Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων παραπέμφθηκε δικηγόρος κατηγορούμενος για υπεξαίρεση και πλαστογραφίες με θύμα συστημική τράπεζα.
Ο κατηγορούμενος, που δικηγορεί σε νησί του βορείου συγκροτήματος, φέρεται
κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο 2010 έως και το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012, να ιδιοποιήθηκε παρανόμως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ξένα (ολικά) κινητά πράγματα που του είχαν εμπιστευθεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας.
Συγκεκριμένα, με την ιδιότητα του εντολοδόχου-πληρεξούσιου δικηγόρου της εγκαλούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας στο παραπάνω χρονικό διάστημα φέρεται να έλαβε εξακολουθητικά από την τράπεζα περισσότερες από μία φορά προκαταβολές για δικαστικές δαπάνες, συνολικού ύψους 117.829,75 ευρώ, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του, πλην όμως δεν τα χρησιμοποίησε για την υλοποίηση νομικών ενεργειών και εξόφληση νομικών εξόδων στο πλαίσιο της εντολής, αλλά φέρεται να τα παρακράτησε και τα να ιδιοποιήθηκε παράνομα ενσωματώνοντάς τα χωρίς δικαίωμα στην ατομική του περιουσία.
Του αποδίδεται παραπέρα ότι κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιανουάριο 2010 έως και το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2012 παρέστησε στους υπαλλήλους της τράπεζας ότι έχει εντολή για την διενέργεια δικηγορικών ενεργειών σχετικά με οφειλέτες ή εργασίες της τράπεζας προκειμένου να λάβει προκαταβολές εξακολουθητικά για νομικές ενέργειες που του είχαν ανατεθεί σχετικά με οφειλέτες της τράπεζας.
Τα παραπάνω όμως φέρεται να μην ανταποκρίνονται στην αλήθεια, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα είτε επρόκειτο για νομικές ενέργειες ανύπαρκτες ή που δεν του είχαν ανατεθεί ή δεν ήσαν στην αρμοδιότητα του και ουδέποτε υλοποίησε ή εξαρχής σκόπευε να μην υλοποιήσει.
Επεισε τους αρμόδιους υπαλλήλους της εγκαλούσας που την εκπροσωπούν, ότι επρόκειτο για προκαταβολές νομικών εξόδων σχετικά με ενέργειες για τις οποίες είχε την εντολή ή συναίνεση της τράπεζας, με αποτέλεσμα η τελευταία διά των υπαλλήλων της να του πληρώσει κατ’ επανάληψη προκαταβολές ύψους συνολικά 104.209,69 ευρώ οι οποίες έμειναν ανεκκαθάριστες.
Φέρεται συγκεκριμένα να παρέστησε σε εντεταλμένους της τράπεζας ότι προέβη σε νομικά έξοδα για την διενέργεια δικηγορικών ενεργειών σχετικά με την εγγραφή 19 προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της εγκαλούσας επί ακινήτων πιστούχων – οφειλετών της προκειμένου να εκκαθαρίσει προκαταβολές νομικών εξόδων για εγγραφή προσημειώσεων, που του είχαν ανατεθεί σχετικά με πιστούχους -οφειλέτες της και εν συνεχεία τις παρέστησε ψευδώς ως υλοποιηθείσες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης προκαταβολών που ακολούθησε.
Φέρεται να μην προέβη στην εγγραφή των προσημειώσεων ενώ περαιτέρω του αποδίδεται ότι ενεργώντας εν αγνοία Υποθηκοφύλακος και χωρίς την έγκριση ή συναίνεση της, από πρόθεση νόθευσε 16 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών της, παραποιώντας τα ποσά που έλαβε ως αμοιβή της η τελευταία και αναφέρονται σε κάθε απόδειξη, χωρίς κανένα προς αυτές τις ενέργειες δικαίωμα, εντολή ή συναίνεση και να τις υπέβαλε στο πλαίσιο της εκκαθάρισης προκαταβολών στην εγκαλούσα εταιρεία στο διάστημα από 1-9-2012 μέχρι 31-10 – 2012 για πληρωμή νομικών εξόδων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ