Τοπικές Ειδήσεις

Πρωτοδικείο Ρόδου: Ανακήρυξη αποτελεσμάτων σε Κάρπαθο, Κάσο, Μεγίστη, Τήλο, Σύμη και Χάλκη

Ανακηρύχθηκαν από το Πρωτοδικείο Ρόδου τα αποτελέσματα σε Κάρπαθο, Κάσο, Μεγίστη, Τήλο, Σύμη και Χάλκη.

Καρπάθου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και του επιλαχόντος συνδυασμού, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»  και επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ».

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Καρπάθου τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»  ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, του Δήμου Καρπάθου τους εξής:

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’  «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»
Εκλογική Περιφέρεια Ολύμπου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (ΚΟΣΜΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
4. ΝΙΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους πενήντα έξι (656) σταυρούς προτίμησης
2. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πεντακόσιους δώδεκα (512) σταυρούς προτίμησης
3. ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης

4. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους τριάντα τέσσερις (334) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΡΟΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριακόσιους τριάντα (330) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους είκοσι έξι (326) σταυρούς προτίμησης
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριακόσιους είκοσι τέσσερις (324) σταυρούς προτίμησης
9. ΣΑΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους πέντε (305) σταυρούς προτίμησης
10. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ έλαβε τριακόσιους δύο (302) σταυρούς προτίμησης
11. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΒΟΥΡΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριακόσιους ένα (301) σταυρούς προτίμησης
12. ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης
13. ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα επτά (297) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
14. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα οκτώ (288) σταυρούς προτίμησης
15. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΗΝΑΣ (ΚΡΟΥΚΕΛΑΣ) του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα έξι (286) σταυρούς προτίμησης
16. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους εξήντα ένα (261) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα εννέα (259) σταυρούς προτίμησης
18. ΜΠΕΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε διακόσιους πενήντα (250) σταυρούς προτίμησης
19. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα εννέα (249) σταυρούς προτίμησης
20. ΛΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε διακόσιους σαράντα (240) σταυρούς προτίμησης
21. ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους τριάντα (230) σταυρούς προτίμησης
22. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
23. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης
24. ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν ενενήντα επτά (197) σταυρούς προτίμησης
25. ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης
26. ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης
27. ΜΑΡΗ ΧΑΛΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης
28. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
29. ΛΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα (140) σταυρούς προτίμησης

30. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) σταυρούς προτίμησης
31. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης
32. ΜΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
33. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι δύο (122) σταυρούς προτίμησης
34. ΝΟΥΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
35. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
36. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
37. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
38. ΣΕΒΔΑΛΗ ΦΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
39. ΠΑΘΙΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
40. ΠΑΧΟΥΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
41. ΣΚΟΥΛΛΟΥ ΝΤΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
42. ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
43. ΚΑΤΩΓΥΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’  «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
Εκλογική Περιφέρεια Ολύμπου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΛΙΟΡΕΙΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΛΙΑ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
2. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Καρπάθου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τετρακόσιους τριάντα πέντε (435) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε τριακόσιους είκοσι οκτώ (328) σταυρούς προτίμησης
4. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε διακόσιους πενήντα έξι (256) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
5. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα πέντε (195) σταυρούς προτίμησης
6. ΤΣΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΡΗΤΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα τρεις (153) σταυρούς προτίμησης

9. ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης
10. ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν τριάντα έξι (136) σταυρούς προτίμησης
11. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης
12. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν έξι (106) σταυρούς προτίμησης
13. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
15. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
16. ΝΙΟΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
17. ΝΤΕΛΗ ‑ ΚΑΒΟΥΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
19. ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
20. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΝΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
21. ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
22. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
23. ΚΟΣΕΛΕΒΑ ΣΠΑΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
24. ΧΩΡΑΤΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

25. ΣΚΟΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
26. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
27. LAMBRINOS (ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ) MARGARITA (ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
28. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
29. ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΘΥΜΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
30. ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΓΙΩΤΑ του ΠΕΡΠΑΡΙΜ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απερίου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΚΑΡΑΞΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΛΥΤΟΥ ΚΟΡΑ ΡΟΟΥΖ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
8. ΧΡΥΣΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρκάσας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΙΓΚΟ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΝΤΖΥ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΕΛΕΛΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΡΑΞΗ ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΓΚΛΟΡΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
2. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Βωλάδας
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΡΔΑΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΛΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
5. ΚΩΣΤΗ ΖΩΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΦΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
7. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΜΑΡΤΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΥΣΑ ΕΡΙΟΝ του ΠΕΡΠΑΡΙΜ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα εννέα (269) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΜΑΛΟΦΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης
4. ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
5. ΚΑΖΗΛΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης
6. ΓΚΕΛΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης
8. ΖΟΤΟ ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης
9. ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΡΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
10. ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΜΑΓΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
11. ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
12. ΖΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΟΥΤΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΧΗΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΑ) του ΧΑΡΡΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΩΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΡΟΚΑ ΤΖΟΙ του ΑΓΚΙΜ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΕΥΑ του ΛΟΥΚ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μενετών
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΛΗΣ ΝΙΚ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης
4. ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΚΕΛΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΠΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΖΑΒΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΛΙΑ ‑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΜΗΝΑ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΛΚΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΟΥΖΕΛΗ ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΚΑΤΟΥΤΣΗ ΤΖΕΝΣΙΛΑ του ΜΠΑΣΚΙΜ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Όθους

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΛΕΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΥΡΙΣΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΟΪΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΑΝΤΙΝΑΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΣΟΦΙΛΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
2. ΚΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ολύμπου
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης
5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
6. ΧΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
7. ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
8. ΟΡΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πυλών
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΣΙΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
4. ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΣΕΒΔΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
5. ΛΑΧΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΛΙΧΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
8. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΦΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
3. ΖΟΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σπόων
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΝΝΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
5. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΙΠΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΕΝΕΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
7. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
8. ΛΕΓΑΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ρόδου από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ’ αυτής.

Κάσου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και του επιλαχόντος συνδυασμού, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’  «ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΣΙΩΤΩΝ ‑ΚΑΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα έξι (156) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΟΥΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης
5. ΒΡΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης

6. ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι έξι (126) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΡΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
8. ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
10. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ‑ΣΠΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
12. ΤΣΙΛΙΓΚΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
13. KAMBLOCK ERIC‑NOEL του MAURICE έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
14. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ ΧΑΪΝΤΕ‑ΜΑΡΙΑΜ (ΧΑΙΝΤΙ) του ΙΜΠΡΑΧΗΜ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
15. ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
16. ΜΗΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
17. ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
19. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
20. ΡΗΓΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΦΑΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
21. ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΑΒΡΙΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
22. ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
23. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’  «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΗΛΙΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΗΝΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
3. ΠΕΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΖΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΜΠΑΦΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΗ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης
7. ΓΛΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
8. ΠΙΠΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
9. ΛΙΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης
10. ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΑΝΑΚΗ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
11. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΣΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

12. ΜΟΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
13. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΗΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
16. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε είκοσι οκτώ (28) σταυρούς προτίμησης
17. ΑΣΠΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
18. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
19. ΠΑΜΠΑΦΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
20. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
21. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ρόδου από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ’ αυτής.

Μεγίστη

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’  «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
2. ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούς προτίμησης
3. ΡΑΦΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΤΡΥΦΩΝ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης
5. ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
6. ΣΑΜΨΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
8. ΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
9. ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
10. ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης
11. ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
12. LATILLA DAVIDE του GENNARO έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
13. ΜΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
15. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
16. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
17. ΚΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
18. ΤΑΝΝΕΡ ΕΒΑΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΜΠΡΑΙΑΝ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
19. ΚΑΡΑΒΕΛΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
20. ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’  «ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΟΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4. ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΜΙΣΟΜΙΚΕ ΚΑΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
8. ΣΑΜΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης
9. ΚΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΤΖΟΝ ΦΡΕΙΖΕΡ ΧΑΤΖΙΝΣ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
10. ΓΕΡΟΥΤΣΗ ΘΟΛΟΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
11. ΜΙΣΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
12. BATEN ELISABETH MARIA FRANCISCA του ANTONIO έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
13. ΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
14. ΜΙΣΟΜΙΚΕΣ ΚΥΚΚΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
15. ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
16. ΡΑΦΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
17. ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης
18. ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΓΙΑΦΗ ΑΡΕΤΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
19. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

20. ΜΑΓΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΚΚΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
21. ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
22. ΜΑΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
23. ΓΕΩΡΓΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
24. ΜΑΓΙΑΦΗ ΚΟΥΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
25. ΚΟΥΛΤΙΝΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’  «ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΜΠΡΟΣΤΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΣΑΜΨΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΤΣΑΠΑΤΖΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του ΛΟΥΚΑ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του ΚΩΣΤΑ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

7. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
8. ΧΟΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης
10. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
12. ΦΟΙΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
13. ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
15. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
16. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης
17. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ρόδου από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ’ αυτής.

Τήλο

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και του επιλαχόντος συνδυασμού, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Τήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΤΗΛΟΣ, Πορεία Στο Μέλλον»  και επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΤΗΛΟΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ».

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Τήλου την επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΤΗΛΟΣ, Πορεία Στο Μέλλον» ΚΑΜΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, του Δήμου Τήλου τους εξής:

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’  «ΤΗΛΟΣ, Πορεία Στο Μέλλον»
Η επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού Β’ ΚΑΜΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εκλέγεται Δήμαρχος
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους ογδόντα επτά (287) σταυρούς προτίμησης
2. ΜΟΣΧΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) σταυρούς προτίμησης
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα πέντε (165) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΜΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΡΟΚΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
5. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα επτά (87) σταυρούς προτίμησης
6. ΚΑΜΜΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης
7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΒΟΥΝΙΑΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
10. ΚΑΜΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
11. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
12. ΡΩΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
13. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
14. ΠΑΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης
15. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης
16. ΚΑΜΜΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
17. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ) του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
19. ΦΙΛΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
20. ΜΕΤΑ ΕΡΙΚΑ του ΛΑΝΤΙ έλαβε δέκα τρεις (13) σταυρούς προτίμησης
21. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
22. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
23. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης
24. ALTROCCHI FRANCESCA MARIA του CARLO έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
25. SPASOVA GERGANA του YORDANIS έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’  «ΤΗΛΟΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης
3. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης

4. ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
6. ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης
7. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ έλαβε εβδομήντα δύο (72) σταυρούς προτίμησης
8. ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης
10. ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΜΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
12. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
14. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης
15. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
16. CHRISTENSEN LARDOPOULOU ANN MARIE του ERIK BENDT έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
18. ΛΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
19. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
20. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
21. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
22. ΜΟΡΦΩΠΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
23. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
24. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
25. ΣΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
26. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης
27. ΨΥΛΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδίων
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα πέντε (145) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΣΤΕΛΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
4. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΘΑΡΕΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης
3. ΛΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΜΑΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΗΛΙΑ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης
6. ΔΕΜΕΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης
7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΟΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλου Χωρίου (τ.Τήλου)
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
3. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε είκοσι έξι (26) σταυρούς προτίμησης
5. ΜΑΡΙΑ ΑΓΛΑΪΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΓΓΑΦΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΡΛΙΑΡΑ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
8. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΡΟΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
2. ΦΩΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε ογδόντα τρεις (83) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου ΡΟΔΟΥ από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ’ αυτής.

Σύμη

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και του επιλαχόντος συνδυασμού, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»   και επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΣΥΜΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ».

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Σύμης τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»  ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, του Δήμου Σύμης τους εξής:

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’  «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ελευθέριο Παπακαλοδούκα του Νικολάου»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΧΑΣΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους σαράντα επτά (347) σταυρούς προτίμησης
2. ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους πενήντα εννέα (259) σταυρούς προτίμησης
3. ΤΣΑΟΥΣΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΝΙΤΖΑΣ) του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα πέντε (245) σταυρούς προτίμησης
4. ΤΣΟΥΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε διακόσιους είκοσι οκτώ (228) σταυρούς προτίμησης
5. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΑΝΑΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) σταυρούς προτίμησης
7. ΤΣΑΒΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα οκτώ (168) σταυρούς προτίμησης
8. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα οκτώ (158) σταυρούς προτίμησης
9. ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
10. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι (120) σταυρούς προτίμησης
11. ΛΟΥΠΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης
12. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
13. ΚΥΡΑΜΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης
14. ΖΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης
15. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης
16. ΣΕΪΡΛΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης
17. ΓΚΟΥΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης
18. ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΘΑΡΡΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα οκτώ (38) σταυρούς προτίμησης
19. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
20. ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
21. ΑΤΤΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΛΟΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης
22. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
23. ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης
24. ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
25. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης
26. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’  «ΣΥΜΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε διακόσιους ογδόντα πέντε (285) σταυρούς προτίμησης

3. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους τριάντα τέσσερις (234) σταυρούς προτίμησης
4. ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις (233) σταυρούς προτίμησης
5. ΤΣΑΒΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα εννέα (219) σταυρούς προτίμησης
6. ΠΑΡΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν είκοσι επτά (127) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
7. ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΤΣΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης
8. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν δέκα τρεις (113) σταυρούς προτίμησης
9. ΒΟΒΟΥΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
10. ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης
11. ΔΙΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα ένα (51) σταυρούς προτίμησης
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης
13. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
14. ΚΑΨΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ έλαβε τριάντα εννέα (39) σταυρούς προτίμησης
15. ΦΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα επτά (37) σταυρούς προτίμησης
16. ΜΟΡΑΡΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης
17. ΜΙΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
18. ΒΟΓΙΑΖΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
19. ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι εννέα (29) σταυρούς προτίμησης
20. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης
21. ΠΑΚΤΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ‑ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ρόδου από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ’ αυτής.

Χάλκη

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη του επιτυχόντος και του επιλαχόντος συνδυασμού, δημάρχου και τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Χάλκης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΣΤΗ ΧΑΡΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΙΜΙΑ…ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ»  και επιλαχόντα συνδυασμό το συνδυασμό με τον τίτλο «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για τη ΧΑΛΚΗ».

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Χάλκης τον επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού «ΣΤΗ ΧΑΡΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΙΜΙΑ…ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ» ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ (ΑΓΓΕΛΟ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους, τακτικούς και αναπληρωματικούς, του Δήμου Χάλκης τους εξής:

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’  «ΣΤΗ ΧΑΡΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΙΜΙΑ…ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ».
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης
2. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΙΟΣΜΑΚΗΣ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης
3. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
4. ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΝΤΡΟΦΙΟΥ έλαβε ογδόντα οκτώ (88) σταυρούς προτίμησης
5. ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε ογδόντα έξι (86) σταυρούς προτίμησης
6. ΦΑΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εβδομήντα επτά (77) σταυρούς προτίμησης
7. ΠΑΤΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εβδομήντα έξι (76) σταυρούς προτίμησης
8. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης
9. ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
10. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εξήντα τρεις (63) σταυρούς προτίμησης
11. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης
12. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα εννέα (49) σταυρούς προτίμησης
13. ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΤΡΙΝΤΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
14. ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
15. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης
16. ΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
17. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης
18. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης

19. ΛΙΣΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ έλαβε ένα (1) σταυρό προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’  «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για τη ΧΑΛΚΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
3. ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης
4. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα πέντε (45) σταυρούς προτίμησης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
5. ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΚΑΛΕΖΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
6. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΛΕΝΤΟΥΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης
7. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα τρεις (43) σταυρούς προτίμησης

8. ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΛΕΩΝΗ του ΧΟΥΒΕΡ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης
9. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης
10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης
11. ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης
12. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΡΟΥΣΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης
13. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΦΑΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης
14. ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΕΤΑΞΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης
15. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ρόδου από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ’ αυτής.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου