Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών & Κυκλοφοριακής Αγωγής Δωδεκανήσου, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., αναγνωρίζοντας αφενός το σοβαρότατο πρόβλημα του όλο και αυξανόμενου αριθμού τροχαίων συμβάντων – ατυχημάτων στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και αφετέρου την αυξημένη θεσμική ευθύνη του, σας πληροφορεί ότι θέτει τον ίδιο και τα μέλη του στη διάθεσή σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν ταχύρρυθμα σεμινάρια οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής τόσο στους εκπαιδευτικούς (όλων των βαθμίδων) όσο και στους μαθητές των σχολείων (ομοίως όλων των βαθμίδων) της περιοχής μας.

Λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο Φ.14/ΕΑ/182144/Δ1, στην οποία αναφέρεται η έναρξη (πιλοτικά για το έτος 2018) υλοποίησης του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα δημοτικά σχολεία, θα επιθυμούσαμε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των παιδιών μας (κάποιοι από τους οποίους δε διαθέτουν καν άδεια – δίπλωμα οδήγησης), ενόψει των νέων καθηκόντων τους, να είναι ενημερωμένοι για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Η διδασκαλία αυτού του μαθήματος θα πρέπει να γίνεται μόνο από πιστοποιημένους φορείς (δηλ. από εκπαιδευτές οδήγησης, τροχονόμους και συγκοινωνιολόγους του Υπουργείου Μεταφορών) αφού στην ηλικία αυτή διαμορφώνεται η κυκλοφοριακή συμπεριφορά και παιδεία, η οποία θα πρέπει να είναι τέτοια που να διασφαλίζει ότι τα παιδιά – μελλοντικοί οδηγοί θα ενταχθούν με ασφάλεια στην κοινωνία της κυκλοφορίας.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι σαφές, χωρίς καμία πρόθεση προσβολής, ότι δε μπορεί σε καμία περίπτωση να επιτευχθεί από μη πιστοποιημένους εργαζόμενους, επαγγελματίες και εθελοντές με άσχετο από το ζητούμενο εργασιακό αντικείμενο.

Τα σεμινάρια που σας προτείνουμε ως κοινωνική προσφορά του κλάδου μας θα γίνονται δωρεάν και θα παρέχονται στα μόνα πιστοποιημένα κέντρα διδαχής του Κ.Ο.Κ., όπου διατίθεται πλήρης εξοπλισμός των εποπτικών μέσων και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές (Μηχανολόγοι – Μηχανικοί , Συγκοινωνιολόγοι , Εκπαιδευτές Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής)

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. ,

 

 

 

 

 

                     

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ