Την λειτουργία ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών σε 4 συστημικές τράπεζες αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου ενώ υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της μειοψηφίας με τον αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών κ. Τηλέμαχο Καμπούρη.

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Σάββας Διακοσταματίου και Μιχαήλ Παλαιολόγου δήλωσαν ότι το θέμα δεν έχει εισηγητή ή αρμόδια υπηρεσία που να το εισηγείται με έγγραφο της.
Κατά συνέπεια, όπως ισχυρίστηκαν, δεν μπορούν να διατυπωθούν ερωτήματα για το περιεχόμενο αυτής και την ακρίβεια των διαλαμβανόμενων σε αυτήν. Επεσήμαναν εξάλλου, ότι η διαδικασία μεταφοράς πλεοναζόντων διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ειδική και συγκεκριμένη και διεξάγεται από την ταμειακή υπηρεσία και όχι την Οικονομική Επιτροπή.
Υποστήριξαν εξάλλου ότι ο συνδυασμός πανδημίας και υποχρεωτικότητας μεταφοράς πλεοναζόντων διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην οικονομική λειτουργία του Δήμου και κατά την άποψή τους πρέπει ο Δήμος μαζί την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος να απαιτήσουν την κατάργηση του Νόμου που την επιβάλλει. Απείχαν δε από την ψηφοφορία του θέματος.
Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ενεργειακών Επενδύσεων κ Τηλέμαχος Καμπούρης, ως απάντηση στην ανωτέρω τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα, δήλωσε τα εξής:
«Το όψιμο ενδιαφέρον του κ. Διακοσταματίου για την Τράπεζα της Ελλάδος και της υποχρέωσης τήρησης λογαριασμού του Δήμου είναι συγκινητικό. Η δημοτική μας αρχή άνοιξε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η δημοτική μας αρχή διατηρεί εκεί τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου. Ο κ. Διακοσταματίου πρέπει να μας εξηγήσει με ποια σκοπιμότητα ή ποια αμέλεια δεν είχε φροντίσει να διατηρεί στις συστημικές τράπεζες εξειδικευμένους ακατάσχετους λογαριασμούς, όπως προβλέπουν η νομοθεσία και η νομολογία, προστατεύοντας τους πόρους του Δήμου. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι δεκάδες λογαριασμοί του Δήμου στις συστημικές τράπεζες είναι κατασχεμένοι και η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε επιλέξει να συναλλάσσεται μόνον με μία Τράπεζα για την πληρωμή των πάντων και μέσα από λογαριασμό μισθοδοσίας. Πόσο επικίνδυνο».
Στην σχετική εισήγηση αναφέρεται ότι ο Δήμος Ρόδου κατέχει δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς στις συστημικές τράπεζες που είναι δεσμευμένοι καθώς και μηδενικοί και σχεδόν όλες οι συναλλαγές προς τρίτους και υποδοχής εσόδων γίνονται σε έναν λογαριασμό μίας τράπεζας.
Για να διενεργεί συναλλαγές προς τρίτους χρησιμοποιεί αναγκαστικά συναλλαγές μέσω των συστημικών τραπεζών (αποδοχές, πληρωμές προμηθευτών κλπ) και για να διασφαλιστεί η ταχύτητα των πληρωμών και η αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων διατραπεζικών μετακινήσεων κεφαλαίων, πρέπει να διατηρεί και να κινεί λογαριασμούς και στις 4 συστημικές τράπεζες δεδομένου ότι οι τρίτοι που λαμβάνουν πληρωμές δεν είναι πελάτες μίας και μόνης τράπεζας.
Ο Δήμος Ρόδου έως σήμερα δεν διατηρεί κανέναν ακατάσχετο Τραπεζικό Λογαριασμό όπως ορίζει η νομοθεσία και νομολογία.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τα εξής:
1. Εγκρίνει τον ορισμό του 461/54525466 Τραπεζικού Λογαριασμού που τηρείται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ως Ειδικού Λογαριασμού μισθοδοσίας, ακατάσχετου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4257/2014 και την κατάθεση σε αυτόν αποκλειστικά αποδοχών – αμοιβών προσωπικού για διάστημα δύο μηνών.
Ο ενδιάμεσος λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται από την Ε.Α.Π. η μισθοδοσία των ως άνω προσώπων και στην συνέχεια το σύστημα ΔΙΑΣ φροντίζει για την μεταφορά των ποσών στους ατομικούς λογαριασμούς των αμειβομένων (άρθρο 13 της παραπάνω ΥΑ). Τα ποσά αυτά της μισθοδοσίας όσο βρίσκονται στον εν λόγω ενδιάμεσο λογαριασμό αποτελούν δημόσια περιουσία που προορίζεται αποκλειστικά για την μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου και εξυπηρετεί ειδικά προσδιορισμένο δημόσιο σκοπό.
2. Εγκρίνει το άνοιγμα ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού ή τη μετατροπή υφισταμένου μηδενικού υπολοίπου, στην Τράπεζα ALPHA BANK ως Ειδικού Λογαριασμού πόρων ΣΑΤΑ (Επενδυτικών ΚΑΠ) για την πληρωμή έργων που χρηματοδοτούνται με πόρους ΣΑΤΑ (για το Δήμο και τις Επισκευές Σχολείων).
3. Εγκρίνει το άνοιγμα ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού ή τη μετατροπή υφισταμένου μηδενικού υπολοίπου, στην Τράπεζα EUROBANK ως Ειδικού Λογαριασμού Εσόδων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
4. Εγκρίνει το άνοιγμα ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού ή τη μετατροπή υφισταμένου μηδενικού υπολοίπου, στην ALPHA BANK Τράπεζα ως Ειδικού Λογαριασμού ΚΑΠ Λειτουργικών Δαπανών.
5. Εγκρίνει το άνοιγμα δύο ακατάσχετων Τραπεζικών Λογαριασμών ή τη μετατροπή υφισταμένων μηδενικού υπολοίπου, στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως Ειδικούς Λογαριασμούς εσόδων Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (ανταποδοτικά τέλη).

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ