Τοπικές Ειδήσεις

Ερώτηση του Μ. Κόνσολα και 8 βουλευτών της ΝΔ με προτάσεις για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού

Ερώτηση με την οποία αναδεικνύονται προτάσεις και κίνητρα για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, κατατέθηκε από τον Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνο Κόνσολα και άλλους 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται σε περιοχές που λειτουργούν μαρίνες.

Επισημαίνουν την αδυναμία προσέλκυσης μεγάλων σκαφών αναψυχής και mega yachts. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Μητρώο Πλοίων, το 2020 ήρθαν στη χώρα μας μόλις 83 σκάφη (73 κοινοτικά και 10 μη κοινοτικά) άνω των 25 μέτρων.

Προτείνουν τη δημιουργία ενός ελκυστικού φορολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, όπως:

α) η μετάταξη των υπηρεσιών του θαλάσσιου τουρισμού σε ένα ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 13% για όλο το τουριστικό πακέτο

β) η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου

γ) ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου αντί της εγκατάστασης υποκαταστήματος η εταιρείας στη χώρας μας, ένα μέτρο που εφαρμόζεται σε Γαλλία, Ιταλία και Κροατία

Ζητούν την ποιοτική αναβάθμιση του στόλου των σκαφών αναψυχής, αλλά και των υπηρεσιών των εταιρειών yachting, μέσα από τη διαμόρφωση χρηματοδοτικού προγράμματος μέσα από το ΕΣΠΑ για την ανακαίνιση, τον εκσυγχρονισμό και την

αναβάθμιση τουριστικών σκαφών, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών από ναυλοσύμφωνα έως οικονομικές συναλλαγές και διοικητικές διαδικασίες ελέγχου ακόμα και μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο.

Αναδεικνύουν το ζήτημα του ελέγχου των παράνομων ναυλώσεων. Θεωρούν ότι μέσα από τη λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου σκαφών η ανανέωση επαγγελματικών αδειών θα γίνεται αυτόματα, θα ελέγχονται οι παράνομες ναυλώσεις, θα υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή όσων επιβαίνουν σε ένα σκάφος. Το μέτρο αυτό σε συνδυασμό με την ένταση των ελέγχων θα διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ελέγχων για τις παράνομες ναυλώσεις.

Οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν, επίσης, την αναβάθμιση και η πιστοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού.

Ζητούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας να διαμορφωθεί μια νέα γενιά ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα πληρώματα και το προσωπικό των εταιρειών yachting, αλλά και για τους εργαζόμενους στις μαρίνες. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και θα καταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό, πλεονέκτημα για το θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ναυτιλίας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης, θα μπορούσε να εξετάσει τη δημιουργία κατεύθυνσης και ειδικότητας θαλάσσιου τουρισμού (yachting) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Προτείνουν, επίσης, την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού με παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία μαρίνων, αλλά και για την ανάπτυξη πλωτών υποδομών στις ήδη υπάρχουσες μαρίνες.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης των Βουλευτών.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Kύριο Υπουργό Τουρισμού

 

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακές πολιτικές και κίνητρα για την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού»

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Συνεισφέρει με 1,26 δισ. ευρώ στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (με τα στοιχεία του 2019), δημιουργεί 48.000 θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και στην παραγωγή πλούτου για τη χώρα.

Αποτελεί εθνικό στόχο η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την μέγιστη αξιοποίηση αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Η επιστροφή στην κανονικότητα, επιβάλλει τη διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών και ουσιαστικών κινήτρων για την ενίσχυση της εικόνας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, ως

προορισμού για θαλάσσιο τουρισμό.

Υπάρχουν δεδομένα ζητήματα που έχουν καταγραφεί, όπως:

1ον: Η αδυναμία της χώρας μας να προσελκύσει μεγάλα σκάφη αναψυχής και mega yachts. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Μητρώο Πλοίων, το 2020 ήρθαν στη χώρα μας μόλις 83 σκάφη (73 κοινοτικά και 10 μη κοινοτικά) άνω των 25 μέτρων.

Με δεδομένο ότι το προφίλ των επιβαινόντων σε αυτά τα σκάφη είναι άνθρωποι πολύ υψηλού εισοδήματος, γίνεται αντιληπτό ότι η αδυναμία να προσελκύσουμε μεγάλα και πολύ μεγάλα σκάφη αναψυχής έχει αρνητικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τα δημόσια έσοδα, αλλά και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών των νησιών και των παράκτιων περιοχών.

2ον: Τα εμπόδια που έθεσε η τροποποίηση της περ. β της παρ.3 του άρθρου 3 του νόμου 4256/2014, δηλαδή, το άρθρο 136 του νόμου 4504/2017 της προηγούμενης κυβέρνησης, που απαγόρευσε την επιβίβαση, αποβίβαση και αλλαγή επιβατών στην Ελλάδα, συρρικνώνοντας την αγορά του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας και ενισχύοντας ταυτόχρονα τον θαλάσσιο τουρισμό της Κροατίας, και κυρίως της Αλβανίας και της Τουρκίας.

Η προϋπόθεση που έχει τεθεί για αυτά τα σκάφη προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιούν επιβίβαση ή και αποβίβαση εντός Ελλάδος είναι να έχουν άδεια ελληνικού επαγγελματικού σκάφους (charter license), όπως αντικαταστάθηκε πρόσφατα με την ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο Πλοίων.

Προαπαιτούμενο είναι η εγκατάσταση/δημιουργία υποκαταστήματος ή εταιρείας στη χώρα μας, και η βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα σκάφη με ευρωπαϊκή σημαία απαιτείται η σύσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής στην χώρα μας, με νόμιμο εκπρόσωπο, Ευρωπαίο ή Έλληνα πολίτη, νομική και λογιστική υποστήριξη, κάτι που δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα.

3ον: Η δημιουργία ενός ελκυστικού φορολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Δύο μέτρα που θα μπορούσε να εξετάσει το Υπουργείο Οικονομικών είναι: α) η μετάταξη των υπηρεσιών του θαλάσσιου τουρισμού σε ένα ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 13% για όλο το τουριστικό πακέτο, β) η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου και γ) ο ορισμός φορολογικού

αντιπροσώπου αντί της εγκατάστασης υποκαταστήματος η εταιρείας στη χώρας μας, ένα μέτρο που εφαρμόζεται σε Γαλλία, Ιταλία και Κροατία.

4ον: Η ποιοτική αναβάθμιση του στόλου των σκαφών αναψυχής, αλλά και των υπηρεσιών των εταιρειών yachting. Το Υπουργείο Ανάπτυξης οφείλει να εξετάσει τη διαμόρφωση χρηματοδοτικού προγράμματος μέσα από το ΕΣΠΑ για την ανακαίνιση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση τουριστικών σκαφών, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών από ναυλοσύμφωνα έως οικονομικές συναλλαγές και διοικητικές διαδικασίες ελέγχου ακόμα και μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο.

5ον: Ο έλεγχος των παράνομων ναυλώσεων. Μέσα από τη λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου σκαφών η ανανέωση επαγγελματικών αδειών θα γίνεται αυτόματα, θα ελέγχονται οι παράνομες ναυλώσεις, θα υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή όσων επιβαίνουν σε ένα σκάφος. Το μέτρο αυτό σε συνδυασμό με την ένταση των ελέγχων θα διαμορφώσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ελέγχων για τις παράνομες ναυλώσεις.

6ον: Η αναβάθμιση και η πιστοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού. Απαιτείται η διαμόρφωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας μιας νέας γενιάς ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα πληρώματα και το προσωπικό των εταιρειών yachting, αλλά και για τους εργαζόμενους στις μαρίνες. Είναι μια στρατηγική επιλογή που θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και θα καταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό, πλεονέκτημα για το θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ναυτιλίας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης, θα μπορούσε να εξετάσει τη δημιουργία κατεύθυνσης και ειδικότητας θαλάσσιου τουρισμού (yachting) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

7ον: Αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού με παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία μαρίνων, αλλά και για την ανάπτυξη πλωτών υποδομών στις ήδη υπάρχουσες μαρίνες.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση μεγάλων σκαφών αναψυχής και mega yachts στη χώρα μας στην κατεύθυνση του ανοίγματος της αγοράς;

2. Προτίθεται το Υπουργείο Ναυτιλίας να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει την επιβίβαση, αποβίβαση και αλλαγή επιβατών στη χώρα μας, σε σκάφη που δεν έχουν άδεια ελληνικού επαγγελματικού σκάφους και να την αντικαταστήσει με την προϋπόθεση της απλής ηλεκτρονικής εγγραφής στο Μητρώο Πλοίων;

3. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου με στόχο την προσέλκυση μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου στην μόνιμη μετάταξη των υπηρεσιών του θαλάσσιου τουρισμού σε ένα ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 13% και στην εναρμόνιση με τις άλλες χώρες που προβλέπει τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου αντί της μόνιμης εγκατάστασης με υποκατάστημα ή εταιρεία;

4. Εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης τη διαμόρφωση χρηματοδοτικού προγράμματος μέσα από το ΕΣΠΑ για την ανακαίνιση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση τουριστικών σκαφών αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο τουρισμό;

5. Σε ποιες πρόσθετες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Ναυτιλίας για τον έλεγχο των παράνομων ναυλώσεων; Προτίθεται να αναβαθμίσει τις υποδομές και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού μητρώου σκαφών προς αυτή την κατεύθυνση;

6. Προτίθεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να αναλάβει πρωτοβουλία για την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισμού, με ειδικά προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα πληρώματα και το προσωπικό των εταιρειών yachting αλλά και για τους εργαζόμενους στις Μαρίνες;

7. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης, εξετάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας τη δημιουργία κατεύθυνσης και ειδικότητας θαλάσσιου τουρισμού (yachting) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού;

8. Ποιες θεσμικές πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού, με παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, για τη διευκόλυνση επενδυτικών πρωτοβουλιών για την δημιουργία μαρίνων αλλά και για την ανάπτυξη πλωτών υποδομών στις ήδη υπάρχουσες μαρίνες;

9. Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη ενός δικτύου μεσαίου αλλά και μεγάλου μεγέθους μαρινών. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ προς αυτή την κατεύθυνση;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • Πολίτης    16.11.2021 07:17

    Το αστείο είναι ότι βουλευτες της κυβέρνησης ερωτούν σαν να ειναι βουλευτες της αντιπολιτευσης. Σας έχουμε καταλάβει. Κανετε το ερώτημα και θα μας πείτε: εγω έκανα ερώτημα, τί άλλο να κανω; Να πατε στον Υπουργό ολοι οι βουλευτες Δωδ/σου και Κυκλάδων και Ιουνίων νήσων (κυβερνητικοί και μη) και να απαιτείσετε να γίνουν αυτά που πρεπει
    10.000€ μισθό + αυτοκίνητα + εξτρα απο επιτροπες + επίδομα ενοικίου για να κανετε ερωτήματα;
    ωραία δουλεια

    κ. καθηγητή πανεπιστημίου

Σχολιασμός άρθρου