Απίστευτα είναι τα όσα διαλαμβάνονται σε απάντηση που έδωσε η ΔΕΥΑ Ρόδου στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ο τελευταίος με την σειρά του στον υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που προκάλεσε ερώτηση για το νερό της Κατταβιάς, του βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Ηλ. Παναγιώταρου.
Στην ερώτηση του τελευταίου τον Μάιο του 2018 αναφέρονται τα εξής:
“Χωρίς πόσιμο νερό παραμένει εδώ και 6 μήνες η τοπική Κοινότητα Κατταβιάς Ρόδου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και οι τουρίστες που καταφθάνουν στο νησί, να αναγκάζονται να αγοράζουν μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού, αφού το νερό της βρύσης μυρίζει άσχημα και η πόση του εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους.
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1) Αληθεύει ότι η ΔΕΥΑΡ πρέπει να προμηθευτεί ένα φίλτρο, προκειμένου να ξαναγίνει το νερό πόσιμο και αν ναι, πόσο κοστίζει το φίλτρο αυτό και γιατί δεν έχει γίνει η αγορά και η τοποθέτησή του μέχρι σήμερα;
2) Γνωρίζετε εάν υπάρχει και άλλο πρόβλημα, πέραν της αγοράς του φίλτρου και αν ναι, ποιό είναι αυτό;
3) Πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση στην κοινότητα Κατταβιάς;»
Στην απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών την 3η Ιουλίου 2018 αναφέρονται τα εξής:
«Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος με θέμα «6 μήνες χωρίς πόσιμο νερό η Κατταβιά Ρόδου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35238/18-06-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με συνημμένο το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6917/15-06-2018 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου και επιπλέον σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στο Δήμο Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου αποδόθηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (Σ.Α.Τ.Α.) για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων το έτος 2017, ποσό 1.883.940,00 €. Για το τρέχον έτος προγραμματίζεται να κατανεμηθεί αντίστοιχη επιχορήγηση. Επίσης, με το άρθρο 69 του ν.4509/2017 (Α’ 201) θεσπίστηκε το ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ της Χώρας, με τίτλο «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I)». Το εν λόγω πρόγραμμα έχει σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η αριθμ. 18334/10-05-2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ € και τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25229/04-06- 2018 έγγραφο, έχει ζητήσει επιπλέον στοιχεία από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Ρόδου και μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφο ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων».
Στο αριθ., πρωτ. 6917/15.06.2018 απαντητικό σχετικό έγγραφο της αρμόδιας ΔΕΥΑ Ρόδου, που υπογράφει ο πρόεδρος κ. Αλ. Μανωλάκης και συνοδεύει την απάντηση του Υπουργού, αναφέρονται τα εξής:
«Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου σχετικά με το πρόβλημα ύπαρξης πόσιμου νερού για έξι (06) μήνες στην Κατταβιά Ρόδου
Σχετ: Tq με αριθ.πρωτ 6561/8-6-18 και 6874/14-6-18 έγγραφα
Αγαπητέ κύριε Θεοδωρίδη απαντώντας στο παραπάνω ερώτημα του Βουλευτή κ.Ηλία Παγαγιώταρου σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
Περίπου το 2012 μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία τοποθέτησε ως κοινωνική παροχή μια μικρή μονάδα καθαρισμού νερού στην Δ.Κ. Κατταβιάς Ρόδου.
Το μηχάνημα αυτό εγκαταστάθηκε και εγκαταλείφθηκε. Η λειτουργία του μηχανήματος γινότανε με κερματοδέκτη ο οποίος βανδαλίστηκε και καταστράφηκε. Ευθύνη της λειτουργίας του μηχανήματος είχαν τρίτοι και όχι η ΔΕΥΑΡ.
Το μηχάνημα αυτό δεν ανήκει στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) και ως εκ τούτου δεν είχε καμία υποχρέωση συντήρησης και επισκευής του. Η επιχείρηση μας δεν είχε και δεν έχει έσοδα από τη χρήση του μηχανήματος.
Παρόλα τα ανωτέρω η ΔΕΥΑΡ σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Κατταβιάς επικουρικά προσπαθεί να βρει λύση, εντός των νομίμων διαδικασιών, για την συντήρηση επισκευή και λειτουργία του μηχανήματος. Οι διαδικασίες αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη λόγω γραφειοκρατικών και νομικών προβλημάτων».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ