Τοπικές Ειδήσεις

Ανακοινώσεις Ολομελείας Δικηγορικών Συλλόγων και Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ενδεχόμενα πεδία τριβής των εκπροσώπων αυτών)

Γράφει ο Ιωάννης Σ. Κουμπιάδης , δικηγόρος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (χθεσινή): Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Συνεδρίαση 15-11-2020): Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε έκτακτα σήμερα, Κυριακή 15.11.2020, υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, αποφάσισε κατά πλειοψηφία: 1. Βιώνουμε μία πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, με απροσδιόριστη διάρκεια και ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, την έκταση των οποίων ουδείς μπορεί σήμερα να προβλέψει με ασφάλεια. Στις εξαιρετικές αυτές συνθήκες είναι προφανές ότι δοκιμάζονται συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. 2. Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος είναι ότι η προάσπιση της δημόσιας υγείας αποτελεί και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Τα επιμέρους μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας πρέπει να λαμβάνονται από την Πολιτεία μετά από γνώμη των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. 3. Στην περίπτωση σύγκρουσης συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σε δημόσια συνάθροιση, το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας και το δικαίωμα προστασίας της δημόσιας υγείας και στα πλαίσια της στάθμισής τους , οι τυχόν περιορισμοί τους προκειμένου να είναι συνταγματικά ανεκτοί θα πρέπει να είναι αναγκαίοι, πλήρως αιτιολογημένοι και σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας. 4. Υπό τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες, εθνικές και θρησκευτικές εορτές, επετειακές και κάθε είδους μαζικές εκδηλώσεις δεν μπορούν να γίνουν με τη μορφή που γνωρίζαμε μέχρι την εκδήλωση της πανδημίας και η λήψη περιοριστικών μέτρων, που κάμπτουν το δικαίωμα, υπό τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες, θεωρείται ανεκτή . Οι περιορισμοί όμως του δικαιώματος σε δημόσια συνάθροιση δεν θα πρέπει να φθάνουν μέχρι του σημείου προσβολής και κατάργησης του σκληρού πυρήνα του. Η πάγια αυτή θέση του δικηγορικού σώματος για τις δημόσιες συναθροίσεις έχει εκφραστεί ενόψει και της ψήφισης του ν. 4703/2020. 5. Η σχετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 68 παρ. 2 της από 20.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να εδράζεται σε προηγούμενη ad hoc αιτιολογημένη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, όπως απαιτείται, άλλωστε, από την άνω εξουσιοδοτική διάταξη. Προς τούτο, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη οφείλουν να δώσουν στη δημοσιότητα την γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής επί του θέματος αυτού, η οποία είναι και η μόνη που μπορεί να δικαιολογήσει την σωρευτική έκταση του τόσο δραστικού περιορισμού του συνταγματικού δικαιώματος σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, όπως αυτός οριοθετείται στην απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η άνω ad hoc γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέπει να αναθεωρήσει την απόφασή του ως προς την έκταση του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης (επί 4ήμερο περίπου), την τοπική έκταση ισχύος της (σε όλη την Επικράτεια) και τον αριθμό των προσώπων (4 και άνω), που απαγορεύεται να συμμετέχουν σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, ώστε να μην τίθενται ζητήματα αναλογικότητας. 6. Το δικηγορικό

σώμα τοποθετήθηκε επί του θέματος αυτού, ως οφείλει εκ του θεσμικού του ρόλου, σύμφωνα με το άρθρο 90 Κώδικα Δικηγόρων. Μας προβληματίζει η θέση συνδικαλιστικών φορέων λειτουργών της δικαιοσύνης, οι οποίοι τοποθετούνται διαφορετικά όταν η προάσπιση της δημόσιας υγείας αφορά στο μείζονος σημασίας δικαίωμα του πολίτη στην πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και διαφορετικά όταν αφορά στο δικαίωμα σε δημόσια συνάθροιση και ταυτόχρονα με τη θέση τους αυτή δύνανται να επηρεάσουν την κρίση δικαστών- μελών τους που θα κληθούν να εκδικάσουν σχετικές υποθέσεις. 7. Το δικηγορικό σώμα θα τιμήσει την επέτειο του Πολυτεχνείου με την κατάθεση στεφάνου από αντιπροσωπεία του, με την τήρηση τωνπροβλεπόμενωνμέτρων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γράφοντος : Επισημειώνεται ιδιαίτερα το άρθρο 90 του Ν 4194/2013 ( Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν) με τίτλο : « Σκοποί και αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων», στο οποίο ορίζονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα : Στους Δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει: α) Η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία. β) Η διασφάλιση της λειτουργίας μίας ανεξάρτητης δικαιοσύνης, η οποία απονέμεται πάντοτε στο όνομα του ελληνικού λαού. γ) ….δ)……. ε)……………….. στ) Η διατύπωση κρίσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απονομής της δικαιοσύνης. ζ) Η άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ανεξάρτητες αρχές) για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου που ενδιαφέρει τα μέλη του συλλόγου ή το δικηγορικό σώμα γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος(…).

Βασικά αποσπάσματα των ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ προηγουμένων ανακοινώσεων –ενδεχομένων πεδίων τριβής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 03-11-2020: Εναντίον της λειτουργίας των δικαστηρίων 3 δικαστικές ενώσεις : Με κοινή ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι τριών δικαστικών Ενώσεων εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πλήρη λειτουργία των δικαστηρίων «σε συνθήκες αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου» λόγω της έξαρσης διασποράς της Covid-19, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση με την επιλογή της «εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και όλους τους πολίτες που θα συνωστίζονται το επόμενο διάστημα εντός των δικαστικών αιθουσών». Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, σημειώνουν ότι «δε θα μείνουν αδρανείς μπροστά σε μια τόσο κυνική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της Δικαιοσύνης» και καλούν την κυβέρνηση «να επανεκτιμήσει τις αποφάσεις της». Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουν διατεθειμένοι να εξαντλήσουν «όλα τα μέσα συλλογικής δράσης, προκειμένου να επικρατήσει η λογική πριν να είναι πολύ αργά».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 7ης Νοεμβρίου 2020: Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (7 Νοεμβρίου 2020): Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 1. Το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή κατέστησε σαφές και προς κάθε

κατεύθυνση ότι η Δικαιοσύνη, ως βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, πρέπει να απονέμεται αδιαλείπτως, με την αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας που επιβάλλονται από τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες και προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Ολομέλεια υιοθετεί τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για τη λειτουργία των δικαστηρίων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην από 4.11.2020 απόφασή της και εκφράζει την εναντίωσή της στις αντίθετες απόψεις που εκφράστηκαν από συνδικαλιστικά όργανα λειτουργών της δικαιοσύνης . 2. Η ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899 Β) διασφαλίζει τη λειτουργία των δικαστηρίων και την απονομή δικαστικής προστασίας στους πολίτες, υπό τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στην παρούσα συγκυρία, σε αντίθεση με την αντίστοιχη ΚΥΑ του Μαρτίου 2020, που ίσχυσε κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, ελήφθησαν υπόψη παρατηρήσεις του δικηγορικού σώματος και έτσι στη νέα ΚΥΑ έχουν περιληφθεί επιπρόσθετες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες είτε είναι περιορισμένου επιδημιολογικού κινδύνου (γραπτή διαδικασία, χωρίς εξέταση μαρτύρων), είτε έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 15ης Νοεμβρίου 2020 16:45: Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρίνει αντισυνταγματική την απαγόρευση συναθροίσεων που αποφάσισε η κυβέρνηση: «Με την υπ’ αριθμό 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/ 14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίστηκε η απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου και ώρα 06.00’ μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21.00’, στις οποίες συμμετέχουν 4 ή και περισσότερα άτομα με την απειλή επιβολής κυρώσεων.» Το άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής γενικά αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια…».Η γενική απαγόρευση δεν παύει και αυτή να αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση η οποία έχει εξαγγελθεί για ορισμένο τόπο και χρόνο με το ένα ή άλλο περιεχόμενο. Δεν μπορεί να επεκταθεί σε απαγόρευση και κάθε άλλης συνάθροισης σε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (πχ σε Νομό ή πολύ περισσότερο σε όλη την Επικράτεια) διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με αναστολή της ισχύος του άρθρου 11 του Συντάγματος κάτι που μόνο στις έκτακτες συνθήκες του άρθρου 48 του Συντάγματος (κατάσταση πολιορκίας) μπορεί να συμβεί (Σβώλου/Βλάχου, Το Σύνταγμα της Ελλάδος , Β’ , 1955, 228 και σε Κ. Χρυσόγονο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, έκδ. 2006, 489).».«Η δε ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 του Συντάγματος, την οποία επικαλείται η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αφορά στη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κίνησης (πχ θέση σε καθεστώς καραντίνας συγκεκριμένου πολίτη) και δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής στις μαζικές υπαίθριες συναθροίσεις για τις οποίες προβλέπει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 11. Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί, ότι για τις συναθροίσεις κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου όπως και της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ΠΔ 73/2020 που εκδόθηκε για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του ν. 4703/2020, δεν οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές.» «Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η σχολιαζόμενη απόφαση για γενική

απαγόρευση των συναθροίσεων σε όλη την Επικράτεια βρίσκεται εκτός Συνταγματικού πλαισίου και θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί.»

Επειδή ανήκω σε εκείνους οι οποίοι παρακολουθούμε ανελλιπώς όλα τα διαδραματιζόμενα στο χώρο της Πολιτικής και της Δικαιοσύνης από τη μεταπολίτευση και μετά και έζησα ως φοιτητής τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου που παραμένει ο φωτεινός φάρος κάθε δημοκρατικού αγώνα, κάθε δημοκρατικού πολίτη και που εξακολουθεί και σήμερα να εμπνέει με το διαχρονικό σύνθημά του “ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, απεύχομαι με τις παραπάνω εκφράσεις , όπως διατυπώνονται στις ανακοινώσεις από πλευράς των Συνδικαλιστικών Οργάνων ημών των Δικηγόρων απέναντι των Συνδικαλιστικών Ενώσεων των Δικαστών και Εισαγγελέων και τούμπαλιν, να δράξουν την ευκαιρία τα αδυσώπητα ΜΜΕ να εμφανίσουν στη κοινή γνώμη ότι οι εκπροσωπούντες τα δύο θεσμικά αυτά όργανα της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, η οποία αποτελεί τον ΒΑΣΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, κονταρομαχούν, με παρόμοιο τρόπο όπως μας έχουν συνηθίσει τα πολιτικά κόμματα με τους εκάστοτε εμφανιζόμενους εκπροσώπους τους στα κανάλια και στα ερτζιανά. ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ. ΙΣΩΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΝΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ.-

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου