Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προσέφυγε η Τράπεζα Πειραιώς για την λύση συμφωνίας συνδιαλλαγής γνωστής επιχείρησης της Ρόδου, που πέτυχε στην υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα από το έτος 2012.
Με απόφαση του ίδιου δικαστηρίου το έτος 2013 είχε γίνει δεκτή η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας συνδιαλλαγής της εταιρείας με τους πιστωτές της και είχε ανοίξει ουσιαστικά ο δρόμος για την πλήρη εξυγίανση της μετά και την υπαγωγή της, το έτος 2012 στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα.
Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2000 και ως έδρα της ορίστηκε ο Δήμος Πεταλούδων. Από ιδρύσεως της έγιναν αυξήσεις στο αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο που σήμερα αριθμεί 75.300 ονομαστικές μετοχές αξίας 2.210.055 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2011 μεταφέρθηκε η έδρα της από την Ρόδο στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας, δραστηριοποιήθηκε κυρίως στον τομέα της ζυθοποιίας, δημιουργώντας αρχικώς μία μικρή μονάδα παραγωγής και το έτος 2003 ένα νέο υπερσύγχρονο ζυθοποιείο σε ιδιόκτητο ακίνητο. Βασική δραστηριότητα της είναι η παρασκευή και διάθεση αναψυκτικών, ενεργειακών ποτών, χυμών φρούτων, κρασιού, καφέ και κυρίως μπίρας.
Άπαντα τα προϊόντα διατίθενται χονδρικώς σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κλαμπ και εν γένει σε χώρους μαζικής σίτισης και εστίασης, σε τουριστικές περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω ενός δικτύου συνεργατών με συνεχή ανάπτυξη. Η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών με προτίμηση στα all inclusive σε Ρόδο, Κρήτη, Κω, Κέρκυρα, Μύκονο, Αθήνα, Κύπρο και αλλού. Επίσης προμηθεύει εστιατόρια, καφέ, μεγάλα super market, bar, νυχτερινά club, μικρότερες επιχειρήσεις, καντίνες και πολλούς άλλους χώρους σε τουριστικές περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας.
Στρατηγική κίνηση της εταιρείας αποτελεί η συνεργασία της με την διαχρονική, ανανεωμένη KΑΪΡ η οποία και καταχωρείται στις μεγαλύτερες οινοποιίες στην Ελλάδα. Αντικείμενο της εν λόγω συνεργασίας αποτελεί η διανομή και πώληση των νέων κρασιών της KΑΪΡ σε όλη την Ελλάδα καθώς και η κοινή προβολή σε εκθέσεις στο εξωτερικό και εσωτερικό.
Επιπλέον έχει εξασφαλίσει την εξαγωγή των προϊόντων της στο εξωτερικό και βρίσκεται στα σκαριά στρατηγική συνεργασία με εταιρεία της Κίνας.
Η εταιρεία υπολογίζει ότι θα καταφέρει να τοποθετηθεί στην κορυφή της λίστας των εταιρειών παραγωγής οινοπνευματωδών ποτών πατάσσοντας ουσιαστικά τον ανταγωνισμό. Η πρόσκαιρη ταμειακή της δυσκολία οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην έλλειψη ρευστότητας και όχι στην κίνηση των πωλήσεων. Εχει συνάψει συγκεκριμένα συμφωνίες οι οποίες δεν συνοδεύονται με άμεσες καταβολές.
Εν πάση περιπτώσει οι υποχρεώσεις της σε προμηθευτές ανέρχονται σε 1,4 εκατ. ευρώ ενώ έχει να λαμβάνει περίπου 306.000 ευρώ από συναλλασσόμενους με αυτήν.
Το δικαστήριο με την απόφαση του είχε επισημάνει ότι η εταιρεία κατά τη σύναψη των συμφωνιών δεν ήταν σε κατάσταση παύσης των πληρωμών, αφού κατά το έτος 2012, όταν ξεκίνησε η διαδικασία συνδιαλλαγής, κατεβλήθησαν ήδη στις τράπεζες περισσότερα από 300.000 ευρώ, επιπλέον 300.000 ευρώ για τόκους και πάνω από 200.000 ευρώ έναντι σε προμηθευτές της, χωρίς να απαιτηθεί η απόλυση προσωπικού και με πλήρη αποπληρωμή χρεών σε Δημόσιο και ΙΚΑ.
Επεσήμανε παραπέρα ότι οι συμφωνίες της εταιρείας με τους πιστωτές της εξασφαλίζουν τη διάρκεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, δεδομένου άλλωστε ότι η αιτούσα διαθέτει πάγιο ενεργητικό, ήτοι ενσώματες ακινητοποιήσεις (αξία ακινήτων, μηχανημάτων κ.λ.π.) ύψους 19.853.485,20 ευρώ και απαιτήσεις έναντι τρίτων οφειλετών ύψους 4.505.060,78 ευρώ.
Τόνισε επιπλέον ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία, πέραν βέβαια του ό,τι αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις τους, γεγονός όμως που είναι βασική συνέπεια της επικύρωσης της συμφωνίας συνδιαλλαγής και η διάρκεια ισχύος των συμφωνιών, καίτοι συνομολογήθηκε για διάστημα πέραν των τεσσάρων ετών από την επικύρωση τους με την παρούσα απόφαση, δεν επηρεάζει, τη νομιμότητα της συμφωνίας συνδιαλλαγής, ενώ υπεγράφη από την πλειοψηφία των πιστωτών, ήτοι κατά ποσοστό 75,01%.
Η Τράπεζα Πειραιώς, ωστόσο με την αίτηση της, υποστηρίζει ότι είχε χορηγήσει πίστωση στην εταιρεία με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του τελικού συνολικού ποσού των 3.043.000 ευρώ κι ότι η σύμβαση παροχής πίστωσης εμφάνιζε ενδεικτικά στις 4/10/2017 χρεωστικό υπόλοιπο το ποσό των 381.634,14 ευρώ νομιμοτόκως.
Υποστηρίζει ακόμη ότι η εταιρεία δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας συνδιαλλαγής.

Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Λουκία Βούη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ