Με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής η δίωξη που ασκήθηκε σε έναν κάτοικο της Κω για υπεξαίρεση ιδιατέρως μεγάλης αξίας.

Εφέρετο ειδικότερα ότι στην Κω κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο του έτους 2011 έως το μήνα Αύγουστο του έτους 2011, ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ιδιοποιήθηκε παρανόμως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ξένα (ολικά) κινητά πράγματα που του είχαν εμπιστευθεί λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου.

Συγκεκριμένα, δυνάμει σύμβασης ασφαλιστικού συμβούλου που συνήψε το έτος 2007 με την εγκαλούσα ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ανέλαβε την υποχρέωση να μεσολαβεί στην κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων μεταξύ τρίτων και της εγκαλούσας ασφαλιστικής εταιρείας, να εισπράττει για λογαριασμό αυτής τα ασφάλιστρα, ευθυνόμενος ως θεματοφύλακας και να της αποδίδει το σύνολο των ασφαλίστρων του μήνα, αφαιρουμένης της αναλογούσας προμήθειάς του, δύο μήνες μετά το μήνα έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Ωστόσο, κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο του έτους 2011 έως το μήνα Αύγουστο του έτους 2011, εφέρετο να μην απέδωσε στην εγκαλούσα ασφαλιστική εταιρία, ως όφειλε, ασφάλιστρα συνολικού ποσού 36.311,55 ευρώ τα οποία είχε εισπράξει για λογαριασμό αυτής, αλλά τα ιδιοποιήθηκε παράνομα.
Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο δικηγόρος κ Μιχάλης Καντιδενός.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ