Ερώτημα προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέβαλε o κ. Τάσος Μπακαλούμας, δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου σχετικά με την φωτογράφιση και γενικότερα την αποτύπωση με φωτογραφικό ή άλλου είδους μηχανικό μέσο, μέρους των ελεγχόμενων αρχείων στα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία της χώρας.
Ο ερωτών αναφέρεται εκτενώς στην κείμενη νομοθεσία αλλά και τις εκφρασθείσες απόψεις μέσω γνωμοδοτήσεων επί του θέματος σύμφωνα με τις οποίες η φωτογράφιση των στοιχείων αυτών με συνήθεις φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα ή άλλη συσκευή που έχει τέτοια δυνατότητα είναι ανεπίτρεπτη διότι στην ουσία ισοδυναμεί με αυθαίρετη λήψη αντιγράφων των βιβλίων και λοιπών στοιχείων και μάλιστα χωρίς καταβολή των ανάλογων τελών.

Ομως, όπως επισημαίνει, ήδη έχει δημοσιευθεί ο ν.4700/2020 ο οποίος τροποποιεί τον Κώδικα Δικηγόρων σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες των δικηγόρων περιλαμβάνεται η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν στη μεταγραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί ακινήτων, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθου υποθηκοφυλακείου. Μάλιστα οι ως άνω βεβαιώσεις επέχουν, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, θέση πιστοποιητικού (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών ή διεκδικήσεων αντίστοιχα), ισόκυρου προς εκείνο που εκδίδεται από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Συνεπώς το επιχείρημα της στέρησης εσόδων προς το Δημόσιο από τη μη καταβολή τελών φθίνει, καθόσον και οι δικηγόροι πλέον εκδίδουν τέτοιες βεβαιώσεις με την ίδια πλέον ισχύ αντίστοιχα επί ακινήτων, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθου υποθηκοφυλακείου.
Οπως τονίζει ο ερωτών, ήδη έχει παρέλθει το διάστημα των 48 μηνών από την 17-1-2018 που θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί και ενσωματωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο τα έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία στα οποία περιλαμβάνεται και της Ρόδου, με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. του φορέα ακόμα δεν έχουν εκδοθεί.
Ακόμα επισημαίνεται ότι πλέον ισχύει νέα διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και τον τρόπο λήψης αυτών από τα Κτηματολογικά Γραφεία και δίνεται η δυνατότητα παραλαβής πιστοποιητικών και σχεδιαγραμμάτων με ηλεκτρονικά μέσα. Συνεπώς ήδη έχει θεσμοθετηθεί και ψηφιστεί δια νόμου η ηλεκτρονική λήψη πιστοποιητικών σχεδιαγραμμάτων με κωδικούς taxisnet.
Μάλιστα, όπως τονίζει, εν μέσω των συνθηκών που επικρατούν, είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την εκπλήρωση των καθηκόντων των δικηγόρων κατά την διενέργεια ελέγχου των βιβλίων και κτηματολογικών φύλλων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων αντίστοιχα. Λόγω της δημιουργηθείσας κατάστασης οι σειρές αναμονής είναι μεγάλες και οι καθυστερήσεις πολύωρες αυξάνοντας έτσι γεωμετρικά τον κίνδυνο διασποράς του ιού, ενώ δεν εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις εκπλήρωσης των υποχρεώσεων σε συνθήκες ασφαλείς.
Αναφέρει πως όλα αυτά θα αποφεύγονταν αν επιτρεπόταν η φωτογράφιση μέρους του ελεγχόμενου αρχείου ή τίτλου κτήσης από το Δικηγόρο για αποκλειστικά δική του χρήση, ενέργεια που θα μειώνει κατά πολύ τον αναγκαίο χρόνο παραμονής στα Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία.
Για τους λόγους αυτούς και δη εν μέσω των συνθηκών που επικρατούν, πρέπει να λάβουν χώρα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την εξέταση του ζητήματος αυτού και την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης με την εκ νέου εξέταση του ζητήματος της τυχόν νομιμότητας πλέον στα έμμισθα όσο και τα άμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, της αποτύπωσης με φωτογραφικό ή άλλου είδους μηχανικό μέσο, μέρους των ελεγχόμενων αρχείων, από τους δικηγόρους προς αποκλειστική δική τους χρήση για την ολοκλήρωση του ελέγχου των αρχείων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ