Ειδήσεις

Εως 120 δόσεις η ρύθμιση για κόκκινα δάνεια με εγγύηση δημοσίου – Τροπολογία του υπ. Οικονομικών

Χιλιάδες δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είχαν πάρει δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα να βεβαιωθεί στην εφορία η αρχική τους οφειλή στην τράπεζα, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το χρέος τους σε έως 120 μηνιαίες δόσεις κερδίζοντας διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων από 10% έως και 100%. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν έως την 1η Αυγούστου 2023.

Οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου έχουν περιοριστεί δραστικά τα τελευταία χρόνια μετά από πιέσεις της τρόικας στα χρόνια των Μνημονίων. Δεν έχουν όμως εκλείψει. Ούτε και οι καταπτώσεις τους. Όταν ένα δάνειο εγγυημένο από το δημόσιο συνήθως σε ποσοστό 80% (χωρίς να αποκλείεται και το 100%) σταματά να εξυπηρετείται στις τράπεζες , οι τράπεζες απευθύνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εξόφλησή του. Το δημόσιο εξοφλεί, αλλά το χρέος συνεχίζει να βαρύνει τον οφειλέτη καθώς βεβαιώνεται στα βιβλία εισπρακτέων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η μη εξυπηρέτησή του συνοδεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις , πλειστηριασμοί).

Η διάταξη νόμου η οποία περιλαμβάνεται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, έρχεται να συμπληρώσει προηγούμενες διατάξεις του 2020. Οι νέες διατάξεις, όπως αναφέρεται στο συνοδευτικό υλικό της τροπολογίας αφορούν σε δανειολήπτες οι οποίες δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τις εν λόγω οφειλές τους κατά το χρονικό διάστημα από 8 Οκτωβρίου 2019 έως 1 Φεβρουαρίου 2023 σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η διάταξη
Στο άρθρο 13 της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι:

1. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 (Α’ 143) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

α) εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%).

γ) από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

δ) από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

ε) από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

στ) από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ζ) από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Πηγή euro2day.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου