Τοπικές Ειδήσεις

Αγωνία για την τύχη ομίλου λιανεμπορίου και δύο ξενοδοχειακών εταιρειών της Ρόδου!

Ενας εμβληματικός όμιλος λιανεμπορίου και δύο γνωστές ξενοδοχειακές εταιρείες της Ρόδου, προσέφυγαν ενώπιον των αρμοδίων αστικών δικαστηρίων για την προστασία τους από τους πιστωτές, επιδιώκοντας την οικονομική τους εξυγίανση και την διατήρησή τους σε λειτουργία.
Πιο συγκεκριμένα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου συζητήθηκε προχθές η αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων (κατ’ αρθρ. 106α’ παρ. 6 του Ν. 3588/2007) που υπέβαλε, μια από τις πλέον εμβληματικές ανώνυμες εταιρείες (όμιλος) λιανεμπορίου στο νησί της Ρόδου, που δεν έμεινε αλώβητη από την οικονομική κρίση.
Το δικαστήριο διατήρησε την προσωρινή διαταγή, που είχε εκδώσει, με την οποία απαγορεύει την ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών της, τη λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της, την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως και έκδοση προσωρινής διαταγής κατά αυτής, την δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών, καθώς και την απαγόρευση διακοπής παροχής υπηρεσιών απαραίτητων για την συνέχιση της λειτουργίας και βιωσιμότητάς της και συγκεκριμένα της ηλεκτροδότησής της και των καταστημάτων αυτής από τη ΔΕΗ.
Η εταιρεία ξεκίνησε το 1973 όταν δύο αδέλφια μετέτρεψαν ένα μικρό κατάστημα σε σούπερ μάρκετ και το 1992 η οικογένεια εγκαινίασε το πρώτο υπερμάρκετ το οποίο επεκτάθηκε από τη Ρόδο στη Λέρο και σταδιακά σε ακόμη 3 τοποθεσίες στο νησί της Ρόδου.
Όπως προκύπτει από το ισοζύγιο της εταιρείας μηνός Δεκεμβρίου 2018, οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους τους πιστωτές της ανέρχονται στο ποσό των 15.635.112,52 ευρώ. Οι οφειλές της προς την ΔΟΥ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν σε 733.040,39 € ενώ οι αντίστοιχες οφειλές προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς ανέρχονταν σε 596.639,16 €. Οι οφειλές προς τους εργαζομένους ανέρχονταν στα 373.003,50 ευρώ. Οι συνολικές οφειλές προς τους ανέγγυους πιστωτές ανέρχονται στο ποσό των 7.477.418,93 €. Οι απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 2.768.159,29 €.
Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ήδη την συναίνεση της Αlpha Bank που συγκεντρώνει ποσοστό 27,42 % επί του συνόλου των υποχρεώσεων της για την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων.
Όπως το σύνολο των εταιρειών στην Ελλάδα έτσι και συγκεκριμένη εταιρεία επιρεάστηκε σημαντικά από την κρίση η οποία ξεκίνησε διεθνώς το 2008 ως τραπεζική κρίση και εξελίχθηκε στην πατρίδα μας σε δημοσιονομική οδηγώντας σε μακροετή ύφεση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Ειδικότερα, η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει με νέα κεφάλαια τις επιχειρήσεις, δημιούργησε μια ασφυκτική πίεση ρευστότητας εν γένει στην αγορά, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να προσπαθήσουν να επιβιώσουν χρηματοδοτούμενες ουσιαστικά από τις πιστώσεις των δικών τους προμηθευτών αλλά και σε πολλές περιπτώσεις μέσω της αναστολής πληρωμής των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Η εταιρεία εκπροσωπήθηκε στην δίκη από τους δικηγόρους κ.κ. Γιάννη Ρωμαίο και Μηνά Τσέρκη.
-Ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, με την ίδια διαδικασία, συζητήθηκε χθες όμοια αίτηση, που υπέβαλε γνωστή ξενοδοχειακή εταιρεία της Ρόδου.
Η εταιρεία, που αιτήθηκε ομοίως την έκδοση προσωρινής διαταγής για την προστασία της από τους πιστωτές, συστάθηκε το έτος 1982 και καταστατικός σκοπός της είναι η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.
Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας στις 2 ιδιόκτητες ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν σήμερα, ανέρχεται περί που στα 170 άτομα.
Η εταιρεία επηρεάστηκε σημαντικά από την κρίση η οποία ξεκίνησε διεθνώς το 2008 ως τραπεζική κρίση και εξελίχθηκε στην πατρίδα μας σε δημοσιονομική οδηγώντας σε μακροετή ύφεση που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Το πρόβλημά της εστιάζεται στην συσσώρευση σημαντικών δανειακών υποχρεώσεων με υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος (επιτόκια) οι οποίες δημιουργούν ασφυκτική πίεση ρευστότητας. Επιπλέον η αναγκαία λόγω παλαιότητας των μονάδων ανακαίνιση ξενοδοχείων που συντελέστηκε στα αμέσως προηγούμενα έτη προκειμένου να επιτευχθούν ευνοϊκότερες συμφωνίες με τουριστικούς πράκτορες, δέσμευσε κεφάλαια άνω των € 3,5 εκ. καθιστώντας αναγκαία μια συνολική αναδιάρθρωση του παθητικού της.
Όπως προκύπτει από το Ισοζύγιο της εταιρείας μηνός Αυγούστου 2019, οι υποχρεώσεις της προς όλους τους πιστωτές της ανέρχονται στο ποσό των 26.286.226,99 ευρώ.
Η εταιρεία έχει λάβει επιστολή από τις βασικές πιστώτριές της οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο από το εκ του νόμου προβλεπόμενο ποσοστό του 20%.
Ειδικότερα, έχει εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τις βασικότερες πιστώτριές της προς κατάρτιση συμφωνίας εξυγίανσης ήτοι με τα υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικά ιδρύματα με την επωνυμία Πανελλήνια Τράπεζα και Τράπεζα Δωδεκανήσου, που εκπροσωπούν μάλιστα ποσοστό της τάξεως του 60,33% των συνολικών υποχρεώσεων της.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μηνάς Τσέρκης.
-Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, προσέφυγε στο μεταξύ χθες με αίτηση για την άμεση επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσής της, ακόμη μια ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία, που εδρεύει στη Λάρδο.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 και έχει ως αντικείμενο της ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις και μέχρι το 2014 διαχειριζόταν τρεις ιδιόκτητες ξενοδοχειακές μονάδες.
Μετά την απόσχιση δύο μονάδων που πλέον ανήκουν σε αποσχισθείσα συνδεδεμένη επιχείρηση η εταιρεία διαχειρίζεται μόνο ένα ξενοδοχείο.
Οι βασικοί λόγοι της οικονομικής δυσκολίας της είναι τα προβλήματα στην υλοποίηση της επένδυσης κατασκευής των νέων ξενοδοχειακών μονάδων που αφορούσαν κυρίως στη σχέση με τους κατασκευαστές – εργολάβους αλλά και στην προβληματική διαχείριση κατά την περίοδο αυτή για την οποία σήμερα διενεργείται διαχειριστικός έλεγχος, καθυστέρηση στην είσπραξη της επιχορήγησης που επιβάρυνε με υψηλούς τόκους το δανεισμό, λόγω της οικονομικής κρίσης, μικρότερη αποδοτικότητα ως προς τη μέση τιμή πώλησης (σε σχέση με την προβλεπόμενη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επένδυσης) και απώλειες αγορών υψηλών τιμών της Β. Ευρώπης και ιδίως της Ιταλίας, που αντικαταστάθηκαν την ίδια περίοδο με πελάτες από αγορές χαμηλότερου εισοδήματος – γεγονός που οδήγησε σε χαμηλότερη αποδοτικότητα (μικρότερη μέση τιμή, περισσότερες προσφορές).
Τέλος και το 2014 που η επιχείρηση άρχισε να επανακάμπτει δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί όσο σχεδίαζε λόγω των προβλημάτων των Ρώσων tour operators που την εποχή εκείνη έφτασαν να διακινούν σημαντικό μέρος της δυναμικότητάς της.
Το σύνολο των υποχρεώσεών της ανέρχεται στα 11.896.2014 ευρώ και έχει συνάψει συγκεκριμένο σχέδιο για την εξυγίανσή της.
Η εταιρεία έχει καταφέρει να συνάψει συμφωνία εξυγίανσης συνολικού ποσοστού 73,8%, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποσοστό 59,27% των με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια εξασφαλισμένων απαιτήσεών της.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Φώτης Κωστόπουλος και Μηνάς Τσέρκης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου