Ρεπορτάζ

Κίνδυνος καταλογισμού “μαμούθ” στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο καταλογισμού “μαμούθ”, που υπερβαίνει με τους τόκους και τις προσαυξήσεις τα 1,7 εκατ. ευρώ, βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που “πληρώνει” αμαρτίες προηγούμενων διοικήσεων και εξακολουθεί να “αντιδικεί” με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Το θέμα απασχόλησε το ΙV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εξέδωσε την υπ’ αρίθμ. 663/2019 απόφασή του, παραπέμποντας την λήψη απόφασης αρμοδίως από τα Διοικητικά Δικαστήρια.
Πιο συγκεκριμένα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικάστηκε η από 29 Μαρτίου 2018 έφεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της κ. Γεώργιου Φιλιππάκου κατά του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας με την επωνυμία “Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων” (Μ.Τ.Π.Υ.) και κατά της ληφθείσας κατά την 1η Συνεδρίαση/16.1.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
Με την τελευταία απόφαση καταλογίστηκε σε βάρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου) και υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. το συνολικό ποσό του 1.764.676,94 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται στο ποσό των 1.232.942,08 ευρώ, που φέρεται να αντιστοιχεί σε μη αποδοθείσες στο Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί της μισθοδοσίας μετόχων και μη και επί δαπανών και στο ποσό των 531.734,86 ευρώ, που φέρεται να αντιστοιχεί σε τόκους καθυστέρησης.
Οι διενεργούμενες υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις αποβλέπουν στην ενίσχυση των εσόδων του Ταμείου για την πραγμάτωση σκοπών κοινωνικής ασφάλισης και συνιστούν, υπό ευρύτερη έννοια, εισφορές, οι δε διαφορές που ανακύπτουν από την καταβολή ή μη των εισφορών αυτών αποτελούν διοικητικές διαφορές ουσίας υπαγόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 702/1977, στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων και ειδικότερα των διοικητικών πρωτοδικείων.
Σε εκτέλεση της 76799/2.10.2017 εντολής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. διενεργήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 9.10.2017 έως 13.10.2017, έλεγχος στην Περιφέρεια Noτίου Αιγαίου και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. διενέργεια κρατήσεων και ακολούθως η απόδοσή τους επί των δαπανών και επί της μισθοδοσίας (τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών) του προσωπικού της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας.
Ο έλεγχος αφορούσε στο χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.10.2017 για τη μισθοδοσία και από 1.1.2004 έως 31.12.2014 για τις δαπάνες και ερειδόταν στις διατάξεις των άρθρων 8, 21-31, 24 παρ. 7, 67, 68 και 73 του π.δ/τος 422/1981, καθώς και του άρθρου 6 παρ. 3ζ του π.δ/τος 94/2011.
Σχετικώς, συντάχθηκε η από 20.10.2017 έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η μη διενέργεια και απόδοση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Δωδεκανήσου) των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων επί της μισθοδοσίας μετόχων, μη μετόχων και επί δαπανών (άρθρα 27, 26 και 22 του π.δ.422/1981), ανερχόμενων συνολικά στο ποσό των 1.232.942,08 ευρώ, πλέον τόκων καθυστέρησης καταβολής επί του ποσού αυτού, ύψους 531.734,86 ευρώ (σύνολο: 1.764.676,94 ευρώ).
Ακολούθως, με τη ληφθείσα κατά την 1η Συνεδρίαση/16.1.2018 απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. και κατόπιν της ανωτέρω έκθεσης ελέγχου και της οικείας εισήγησης της Διεύθυνσης Ασφαλισμένων, “καταλογίστηκε” σε βάρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το ανωτέρω ποσό το οποίο φέρεται να αντιστοιχεί σε μη αποδοθείσες κρατήσεις και τόκους καθυστέρησης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκαση της διαφοράς που αναφύεται από την αμφισβήτηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., η οποία αποτελεί διοικητική διαφορά ουσίας, για την εκδίκαση της οποίας έχει δικαιοδοσία το αρμόδιο κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου