Ακόμη μια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, επί θητείας της απελθούσης δημοτικής αρχής, αναφορικά με την επένδυση της «Ηχος και Φως», στον ομώνυμο ανθόκηπο, αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας επιτελών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και συγκαταλέγεται μεταξύ σειράς ευρημάτων, που αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο προκαταρκτικής εξέτασης μετά την υποβολή σχετικής μηνύσεως.
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε αρμοδίως συγκεκριμένα ότι τροποποιήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, κατά το στάδιο, μεταξύ της υπογραφής του προσυμφώνου και της οριστικής σύμβασης με το επενδυτικό σχήμα, ο σκοπός της σύμβασης παραχώρησης, αφού από «διαχείριση του δημοτικού ανθόκηπου της πλατείας Ρίμινι» δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για τη δημιουργία ψυχαγωγικού θεματικού πάρκου, κάτι που, όπως υποστηρίζεται, για να συμβεί νόμιμα θα απαιτούσε νέο διαγωνισμό με άλλο αντικείμενο.
Πιο συγκεκριμένα, η άποψη που εκφράζεται και θα ελεγχθεί αρμοδίως, ο διεθνής διαγωνισμός που ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε αφορούσε στην ανάδειξη φορέα διαχείρισης του Δημοτικού Ανθόκηπου στην πλατεία Ρίμινι και εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού θεάματος και όχι στη δημιουργία ψυχαγωγικού θεματικού πάρκου σύμφωνου με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 16793/09 (ΦΕΚ 2086/Β/29-9-2009).
Το ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο κρίθηκε από τον έλεγχο, ότι αποτελεί εφεύρημα του επενδυτικού σχήματος προκειμένου να εξεύρει κωδικό δραστηριότητας που μπορεί να ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου (ν. 4399/2016).
Σημειώνεται δε ότι η δραστηριότητα που ο Δήμος Ρόδου περιέγραψε στον διεθνή διαγωνισμό απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο.
Το επενδυτικό σχήμα φέρεται για να εξασφαλίσει επιχορήγηση ύψους 471.658,40 ευρώ να περιέγραψε στην από 26 Ιανουαρίου 2017 αίτηση υπαγωγής του ως δραστηριότητα Κ.Α.Δ. κυρίου κλάδου δραστηριότητας την εκμετάλλευση θεματικού πάρκου.
Η Περιφερειακή Αρχή έκρινε ότι η αδειοδότηση ψυχαγωγικού θεματικού πάρκου στο εν λόγω πάρκο, πέραν της αντίθεσής της με την προκήρυξη και το προσύμφωνο που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο είχε υπογραφεί με τον Δήμο Ρόδου, προσκρούει και στις προδιαγραφές που θέτει το πολεοδομικό καθεστώς και το καθεστώς προστασίας του πάρκου.
Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε αρμοδίως από επιτελείς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έλεγχο και της σχετικής τεχνικής έκθεσης ότι το πάρκο περιλαμβάνεται στο τμήμα του ρυμοτομικού σχεδίου της Ρόδου το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως «Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου» και κατασκευές που περιλαμβάνονται στην μελέτη δεν συνιστούν απλά́ ενέργειες εξωραϊσμού́ και αισθητικής αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και του πάρκου στο σύνολό του και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λυόμενες και προσωρινές, διότι κατά́ το μεγαλύτερο μέρος τους είναι υπόσκαφες.
Η ίδια έκταση της Μεσαιωνικής Πόλης ενέχεται σε Ζώνη Α’ απόλυτης προστασίας, ως μνημείου.

Οι εγκρίσεις του ΚΑΣ και των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. φέρεται να αναφέρονται στην «έγκριση μελέτης διαμόρφωσης και χρήσης του Δημοτικού Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι Ρόδου» και σε αποκατάσταση και χρήση του Δημοτικού Ανθόκηπου πλατείας Ρίμινι – Ρόδου και όχι σε Δημιουργία Ψυχαγωγικού Θεματικού Πάρκου εντός του Ανθόκηπου.
Θεωρείται έτσι από την Περιφερειακή Αρχή ότι το έργο δεν καλύπτει τις πολεοδομικές και λοιπές δεσμεύσεις που ισχύουν για τον χώρο εγκατάστασης και ότι κακώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την λειτουργία του χώρου ως θεματικού πάρκου με την με αριθμ. 321/2017 απόφασή του και μάλιστα 3 μήνες μετά την αίτηση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο!!

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ