Ειδήσεις

Προς κατάργηση τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

πινακας πινακας2

Εξετάζεται η δημιουργία ανώνυμης εταιρείας στο Νότιο Αιγαίο που θα αναλάβει τη λειτουργία των λιμένων -Το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΑΕ θα έχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Θεωρείται ο μόνος τρόπος για την αναβάθμιση των λιμανιών, αφού οι Δήμοι σε ορισμένα νησιά αποδείχτηκε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις

 

Διερευνητικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της συγχώνευσης των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων του Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, έχοντας προς τούτο την κατ’ αρχήν σύμφωνη γνώμη του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου, στο πλαίσιο ενός εξορθολογισμού της λειτουργίας των λιμένων και διαχείρησης των εσόδων τους.
Την Πέμπτη, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με θέμα την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων της χώρας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης, ο περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος Αμφιλοχίας, Αποστόλης Κοιμήσης, ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Νίκος Καραπάνος, ο δήμαρχος Σιθωνίας Χαλκιδικής, Ιωάννης Τζίτζιος, ο πρώην δήμαρχος Ναυπάκτου και μέλος της ΚΕΔΕ, Αθανάσιος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αθανάσιος Χριστόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος της νεοσύστατης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, Κωνσταντίνος Μουτζούρης.
Η συζήτηση, όπως ανακοινώθηκε, επικεντρώθηκε στο θεσμικό επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας των λιμενικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων της χώρας, καθώς και στη χάραξη μίας νέας, ενιαίας λιμενικής πολιτικής, η οποία θα βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Οι κ. Αγοραστός και Πατούλης, επεσήμαναν την αναγκαιότητα της θέσπισης ενός πλαισίου διαβούλευσης προς αυτήν την κατεύθυνση, πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί η δημιουργία ενός ενιαίου λιμενικού συστήματος, τονίζοντας και εκείνοι από την πλευρά τους, όμως, ότι «θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε λιμένος».
Ο κ. Χατζημάρκος κατέστησε σαφές ότι οι Περιφέρειες έχουν επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς τους σημαντικά για τον εκσυγχρονισμό λιμανιών και την εκτέλεση λιμενικών έργων, ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα δημοτικά λιμενικά ταμεία δεν αποδίδουν, αφού σε ορισμένα νησιά παρά την μεγάλη τουριστική κίνηση είναι σχεδόν… χρεοκοπημένα.
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κατέστησε επίσης σαφές ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση πολεοδομικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε ορισμένα λιμάνια, ενώ βλέπει θετικά την διαχείριση των λιμένων και στα 42 νησιά μέσω μιας ανώνυμης εταιρείας στην οποία η Περιφέρεια θα έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.
Η προοπτική σύστασης Α.Ε. θα διερευνηθεί το προσεχές διάστημα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, αν όπως όλα δείχνουν το σχέδιο νόμου θα προχωρήσει σύντομα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε να συσταθεί τριμερής επιτροπή (Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ) για να μελετήσει διεξοδικά το θέμα.
Για το όλο θέμα κρατούνται πάντως χαμηλοί τόνοι με δεδομένες μάλιστα τις αντιδράσεις που υπήρξαν στο παρελθόν από τους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης και της ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου.
Σημειώνεται ότι στο Νότιο Αιγαίο υπάρχουν 118 λιμάνια, το 15% του συνόλου των ελληνικών λιμένων.
Σε εισήγησή του στην συνεδρίαση ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κατάστησε σαφές ότι τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία είναι ελλιπώς στελεχωμένα ενώ υφίσταται διασπορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής (Νομός, Περιφέρεια) αλλά και ένα χαοτικό νομοθετικό πλαίσιο που δυσχεραίνει την παροχή ποιοτικών λιμενικών υπηρεσιών.
Διαπιστώνεται εξάλλου ότι υφίστανται ελλιπείς λιμενικές υποδομές στα ασθενέστερα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, αδυναμία προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων και απορρόφησης Ευρωπαϊκών πόρων, υψηλό κόστος λειτουργίας, αδυναμία χρήσης των πόρων τους, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε ανταποδοτικό πλαίσιο και μόνο για αποκλειστική διάθεση σε λειτουργικές παρεμβάσεις στους λιμένες, αδυναμία εκμετάλλευσης χώρων σε ανταποδοτική βάση, αδυναμία προσαρμογής του υπάρχοντος ή ανύπαρκτου προσωπικού στις νέες εξελίξεις στον λιμενικό τομέα χωρίς την ύπαρξη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, έλλειψη ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση του μονοπωλιακού χαρακτήρα των λιμένων και τέλος δυσκαμψία στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία τους.
Στα σοβαρά προβλήματα που υφίστανται σήμερα στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία περιλαμβάνονται οι παραλείψεις στην εφαρμογή της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κυρίως των κάτωθι:
■ των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις και του Κώδικα ISPS – International Ship & Port Facility Security Code) όπως κυρώθηκε με το ΠΔ 56/04 (Α’ 47) και ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο,

■ του ΠΔ 66/04 (Α’ 56) για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων,
■ της αριθ. 8111.1/41/2009/06-03-2009 (Β 412) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών,   Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΕΝΑΝΠ, με την οποία καθορίστηκαν τα μέτρα και οι όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου.
Προτάθηκε έτσι διαβούλευση μεταξύ των βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό την εποπτεία της κεντρικής Διοίκησης για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λιμένων με συγχώνευση των Λ.Τ. – Δ.Λ.Τ. σε Ο.Λ. Α.Ε και σχεδιασμός συγχωνεύσεων με κριτήρια οικονομικά, γεωγραφικά και με αξιοποίηση της εμπειρίας από τους 13 Οργανισμούς Λιμένων της Χώρας (Ο.Α. Α.Ε).
Το Υπουργείο προτίθεται να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για δημιουργία Ο.Α. Α.Ε. κατά περίπτωση σύμφωνα με την εξειδίκευση των λιμένων και την γεωγραφική εγγύτητα.
Το σχέδιο αναμένεται να βρεί απέναντί του τους δημάρχους των νησιών που δεν επιθυμούν να απεμπολίσουν τα δικαιώματά τους.

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου