Ρεπορτάζ

Ρόδος: Ιδιωτική κλινική ακύρωσε οφειλές από «claw back» και «rebate» ύψους 459.315,41 ευρώ!

Με την υπ’ αριθμ. 1195/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκε ως ανυπόστατη πράξη του διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, του διευθυντή Πληροφορικής και του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία προσδιορίσθηκε, το ποσό αυτόματης επιστροφής «claw back» και το ποσό επιστροφής «rebate» ιδιωτικής κλινικής της Ρόδου σε 459.315,41 ευρώ, ελλείψει υπογραφής εκδόντος οργάνου!
Το δικαστήριο εξέτασε συγκεκριμένα την προσφυγή μιας ιδιωτικής κλινικής – ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει στην Καλλιθέα η οποία ζήτησε την ακύρωση της από 18.11.2014 πράξης του διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, του διευθυντή Πληροφορικής και του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία προσδιορίσθηκε, το ποσό αυτόματης επιστροφής «claw back» σε 368.199,52 ευρώ και το ποσό επιστροφής «rebate» σε 91.115,89 ευρώ.
Μεταξύ της κλινικής και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει συναφθεί σύμβαση με ισχύ από 1.1.2012 για την παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Με την προσβαλλόμενη πράξη προσδιορίσθηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, το οφειλόμενο από την προσφεύγουσα προς τον εν λόγω Οργανισμό, για το α΄ εξάμηνο του έτους 2014, ποσό αυτόματης επιστροφής «clawback» σε 368.199,52 ευρώ και το ποσό επιστροφής «rebate» σε 91.115,89 ευρώ, και συνολικώς το ποσό των 459.315,41 ευρώ.
Η προσφεύγουσα ζήτησε να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι εστερείτο σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας, διότι δεν παρέθετε αναλυτικά τη μέθοδο υπολογισμού (μαθηματικό τύπο) των καταλογιζόμενων ποσών «claw back» και «rebate», ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα του υπολογισμού αυτού, ενώ δεν αιτιολογείται ούτε ο τρόπος που προέκυψε η πραγματική δαπάνη.
Περαιτέρω, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι ανυπόστατη, διότι δεν έφερε υπογραφή του εκδόντος οργάνου.
Εξάλλου, ο Οργανισμός, με τη σχετική έκθεση απόψεών του, υποστήριξε ότι, τόσο ο μηχανισμός συγκράτησης της δαπάνης των ιατρικών διαγνωστικών κέντρων, όσο και ο μηχανισμός επιστροφής καθορίζονται από ρητή διάταξη του νόμου, προς διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, παραθέτοντας πίνακα με τα αναλυτικά ποσά του προϋπολογισμού του έτους 2014, ενώ με το από 24.1.2020 υπόμνημά του προέβαλε ότι η προσβαλλόμενη πράξη αντικαταστάθηκε με νεότερη όμοια πράξη, την οποία δεν προσκόμιζε και ως εκ τούτου, η υπό κρίση προσφυγή ασκείται απαραδέκτως.
Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη ότι το προσκομισθέν φωτοαντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης έφερε τα ονόματα του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των διευθυντών Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής, όχι όμως και τις υπογραφές τους, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει εάν το πρωτότυπο της πράξης αυτής έφερε τις υπογραφές των ως άνω προσώπων, οι οποίες ήταν αναγκαίες για το υπόστατό της, με την 2215/2020 προδικαστική απόφαση ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο διοικητικός φάκελος της υπόθεσης με την προσκόμιση εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πρωτοτύπου της προσβαλλόμενης, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την επίδοση της προδικαστικής απόφασης σε αυτόν.
Περαιτέρω, ενόψει του ό,τι δεν προέκυπτε από την προσβαλλόμενη πράξη, ούτε από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των συγκεκριμένων καταλογιζόμενων ποσών, το Δικαστήριο με την ίδια προδικαστική απόφαση υποχρέωσε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να συντάξει και να προσκομίσει στη γραμματεία του Δικαστηρίου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία αιτιολογημένη έκθεση απόψεων, στην οποία να περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία ως προς τον τρόπο υπολογισμού των επίδικων ποσών «clawback» και «rebate», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της πιο πάνω απόφασης.
Προέκυψε ότι παρά την έκδοση της προδικαστικής απόφασης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν προσκόμισε το πρωτότυπο της προσβαλλόμενης πράξης, ενώ ουδόλως αμφισβητεί την έλλειψη υπογραφής της, κρίνει ότι η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία, κατά παράβαση του άρθρου 16 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν φέρει υπογραφή εκδόντος οργάνου, είναι ανυπόστατη και την ακύρωσε.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου