Α’ βαθμό, Παρασκευή – Ελευθερία Φτακλάκη του Παναγιώτη, κατέθεσε δήλωση παραίτησης λόγω υποψηφιότητάς της στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 η οποία κοινοποιήθηκε στο Πρωτοδικείο Ρόδου την 11-6-2019
Αποφασίζουμε
Αποδεχόμαστε την παραίτηση της εργαζόμενης στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού και με Α’ βαθμό, Παρασκευής – Ελευθερίας Φτακλάκη του Παναγιώτη λόγω υποψηφιότητάς της στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, από την 11-6-2019
(Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου αρ. 8424636736/19.6.2019).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ».
Στην δεύτερη απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη επάνοδος στην υπηρεσία»
Ο Δήμαρχος Ρόδου:
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3231/2004 «Εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/11-02-2004) που αντικατέστησε τις παρ. 5 και 5α του Ν. του άρθρου 18 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α΄).
2.Την απόφαση Δημάρχου αρ. 2684/19-06-2019 με την οποία έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση της εργαζόμενης με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Παρασκευής- Ελευθερίας Φτακλάκη του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, λόγω υποψηφιότητάς της στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, στην εκλογική περιφέρεια Δωδεκανήσου από 11-06-2019.
3.Τη με αριθμό 38/15-07-2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) με την οποία ανακηρύχθηκαν οι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας του νομού Δωδεκανήσου.
4.Τη με αρ. πρωτ. 2/38104/16-7-2019 αίτηση επανόδου στην υπηρεσία της Παρασκευής- Ελευθερίας Φτακλάκη.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6.-.Την με αριθ. 4510/2016 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και ανάθεσης υπογραφών στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ρόδου
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την αυτοδίκαιη επάνοδο στην υπηρεσία της εργαζόμενης με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Παρασκευής- Ελευθερίας Φτακλάκη του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ από 16 Ιουλίου 2019.
Για το χρονικό διάστημα από 11-06-2019 μέχρι και 16-07-2019 δε θα καταβληθούν αποδοχές ούτε θα πραγματοποιηθούν κρατήσεις στα ταμεία ασφάλισής της.
Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για υγειονομική περίθαλψη στο φορέα ασφάλισης που ήταν ασφαλισμένη πριν την παραίτησή της, θα καταβάλλει η ίδια τις προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη επί των αποδοχών που είχε κατά το χρόνο της παραίτησής της.
(αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου:3641011198/23.07.2019)
Ο Γενικός Γραμματέας
Ευγένιος ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου