Τους εξήντα επτά (67) έφτασαν οι έλεγχοι που διενήργησαν οι επόπτες δημόσιας υγείας στο νησί της Ρόδου τις τελευταίες τρεις ημέρες

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του ιού στο νησί της Ρόδου, όπως αποφασίστηκε στην σύσκεψη της 9ης Νοεμβρίου, υπό την Αντιπεριφε-ρειάρχη Υγείας, Χαρούλα Γιασιράνη.

Οι έλεγχοι που ανέρχονται σε 67 για τις ημέρες 11, 12 και 13 Νοεμβρίου, διενεργήθηκαν από τρία διαφορετικά συνεργεία, στις ακόλουθες περιοχές: πόλη της Ρόδου, Ιαλυσό, Αρ-χάγγέλο, Ψίνθο, Αρχίπολη, Κοσκινού, Κρεμαστή, Έμπωνα και Σορωνή. Εκτός από τα κατα-στήματα που δεν τελούν σε αναστολή, μεταξύ των σημείων που επιθεώρησαν οι επόπτες δημόσιας υγείας, ήταν και δύο δημοτικά σχολεία. Κατά τους ελέγχους αυτούς, επιβλήθηκαν έξι πρόστιμα, που αφορούν κυρίως τη μη χρήση μάσκας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Χαρούλα Γιασιράνη δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε να δια-θέτουμε όλες μας τις δυνάμεις και τα μέσα για να περιορίσουμε και να διακόψουμε τη διασπορά του κορωνοϊού. Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η πρώτη προτεραιότη-τα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρόβλημα όπως και η λύση μας αφορά όλους. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η τήρηση των μέτρων και η καλή διαχείριση είναι εκείνη που θα διασφαλίσει την καλή εικόνα, που παρουσιάζουν τα νησιά προς το παρόν. Η επι-πόλαιη συμπεριφορά μερίδας συμπολιτών μας, μπορεί να αλλάξει τα σημερινά δεδομέ-να. Είναι κοινή η προσπάθεια.»

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ