Ρεπορτάζ

ΡΟΔΩΝ ΑΕ: Απολύτως νόμιμες οι ανανεώσεις των συμβάσεων υπεκμίσθωσης του ΡΟΝΤΑ και του ΕΛΛΗ

Απολύτως νόμιμες κρίνονται από τον νομικό σύμβουλο της υπό εκκαθάριση ανώνυμης δημοτικής επιχείρησης «Ρόδων ΑΕ» κ. Γιώργο Μαυρομάτη, με γνωμοδότησή του, η ανανέωση των συμβάσεων υπεκμίσθωσης των υπομισθωτών της εταιρείας.
Πρόκειται συγκεκριμένα για τις συμβάσεις των εταιρειών «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και «ΡΩΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που εκμεταλλεύονται τα ακίνητα του ΡΟΝΤΑ και ΕΛΛΗ αντίστοιχα.
Οπως εκθέτει ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, από την μελέτη των εγγράφων που τέθηκαν στην διάθεσή του, κατέληξε στα εξής:
«Οι συμβάσεις παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως των μισθωτών της υπό εκκαθάριση εταιρείας σας, καταρτίσθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 41 του νόμου 4605/2019, και προφανώς είναι συμφέρουσες για αυτήν, εξυπηρετούσες τα μέγιστα της ανάγκες της χρονίζουσας σχεδόν για μία δεκαετία εκκαθάρισης, αφού και στις δύο περιπτώσεις:
α) Ουδεμία εκ των υπομισθώσεων δεν είχε λυθεί, αφού μετά την αναφερόμενη στις από 20/6/2007 και με αριθμό θεώρησης 4062/10/7/2007 σε συνδυασμό με το 4/11/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης, αριθμός θεώρησης Δ.Ο.Υ. Ρόδου 8953/4/11/2011 και από 23/5/2007 και με αριθμό θεώρησης 3189/31/5/2007 συμβάσεις υπομισθώσεως ημερομηνία λήξεως 30/6/2019 και 30/5/2019, αντίστοιχα, αλλά και οι δύο εξακολουθούσαν να λειτουργούν ως υπομισθώσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 611 Α.Κ., όπως αναλύεται στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας.
β) δεν υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ουδενός εκ των μισθωτών, οι οποίοι έχουν εξοφλήσει
γ) Υποβλήθηκε το βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και από τις δύο υπομισθώτριες , όπως αποδεικνύεται από το από Ιούνιο 2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 345/4/6/2020 βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο – τεχνική έκθεση της αρχιτέκτονα μηχανικού Βάνα Περνάρη, της υπομισθώτριας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», και με αριθμό πρωτοκόλλου 352/2020 βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο, για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση της υπομισθώτριας «ΡΩΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», το οποίο εγκρίθηκε τόσο από τους νομίμους εκπροσώπους εκκαθαριστές της εταιρίας, οι οποίοι και αρμόδιοι προς τούτο ήσαν και διαθέτουν επαρκείς τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις να το πράξουν, όσο και από την εταιρία ορκωτών λογιστών Grant Thornton.
δ) Συντάχθηκε η υπ΄αριθμό 466/29/6/2020 προβλεπόμενη εκτίμηση της μισθωτικής αξίας των μισθίων ακινήτων από τον πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων πολιτικό μηχανικό ΕΜΠ Γεώργιο Παπαθεοδωράκη, από την οποία προέκυψε το εύλογο μηναίο για ακίνητο ΡΟΝΤΑ το ποσό των ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδων (€ 8.000) και για το ακίνητο ΕΛΛΗ το ποσό των ΕΥΡΩ τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€ 3.750) και
ε) Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στα παραπάνω ακριβώς προσδιορισθέντα ποσά, ήτοι για το πρώτο ακίνητο στο ποσό των ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδων (€ 8.000), πλέον του τέλους χαρτοσήμου 3.6% και για το δεύτερο ακίνητο στο ποσό των ΕΥΡΩ τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (€ 3.750), πλέον του τέλους χαρτοσήμου 3.6%,, πλέον δε του μηνιαίου μισθώματος του δευτέρου ακινήτου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμφωνητικό υπεκμίσθωσης καταβλήθηκε και το ποσό των ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000), ως άυλη υπεραξία το οποίο ήδη έχει εισπραχθεί από την εταιρία.
Τέλος και στις δύο συμβάσεις έχει συμφωνηθεί και ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος στο ύψος του ετησίου πληθωρισμού και στις δύο περιπτώσεις».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου