Ο κ. Παναγιώτης Τριανταφύλλας ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου στην Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων σε αντικατάσταση του κ. Δημητρίου Μπελντέκου με απόφαση που εκδόθηκε την 16η Ιανουαρίου 2018.
Ο κ. Τριανταφύλλας θα αναπληρώσει τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας ως ο υπάλληλος με τον περισσότερο χρόνο στον βαθμό Α’.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ