Ειδοποιητήρια προς δανειολήπτες που έχουν καθυστερημένες οφειλές για πάνω από ένα μήνα θα αποστέλλουν οι τράπεζες, με στόχο την αναζήτηση λύσης στο πρόβλημα του δανείου τους και την αποτροπή του πλειστηριασμού του ακινήτου τους.

Μέσω των σχετικών επιστολών, όλοι οι δανειολήπτες με οφειλές σε καθυστέρηση άνω του ενός μήνα θα κληθούν να προσέλθουν στο κατάστημα, προσκομίζοντας στοιχεία που αφορούν την οικονομική τους κατάσταση.

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο Κώδικα Δεοντολογίας, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος ενεργοποιεί τη διαδικασία για την αντιμετώπιση των οφειλών τόσο από νοικοκυριά όσο και από επιχειρήσεις βάσει συγκεκριμένων βημάτων, αποδέκτες σε πρώτη φάση θα είναι όσοι ήδη έχουν καθυστερημένες οφειλές άνω του ενός μηνός, ενώ έως τα τέλη του χρόνου θα λάβουν αντίστοιχες επιστολές και όσοι έως τις 15 Δεκεμβρίου δημιουργήσουν οφειλές σε καθυστέρηση άνω του ενός μηνός.

Τα βήματα που υποχρεωτικά, βάσει του κώδικα, θα πρέπει να ακολουθήσουν ο δανειολήπτης και η τράπεζα είναι τα εξής:

• Εντός 15 ημερών –η προθεσμία αρχίζει να μετράει από το τέλος Δεκεμβρίου– ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει στην τράπεζα στοιχεία που αφορούν την οικονομική του κατάσταση, όπως τα εισοδήματά του και τις πηγές προέλευσής τους, τις δαπάνες για τη διαβίωσή του (ενοίκια, τόκοι, δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση, ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση κ.λπ.), τους φόρους που πληρώνει (ακίνητης περιουσίας ή εισοδήματος) κ.ά.

• Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία των 15 ημερών, η τράπεζα θα αποστείλει νέα προειδοποιητική επιστολή, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός των οφειλετών ως μη συνεργάσιμων μπορεί να οδηγήσει στην έναρξη της διαδικασίας πλειστηριασμού της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη.

• Ακολουθούν η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη και η αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής, αλλά και της οικονομικής του συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ενώ εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη το σχέδιο αναδιάρθρωσης, η ίδια συμμετοχή του μετόχου στο χρηματοδοτικό πλάνο κ.ά.

• Με την προϋπόθεση πάντα ότι ο οφειλέτης έχει χαρακτηριστεί συνεργάσιμος, ακολουθεί εντός έξι μηνών η πρόταση της τράπεζας προς τον δανειολήπτη για την αντιμετώπιση της οφειλής του.

• Ο δανειολήπτης οφείλει να απαντήσει με τη σειρά του εντός 15 ημερών, αποδεχόμενος την πρόταση της τράπεζας ή αντιπροτείνοντας τη δική του.

• Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κοινός τόπος και εξαντληθούν οι προσπάθειες, ακολουθούν οι νομικές διαδικασίες.

Καθημερινή

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ