Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, μετά από ενημέρωση που είχε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση για τις αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για τη δράση: «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών», συνολικού προϋπολογισμού 88,6 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από την οποία χρηματοδοτούνται οι ΔΕΥΑ Ρόδου και Δήμου Κω, δήλωσε: «Η κυβέρνηση, με πρόγραμμα και κατάλληλα σχεδιασμένα, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τον πολίτη στην Περιφέρεια, μέσα και από δράσεις του νέου ΕΣΠΑ που σχεδιάστηκε με διπλό – αναπτυξιακό και κοινωνικό – προσανατολισμό. Στο παραπάνω πλαίσιο, μετά από νομοθετικές διατάξεις που βελτίωσαν τη λειτουργία των ΔΕΥΑ και ρύθμισαν ζητήματα εργασιακών σχέσεων, όπως αυτό της ΔΕΥΑ Ιαλυσού, το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 στηρίζει έμπρακτα έργα στρατηγικού χαρακτήρα για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της Χώρας, που υλοποιούνται από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Έργα, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων νερού με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της δράσης, ενεργοποιεί τη διαδικασία για την υλοποίηση ώριμων προτάσεων έργων αναβάθμισης των δικτύων των ΔΕΥΑ στις Ελληνικές Περιφέρειες. Ειδικότερα για τους νησιωτικούς Δήμους μας, η δράση χρηματοδοτεί σημαντικά έργα, απαραίτητα για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης και την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας της Ρόδου και Ηρακλειδών στην Κω, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη και την προστασία του ευαίσθητου νησιωτικού περιβάλλοντος».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ