Αγαπητή/τέ Συνάδελφε,

Βάσει των άρθρων 12,13,14 και 15 του Ν.1026/80 συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου.

Το Δ.Σ. απεφάσισε στην  συνεδρίαση  της 07-02-2018 να ορίσει ως πρώτη ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 24η Μαρτίου 2018 ημέρα Σάββατο στις 10:00 στo Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου,  Αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος), Γρηγορίου Λαμπράκη 8 (πλατεία Κύπρου)  στη Ρόδο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται ως επαναληπτική και οριστική ημερομηνία  η 31η Μαρτίου 2018 ημέρα Σάββατο στις 10:00 στo Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου,  Αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος), Γρηγορίου

Λαμπράκη 8 (πλατεία Κύπρου)  στη Ρόδο.

Τα θέματα της συζήτησης θα είναι:

 

1) Οικονομικός Απολογισμός 2017.

2) Έγκριση  Εξελεγκτικής Επιτροπής

3) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017.

4) Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2018.

5) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2017.

6) Διάφορα.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
Νίκος Κ Διακογεωργίου Παναγιώτης Μ Νικολής

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ