Τοπικές Ειδήσεις

Ανευ αντικειμένου η προσφυγή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Με την υπ’ αριθμ. 608/2022 προδικαστική απόφαση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας δόθηκε παράταση στην κρίση του Ανωτάτου Ακυρωτικού επί της προσφυγής που άσκησε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου του έτους 2019 κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.
Με την αίτηση το νοσοκομείο επιδιώκει να ακυρωθεί η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου να ορίσει τρεις δικηγόρους- μέλη του, ως μέλη της επιτροπής επιλογής, κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 περ. β΄ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208) στο πλαίσιο της 5286/5.3.2019 προκήρυξής του για την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω ή Παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία.
Με την απόφαση είχε οριστεί νέα δικάσιμος για την 9η Ιουνίου 2022, ενώ είχε υποχρεωθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου να αποστείλει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις του επί του λόγου ακύρωσης, τον Μάρτιο του 2022.
Πλην όμως, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου είχε ήδη προχωρήσει σε ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του επίμαχου διαγωνισμού και είχε γνωστοποιήσει την απόφασή του και την σύνθεση αυτής στο ΣτΕ που πλέον δεν έχει αντικείμενο επί του θέματος.
Παρότι ωστόσο κινήθηκε η διαδικασία από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου δεν έχει προχωρήσει την σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη δικογόρου με πάγια αντιμισθία.
Θυμίζουμε ότι η πρώην διοικήτρια κ. Αικατερίνη Χατζηστρατή, είχε θέσει υπόψη των μελών του Δ.Σ. την αριθμ.πρωτ. 24075/11.11.2019 εισήγησή της με την οποία εζητείτο η παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, όπως ασκήσει για λογαριασμό του Νοσοκομείου την ανωτέρω αίτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επεσήμανε ότι από την 31.12.2016 έληξε η πάγια αντιμισθία του Νοσοκομείου με τον δικηγόρο κ. Ευθύμιο Μπόνη και το Νοσοκομείο δεν διαθέτει πλέον νομικό σύμβουλο.
Οτι ακολούθησε η αριθμ. 5286/5-3-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΒΡ46907Κ-4ΗΜ) Προκήρυξη – Πρόσκληση για την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων την 8.4.19, η οποία δεν προσεβλήθη ως προς τις διατάξεις της και φέρει το τεκμήριο της νομιμότητας.
Τονίζεται ακόμη ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, μέχρι σήμερα, δεν έχει ανταποκριθεί ως προς τον ορισμό των μελών της επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης, ενώ έχουν κατατεθεί αιτήσεις υποψηφίων.
Επιπλέον γινόταν μνεία και στο αριθμ. πρωτ. 23119/31-10-2019 έγγραφο στην Εισαγγελία Πρωτοδικείου Ρόδου και στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου σχετικά με την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου να ορίσει μέλη της Επιτροπής Επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 περ. β του ν. 4194/2013, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5286/5.3.2019 προκήρυξης- πρόσκλησης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», για το θέμα είχε προκληθεί θόρυβος στις τάξεις των δικηγόρων της Ρόδου από την διάσταση απόψεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου τον Απρίλιο του 2019 για τους χειρισμούς του στο θέμα της προκήρυξης για την πλήρωση κενής θέσεως δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου.
Σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Σ.Ρ. δεν υπήρξε ενιαία στάση στο ζήτημα και εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και τάσεις ως προς τους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν μετά την απάντηση της διοίκησης του Νοσοκομείου, ότι δεν προτίθεται να τροποποιήσει τους όρους της προκηρύξεως.
Η θέση του νομικού συμβούλου του νοσοκομείου παρέμεινε κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την συνταξιοδότηση του δικηγόρου κ. Ευθυμίου Μπόνη και για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του νοσηλευτικού ιδρύματος γίνονται απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένους δικηγόρους.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με έγγραφό του προς την διοίκηση του νοσοκομείου Ρόδου ζήτησε την τροποποίηση της προκήρυξης καθώς εκτιμήθηκε ότι περιλαμβάνει προβλέψεις που παραβιάζουν την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερόμενων.
Πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι αντιτίθεται στους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων των υποψηφίων και κυρίως με το 30% που προβλέπεται για τον χειρισμό υποθέσεων νοσοκομείων καθώς θεωρείται «φωτογραφικό» για ορισμένους δικηγόρους, που απέκτησαν το προσόν με απευθείας αναθέσεις που τους έγιναν σχεδόν αποκλειστικά στο προηγούμενο διάστημα μετά την κένωση της θέσης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου