Νέα προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με πιστοποίηση ΕΦΕΤ» θα
υλοποιήσουν τον Νοέμβριο 2019 στη Ρόδο, στην Κάλυμνο και στην Λέρο, το Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ
και η Δ.ΕΤ.Α.Π., η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Το σεμινάριο σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι υποχρεωτικό να το
παρακολουθήσουν επιχειρηματίες και υπάλληλοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που
εμπορεύονται, διακινούν, παράγουν ή μεταποιούν τρόφιμα. Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να
έχουν καταρτισμένο όλο το προσωπικό τους που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα (συσκευασμένα ή μη)
διαφορετικά υπόκεινται σε διοικητικά πρόστιμα κατόπιν ελέγχου.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι για να πάρουν το απαραίτητο
πιστοποιητικό κατάρτισης είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία
διεξάγεται σε κάθε νησί κατόπιν προγραμματισμού από τον ΕΦΕΤ. Το πιστοποιητικό έχει ισχύ εφ’ όρου
ζωής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εκπαίδευση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) κι έχει συνολικό κόστος 90€
(συμπεριλαμβανομένου του παράβολου εξέτασης ΕΦΕΤ που είναι 30 €).
Ημερομηνίες για παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι:
 Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Νοεμβρίου, ώρες: 16:00 – 21:00
 Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Νοεμβρίου, ώρες: 9:00 – 13:00
 Δευτέρα 11 & Τρίτη 12 Νοεμβρίου, ώρες: 16:00 – 21:00
Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά θα έχουν όσοι καταθέσουν, την αίτηση και την προκαταβολή 60€ έως
και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.
Σε περίπτωση συμπλήρωσης των τμημάτων θα δημιουργηθούν νέα σε μεταγενέστερες ημερομηνίες.
Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & προκαταβολής :
 Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου – ΔΕΤΑΠ, Γρηγορίου Λαμπράκη 8 (κτήριο
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Α’ όροφος), Ρόδος, τηλ: 2241044280, 2241044288 (ώρες: 09:00-
15:00), info@detap.gr
 ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι, τηλ: 2241070615 (ώρες: 09:00-15:30)
Η πληρωμή της προκαταβολής των 60 ευρώ για τη δέσμευση της θέσης μπορεί να πραγματοποιηθεί
και μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΚ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN:
GR7901104610000046147552783 με αιτιολογία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του εκπαιδευομένου και το
ΑΦΜ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ