Συνεντεύξεις

Σπ. Συρόπουλος : «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής»

«Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα «ιδιαίτερο» Πανεπιστήμιο λόγω της πολυνησιωτικής μορφής που έχει και παρόλο που διασφαλίζει την ακαδημαϊκή και τη διοικητική συνοχή του μέσα από το κατάλληλο μοντέλο οργάνωσής του, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από το υπουργείο Παιδείας και υποστήριξης για την ανάπτυξη του (ή τη μη συρρίκνωσή του)».
Αυτό δηλώνει, σε συνέντευξή του στη “δ”, ο  αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Σπύρος Συρόπουλος με αφορμή την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό στο υπουργείο Παιδείας.
«Τα ζητούμενα της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου δεν αλλάζουν ανάλογα με τις ηγεσίες του Υπουργείου. Αφενός διότι οι ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου παραμένουν οι ίδιες (σε υλικοτεχνικές υποδομές, χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της έρευνας, της αύξησης των κονδυλίων για σίτιση, τη στέγαση των φοιτητών και φοιτητριών μας κλπ.) αφετέρου τα ζητήματα της Παιδείας (και η υποχρηματοδότησή της) είναι διαχρονικά και απασχολούν όλες τις μέχρι τώρα ηγεσίες τόσο του Πανεπιστημίου όσο και του Υπουργείου», τονίζει  ο κ. Συρόπουλος.
Ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναφέρεται και στο ζήτημα των μετεγγραφών  και δηλώνει πως πρόκειται για ένα φαινόμενο πολλαπλών αναγνώσεων και προβληματισμού.
Σε ερώτηση σχετικά με τα ζητήματα της στέγασης και σίτισης των φοιτητών ο κ. Συρόπουλος δηλώνει, πως καταβάλλονται προσπάθειες για την εξυπηρέτηση περισσότερων ατόμων.
Η συνέντευξη του κ. Συρόπουλου,  αναλυτικά:

• Ποιά είναι τα ζητούμενα της πρυτανικής αρχής του  Πανεπιστημίου Αιγαίου από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας;
Εν κατακλείδι, τα ζητούμενα της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου δεν αλλάζουν ανάλογα με τις ηγεσίες του Υπουργείου. Αφενός διότι οι ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου παραμένουν οι ίδιες (σε υλικοτεχνικές υποδομές, χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της έρευνας, αύξησης των κονδυλίων για σίτιση, στέγαση των φοιτητών και φοιτητριών μας κλπ.) αφετέρου τα ζητήματα της Παιδείας (και η υποχρηματοδότησή της) είναι διαχρονικά και απασχολούν όλες τις μέχρι τώρα ηγεσίες τόσο του Πανεπιστημίου όσο και του Υπουργείου. Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα «ιδιαίτερο» Πανεπιστήμιο λόγω της πολυνησιωτικής μορφής που έχει και παρόλο που διασφαλίζει την ακαδημαϊκή και τη διοικητική συνοχή του μέσα από το κατάλληλο μοντέλο οργάνωσής του, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από το ΥΠΠΑΙΘ και υποστήριξης για την ανάπτυξη του (ή τη μη συρρίκνωσή του). Άρα η πολυνησιωτική χροιά μπορεί να αποτελέσει ένα στοίχημα ανάπτυξης μέσα από αντίξοες και δύσκολες συνθήκες και να γίνει παράδειγμα ανάπτυξης των περιφερειακών αλλά όχι περιθωριακών περιοχών. Στις 14 Φεβρουαρίου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε μαζί με τα μέλη της Συνόδου των Πρυτάνεων στην πρώτη ανεπίσημη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Παιδείας Καθηγητή ΕΜΠ κ. Α. Μπαλτά. Όλοι οι Πρυτάνεις έθεσαν ζητήματα χρηματοδότησης, υποστελέχωσης λόγω αποχωρήσεως μελών ΔΕΠ και μη διορισμού λοιπού προσωπικού και καθορισμού αριθμού μετεγγραφών και αριθμού εισακτέων. Προβληματίστηκαν επίσης και για τη διαρροή προς το εξωτερικό διδακτόρων που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στη χώρα μας.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης, στη δική του τοποθέτηση τόνισε τα εξής:
– την ανάγκη διασφάλισης του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος και την ανάγκη Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, μόλις σταθεροποιηθεί το νέο θεσμικό τοπίο.
– την ευθύνη της Πολιτείας για σταθερή χρηματοδοτική πολιτική,
– την αναίρεση εκδηλώσεων τάσεων ακαδημαϊκού ηγεμονισμού από το Υπουργείο,
– την αναίρεση του ασφυκτικού εναγκαλισμού των Πανεπιστημίων από την Πολιτεία, όσον αφορά τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου αλλά και της λειτουργίας των ΕΛΕ,
– τα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από τη μελλοντική απουσία χρηματοδότησης έρευνας στο πλαίσιο δράσεων όπως ΘΑΛΗΣ και ΑΡΙΣΤΕΙΑ, αφού δεν έχουν συμπεριληφθεί στο οριστικοποιημένο ΣΕΣ 2014-2020 (ΕΣΠΑ),
– την ανάσχεση δράσεων «κολεγίων» που λειτουργούν με καθεστώς δικαιόχρησης ή συνεργασίας με ομοταγή ιδρύματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αυτά δρουν ακαδημαϊκά ανεξέλεγκτα και θεσμικά ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
• Ποιές είναι οι συνέπειες από την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές; Ποιές ήταν οι επιπτώσεις για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου;
Από τα στοιχεία που είχαμε μέχρι την 26/2/15 ο αριθμός των εισακτέων στο Πανεπιστήμιό μας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ήταν 2.975. Από αυτούς διαγράφηκαν λόγω μεταφοράς της θέσης τους σε άλλο ΑΕΙ οι 969. Σε ορισμένα τμήματα η διαρροή ήταν της τάξεως άνω του 50% επί των εισακτέων. Για παράδειγμα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, από τους 200 εισαχθέντες, μετέφεραν τη θέση τους οι 104, ενώ από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, από τους 275 εισαχθέντες μεταγράφηκαν οι 121. Ας σημειωθεί ότι είχαμε και μία μεταφορά θέσης προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Από μία άλλη άποψη το σύνολο των μεταγραφών εξισορρόπησε σχεδόν τα ποσοστά υπέρβασης του αριθμού εισακτέων που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχε ζητήσει για το 2014-15. Είχαμε αιτηθεί 1955 θέσεις, μας δόθηκαν 2975 και τελικά μετά τις μεταγραφές έμειναν περίπου 2006.
Ας σκεφτούμε βέβαια ότι το πρόβλημα με τις μεταγραφές δεν είναι μόνο του Τμήματος που έχει «διαρροή» φοιτητών/τριών, αλλά και του Τμήματος υποδοχής. Όταν οι υποδομές ενός τμήματος είναι συγκεκριμένες και όταν το Τμήμα αυτό αναγκάζεται να δεχτεί μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών/τριών, ενδέχεται να συμβιβασθεί κατά πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων διδακτικών και διοικητικών υπηρεσιών. Θυμηθείτε ότι την 18/12/14 ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Ρίζος είχε εκδώσει προσωρινή διαταγή για αναστολή εκτελέσεως των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούσαν μεταφορές θέσεις εισαγωγής για κάποιες κατηγορίες (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Ειδικές Κατηγορίες και με βάση οικονομικά κριτήρια) προς την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο λόγος ήταν ότι ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών/τριών που θα μεταγράφονταν στα ιδρύματα αυτά θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στη λειτουργία τους. Φυσικά, η διαρροή των φοιτητών/τριών δεν μπορεί να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό που ορίζεται από το Υπουργείο, διαφορετικά το πρόβλημα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Πρόκειται για ένα φαινόμενο πολλαπλών αναγνώσεων και προβληματισμού, που αναμφίβολα επιτείνεται από το γενικότερο κλίμα ανησυχίας, αλλά και ουσιαστικής αδυναμίας να σπουδάσει κανείς μακριά από τον τόπο του.
• Ποιες κινήσεις θα κάνει η πρυτανική αρχή για την παροχή σίτισης και στέγασης στους φοιτητές;  
Η μέριμνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για παροχή αξιοπρεπών καταλυμάτων για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας και για ποιοτική σίτιση είναι μόνιμη και καθημερινή.

Ως αρμόδιος Αναπληρωτής Πρύτανη για τα θέματα αυτά, συνεργάζομαι στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις παροχές αυτές στο βέλτιστο δυνατό. Καθώς δεν έχουμε ιδιόκτητες εστίες σε όλα τα νησιά, φροντίζουμε για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων κλινών, με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και να επιβλέπουμε την ομαλή λειτουργία των εστιών με συχνούς ελέγχους από τα τοπικά Περιφερειακά Συμβούλια Φοιτητικής Μέριμνας. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να στεγάσουμε όλους τους αιτούντες. Τα κριτήρια είναι καθορισμένα από το Υπουργείο και είναι πραγματικά λυπηρό για εμάς να καλούμαστε συχνά να αξιολογήσουμε και να κατατάξουμε τους αιτούντες ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι οποίες είναι ολοένα και πιο αυξημένες λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας. Οι συνεχείς περικοπές στα κονδύλια για τη στέγαση είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες –και πάλι- να στεγαστούν όσο περισσότεροι φοιτητές/τριες γίνεται ή τουλάχιστον να μην μειωθεί ο έως τώρα αριθμός στεγαζομένων φοιτητών/τριών. Όσον αφορά την σίτιση, ισχύει το ίδιο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε ποιοτικές υπηρεσίες και στον τομέα αυτό. Φανταστείτε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για τη σίτιση του επόμενου έτους. Ακόμη κι εδώ δεν μπορούμε να σιτίσουμε όλους τους αιτούντες (η τελευταία φορά που είχαμε δωρεάν σίτιση για όλους ήταν το 2011 αν δεν κάνω λάθος). Βάσει ΦΕΚ σιτίζονται οι φοιτητές βάσει κριτηρίων. Δηλαδή είναι κάτι που έχει οριστεί από την πολιτεία. Δεν είναι απόφαση του Πανεπιστημίου, το οποίο καλείται να κάνει μόνο διαχείριση των κριτηρίων αυτών. Ως Αναπληρωτής Πρύτανη φοιτητικών θεμάτων, βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με την εταιρεία που έχει αναλάβει τη σίτιση ώστε να βρεθούν τρόποι για να σιτίζονται όσο περισσότεροι φοιτητές γίνεται και από το περασμένο εξάμηνο καταφέραμε να σιτίζουμε 10% περισσότερους φοιτητές/τριες χωρίς επιπλέον κόστος. Το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής σιτιζομένων που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο βοηθάει στο να σιτίζονται σχεδόν όλοι. Τέλος, έχουμε οργανώσει τακτικούς και ενδελεχείς ελέγχους της ποιότητας των φοιτητικών εστιατορίων – κάτι που προβλέπεται βάσει σύμβασης.

• Μόνο στη σίτιση και στη στέγαση σταματούν οι παροχές του Πανεπιστημίου στους σπουδαστές του;
Οι παροχές προς τους φοιτητές/τριές μας βέβαια δεν σταματούν μόνο εδώ. Μεριμνούμε διαρκώς για όσα περισσότερα μπορούμε. Στα περισσότερα νησιά λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία συμβουλευτικοί σταθμοί και σήμερα (14/3/15) η Διεύθυνση Σπουδών μας ενημέρωσε για οδηγία του Υπουργείου Υγείας και της 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (ΔΥΠΕ) από 13/3/15, που ξεπέρασαν τα ασαφή νομικά πλαίσια και εξασφάλισαν δωρεάν ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψης όλων των φοιτητών/τριών μας στα Κέντρα υγείας, Μ.Υ. , ΠΕΔΥ και στα Νοσοκομεία. Ο Δημόσιος Τομέας δεν κωφεύει πάντα στις ανάγκες μας.
• Έχει ληφθεί απόφαση για την κατάργηση των συμβουλίων διοίκησης των ΑΕΙ. Ποιά είναι η άποψη σας;
Η απόφαση για την ίδρυση ή κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης των ΑΕΙ υπήρξε και είναι πολιτική. Δεν γνωρίζουμε άλλο ως τώρα πέρα από την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού.

• Το υπουργείο Παιδείας προχωράει στην ακύρωση όλων των διατάξεων του νόμου 4009/2011 που αφορούν την οργάνωση των σπουδών των φοιτητών σε σχέση με τον ανώτατο χρόνο σπουδών. Έτσι, τον καθιστά απεριόριστο, επαναφέροντας τον ιδιότυπο… θεσμό των «αιωνίων». Συμφωνείτε;
Το μόνο που γνωρίζουμε από πλευράς Υπουργείου, έτσι όπως έγινε γνωστό στη συνάντηση της 14ης Φεβρουαρίου, είναι ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για την αναίρεση της διαγραφής τους. Προβλέπεται επίσης δημόσια πρόσκλησή τους, με ευρεία δημοσιοποίηση, ώστε να εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να μπορεί κάποιος/α να επανεγγραφεί, εφόσον το επιθυμεί.
Ουσιαστικά δεν πρόκειται για κάτι οριστικό, εφόσον ακόμη δεν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο, οπότε δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς προτείνει το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αιώνιοι φοιτητές μετά το πέρας των ν+ν (;) ετών φοίτησης έχαναν όλα τα δικαιώματά τους. Ουσιαστικά δεν επιβάρυναν οικονομικά τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Ίσως δεν θα ήταν κακή ιδέα να δοθεί στους φοιτητές περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, δεδομένου ότι στην σημερινή εποχή πολλοί φοιτητές επιλέγουν να μην μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους διότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν μακριά από αυτόν. Δεν είναι λίγοι οι ενεργοί φοιτητές/τριες που αδυνατούν να έρθουν ακόμη και για πάρουν μέρος στις εξετάσεις των εξαμήνων. Οι εποχές έχουν αλλάξει, η ανοχή και η ευαισθησία από μέρους των δημόσιων φορέων, ιδίως ενός Πανεπιστημίου, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου