Επτά νέες μηνύσεις κατά ισάριθμων καταναλωτών, κατοίκων Ρόδου και Καρπάθου, για ρευματοκλοπή υπέβαλε χθες ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου ο ΔΕΔΔΗΕ. H πρώτη μήνυση στρέφεται κατά ενός κατοίκου Παστίδας καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύνου, αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού και εν γένει συμμετόχου. Στις 25 Ιανουαρίου 2017 αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, μετέβη στην περιοχή της Παστίδας Ρόδου, προκειμένου να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, ύστερα από εντολή της ΔΕΗ Α.Ε., ως προμηθευτή της ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων λογαριασμών. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ως άνω εντολής για διακοπή της ηλεκτροδότησης, παρουσία του μηνυόμενου, ο τεχνικός της εταιρείας διαπίστωσε ίχνη παραβίασης στον μετρητή της διάταξης της τριφασικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οποίας συμβεβλημένος χρήστης ήταν ο μηνυόμενος.

Ο τεχνικός διαπίστωσε ίχνη παραβίασης στις σφραγίδες του κιβωτίου μέτρησης και συγκεκριμένα διακοπή επαφής στις γέφυρες των τάσεων των δύο φάσεων (λαμάκια). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής. Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διαπίστωσε την τέλεση ρευματοκλοπής απευθείας από το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, χωρίς την παρέμβαση κάποιας παροχής/ μετρητικής διάταξης και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή της παράνομης αυτής ενέργειας και άρση της σχετικής κινδυνώδους κατάστασης. Παράλληλα, το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, αφενός προέβη στη συλλογή του σχετικού αποδεικτικού υλικού (φωτογραφίες κτλ), αφετέρου διαπίστωσε ότι υπεύθυνος για την υπόψη παράνομη συμπεριφορά είναι ο μηνυόμενος, κατάλυμα του οποίου ηλεκτροδοτείτο παρανόμως απευθείας από το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ως άνω αξιόποινη πράξη του μηνυομένου υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 6 Νοεμβρίου 2012 έως 25 Ιανουαρίου 2017, το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 21.763 Kwh (εκτιμηθείσα απολεσθείσα/μη καταγραφείσα ηλεκτρική ενέργεια), αξίας 3.985,41 ευρώ.

Η δεύτερη μήνυση στρέφεται κατά ενός κατοίκου Κυράς Παναγιάς Απερίου Καρπάθου. Στις 7 Οκτωβρίου 2016 συνεργείο μετέβη στην Κάρπαθο, στην ως άνω περιοχή προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης της τριφασικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οποίας συμβεβλημένος χρήστης ήταν ο μηνυόμενος. Οι τεχνικοί διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα έλλειψη σφραγίδων και αποσύνδεση των δύο από τα τρία λαμάκια επαφών του μετρητή. Η ως άνω αξιόποινη πράξη του μηνυομένου υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 10 Ιουνίου 2013 έως 7 Οκτωβρίου 2016, το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 28.870 Kwh (εκτιμηθείσα απολεσθείσα/μη καταγραφείσα ηλεκτρική ενέργεια), αξίας 5.858,66 ευρώ. Η τρίτη μήνυση στρέφεται κατά μιας κατοίκου Λιβαδίων Τήλου. Στις 10 Φεβρουαρίου 2017 συνεργείο, μετέβη στη περιοχή Λιβάδια, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης της τριφασικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι τεχνικοί διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης, και συγκεκριμένα έλλειψη σφραγίδων, έλλειψη σφραγίδων ακροδεκτών μετρητή, παραβιασμένη σφραγίδα του κιβωτίου μετρητή και διακοπή επαφής στις γέφυρες των τάσεων των τριών φάσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής. Η ως άνω αξιόποινη πράξη υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου 2016 έως 10 Φεβρουαρίου 2017, το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 4.831 Kwh, αξίας 1.039,01 ευρώ.

Η τέταρτη μήνυση στρέφεται κατά ενός κατοίκου της οδού Κ. Τσαλδάρη στη Ρόδο. Στις 20 Ιουλίου 2015 συνεργείο διαπίστωσε ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα έλλειψη σφραγίδων του κιβωτίου της μετρητικής διάταξης και αποσύνδεση των δύο ακροδεκτών (λαμάκια) πηνίου της τάσεως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής. Η ως άνω αξιόποινη πράξη του μηνυομένου υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιανουαρίου 2010 έως 11 Σεπτεμβρίου 2014, το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 14.910 Kwh (εκτιμηθείσα απολεσθείσα/μη καταγραφείσα ηλεκτρική ενέργεια), αξίας 3.283 ευρώ. Η πέμπτη μήνυση στρέφεται κατά ενός κατοίκου Νεοχωρίου Καρπάθου. Στις 31 Ιανουαρίου 2017 συνεργείο διαπίστωσε ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα έλλειψη σφραγίδων και αποσύνδεση του ακροδέκτη (λαμάκι) πηνίου της τάσεως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής. Η ως άνω αξιόποινη πράξη του μηνυομένου υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 9 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2017, το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 10.424 Kwh (εκτιμηθείσα απολεσθείσα/μη καταγραφείσα ηλεκτρική ενέργεια), αξίας 1.842,52 ευρώ. Η έκτη μήνυση στρέφεται κατά ενός κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου. Στις 28 Φεβρουαρίου 2017 συνεργείο διαπίστωσε ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα παραβίαση των σφραγίδων του κιβωτίου της μετρητικής διάταξης και παραβιασμένη σφραγίδα ενός από τους τρείς ακροδέκτες (λαμάκια) του πηνίου της τάσεως και υπήρχε επέμβαση στο μηχανισμό μέτρησης με ηλεκτρομαγνήτη, που είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται μέρος της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ως άνω αξιόποινη πράξη του μηνυομένου υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 03 Ιανουαρίου 2012 έως 28 Φεβρουαρίου 2017, το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 16.188 Kwh, αξίας 2.723,26 ευρώ. Η έβδομη μήνυση στρέφεται κατά μιας κατοίκου Μενετών Καρπάθου. Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 συνεργείο διαπίστωσε ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα έλλειψη σφραγίδων και αποσύνδεση των ακροδεκτών (λαμάκια) πηνίου της τάσεως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής. Η ως άνω αξιόποινη πράξη του μηνυομένου υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 12 Νοεμβρίου 2011 έως 21 Φεβρουαρίου 2017, το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 16.365 Kwh (εκτιμηθείσα απολεσθείσα/μη καταγραφείσα ηλεκτρική ενέργεια), αξίας 2.732,85 ευρώ. Τις υποθέσεις χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Γρηγόρης Μαυρομάτης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ