Ρεπορτάζ

Η εικόνα της ΔΕΡΜ ΑΕ το οικονομικό έτος 2019 καταγράφηκε σε λογιστικό έλεγχο

Aκρως διαφωτιστικά για την οικονομική πορεία της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΡΜ ΑΕ του Δήμου Ρόδου είναι τα πρακτικά της από 10 Αυγούστου 2020 συνεδρίασης του διοικητικού της συμβουλίου που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της 12ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
Το θέμα αναμένεται να έλθει προσεχώς προς συζήτηση και ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου προς ενημέρωση.
O κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως της εταιρείας ανήλθε σε 2.417.176,44 ευρώ έναντι ευρώ 2.419.139,80 ευρώ την προηγούμενη χρήση, επίσης τα μικτά κέρδη της επιχείρησης ανήλθαν στην κλειόμενη χρήση σε 827.624,99 ευρώ έναντι 887.595,95 ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Η διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια με σκοπό την διατήρηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης και της επαναφοράς της σε κερδοφόρα αποτελέσματα
Για την τρέχουσα χρήση 2020 η επιχείρηση προβλέπει πτώση του κύκλου εργασιών και ζημιές δεδομένων και των συνθηκών που επικρατούν στον κόσμο από την έξαρση της πανδημίας COVID-19.
Η εταιρεία παρουσιάζει ζημιές στην κλειόμενη χρήση. Ο μέσος όρος προσωπικού ανήλθε σε 17 άτομα κατά την χρήση 2019.
Το σωρευμένο αποτέλεσμα (ζημίας) εις νέο ανέρχεται στο ποσό των -699.909,36 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια έχουν διαμορφωθεί στο συνολικό ποσό των 700.995,74 ευρώ εκ των οποίων τα συνολικά καταβλημένα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 1.349.370 ευρώ και τα συνολικά αποθεματικά πλέον του λογιστικού αποτελέσματος εις νέο ανέρχονται σε -648.374,26 ευρώ.
Η εταιρεία έχει συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς, ασφαλιστικούς οργανισμούς πιστωτικά ιδρύματα και προμηθευτές – πιστωτές συνολικού ποσού 1.296.416,42 ευρώ.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, στο άμεσο μέλλον.
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση, λόγω της διαχείρισης των ακινήτων που της έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο, έχει εκμισθώσει σε ιδιώτες τα εξής ακίνητα: Καφενείο και Κυλικείο Ταξιάρχη, Ακταίον, Συσσίτιο, Αναψυκτήριο Πατριάρχου Αλεξανδρείας, τουριστικά καταστήματα και αναψυκτήριο Κοιλάδας Πεταλούδων.
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιά -82.883 ευρώ, η οποία προσαυξάνει ισόποσα τις ζημιές εις νέο.
Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις, ποσού 605 χιλ. ευρώ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών το ύψος της οποίας, λόγω του πλήθους των περιπτώσεων, δεν κατέστη δυνατό να υπολογιστεί.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2014 και μετά (οι χρήσεις μέχρι και 2013 έχουν ελεγχθεί ή παραγραφεί).
Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.
Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση.
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, εκτός από την περίπτωση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες όμως είναι παγκόσμιες και για όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας αυτής για το έτος 2020 πιθανότατα θα είναι σημαντικότατες και θα επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση και της εταιρείας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου