Με την υπ’ αρίθμ. 29/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε η δεύτερη αγωγή εις βάρος του Δήμου Ρόδου, με επίκληση των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, που υπέβαλε ο πρώην δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Μάριος Κουκιάς, επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στην Κρεμαστή.
Ο κ. Κουκιάς διατηρεί και εκμεταλλεύεται στην Κρεμαστή επιχείρηση πώλησης αγροτικών και υδραυλικών προϊόντων, και μηχανημάτων, φυτοφαρμάκων και γενικά προϊόντων αγροτικού εξοπλισμού.
Ο καταργηθείς με βάση το άρθρο 1 του Ν. 3552/2010 Δήμος Κρεμαστής κατά το χρονικό διάστημα από τις 13/6/2002 μέχρι τις 9/10/2006 για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του αγόρασε από την επιχείρησή του και παρέλαβε από το κατάστημά του, χωρίς να προηγηθεί τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, υδραυλικό και τεχνικό εξοπλισμό συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%) 60.990 ευρώ με πίστωση 45 ημερών.
Όπως αναφέρει ο κ. Κουκιάς, ο καταργηθείς Δήμος Πεταλούδων παρέλειψε να τηρήσει την υποχρεωτική γι’ αυτόν ως Ο.Τ.Α. διαδικασία τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά των εμπορευμάτων και έγινε πλουσιότερος σε βάρος του κατά τη συνολική αξία του υδραυλικού και τεχνικού εξοπλισμού που αγόρασε.

Επισημαίνει ότι επειδή από την 1/1/2011 καταργήθηκε ο Δήμος Πεταλούδων με βάση τη διάταξη του άρθρου 3852/2010 ο ενιαίος πλέον Δήμος Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 1 του ιδίου Νόμου υπεισήλθε στα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα των καταργηθέντων Δήμων μεταξύ των οποίων είναι και ο τέως Δήμος Πεταλούδων.
Τονίζει ότι έναντι της συνολικής του οφειλής των 60.990 ευρώ ο Δήμος Πεταλουδών του κατέβαλε την 8/11/2007 το ποσό των 25.000 ευρώ και έκτοτε απομένει ανεξόφλητο το υπόλοιπο, συνολικού ύψους 35.990 ευρώ.
Όμοια αγωγή είχε υποβάλει σε βάρος του Δήμου Πεταλούδων για την ίδια οφειλή ο κ. Κουκιάς την 16η Απριλίου 2009.
Ο Δήμος Ρόδου υποστήριξε ότι ο κ. Κουκιάς με την κρινόμενη αγωγή του ζητά να του καταβληθούν ποσά τα οποία αφορούν τιμολόγια της περιόδου 2002 και 2003 τα οποία έχουν ήδη υποπέσει σε πενταετή παραγραφή ενώ υπέβαλε και ένσταση ακυρότητας της συμβάσεως.
Ο Δήμος Ρόδου ισχυρίστηκε συγκεκριμένα ότι η συγκεκριμένη σύμβαση για προμήθεια είναι άκυρη καθότι θεμελιώδης αρχή της νομοθεσίας περί προμηθειών των ΟΤΑ είναι να διενεργούνται με τακτικό διαγωνισμό. Κατ’ εξαίρεση, όπως επισημαίνεται στις προτάσεις, επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης που προέκυψε από απρόβλεπτα και έκτακτα περιστατικά και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί αμέσως.
Ως απρόβλεπτα και έκτακτα περιστατικά νοούνται πραγματικά γεγονότα, αιφνίδια, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και λόγω της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισής τους καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη η τήρηση των προθεσμιών και της όλης διαδικασίας που απαιτείται για τον δημόσιο διαγωνισμό.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η απαίτηση έχει υποπέσει σε παραγραφή.
Τον κ. Κουκιά εκπροσώπησε ο δικηγόρος κ. Μ. Κουτσούκος και τον Δήμο Ρόδου ο δικηγόρος κ. Μ. Στάγκας.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ